Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 62 (2023): Zeszyt 2 (June 2023)

Tom 62 (2023): Zeszyt 1 (March 2023)

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
Otwarty dostęp

Bdellovibrio bacteriovorus: More than Just a Bacterial Hunter

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 169 - 178

Abstrakt

Abstract

Bdellovibrio bacteriovorus is a predatory gram-negative delta-proteobacteria that preys on other gram-negative bacterial species. With the surge in the cases of Anti-Microbial Resistance and the demand to replace conventional antibiotics, this predatory attribute of B. bacteriovorus has led to a vast number of studies in the last decade alone. These studies demonstrated various aspects of predation and proposed using B. bacteriovorus as an alternative new approach to conventional antibiotics in humans. Here we review the current progress made in this promising new area of research to develop novel antibacterial approaches.

Słowa kluczowe

 • antimicrobial
 • gram-negative
 • live antibiotic
 • predatory species
Otwarty dostęp

Microbially-Produced Organic Acids as Leaching Agents for Metal Recovery Processes

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 179 - 190

Abstrakt

Abstract

Minerals have been important throughout history, but nowadays, their use has increased, as well as their extraction needs. Therefore, due to the growing demand for metals, and both the depletion of high-grade ores and their related environmental concerns, the mining industry has been forced to leave behind the past traditional techniques of metal recovery (use of inorganic acids), and adopt eco-friendlier alternatives, such as the utilization of weaker leaching agents, such as organic acids. Thus, the present review is focused on the use of microbially-produced organic acids as a promising alternative to conventional techniques in the mining industry, with emphasis on the following topics: a) the advantages and disadvantages of the use of organic acids for leaching purposes, b) the main microorganisms studied for the production of these organic acids, c) a summary of the latest reports on bioleaching as well as a comparison of the existent techniques; d) the explanation of leaching mechanisms where organic acids may be involved, to fulfill metal recovery; and, e) interactions between metallic ions and organic acids. The review of the current knowledge regarding the use of organic acids for leaching purposes seeks the visualization of relevant strategies that may be improved for metal-recovery processes, intending to develop circular economy practices that may have the potential to be implemented at an industrial scale.

Słowa kluczowe

 • bioleaching
 • biological synthesis
 • metal recovery
 • microbial processes
 • organic acids
Otwarty dostęp

Interactions between Small Regulatory RNAs and Two-Component Signal Transduction Systems in Gram-Negative Bacteria

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 191 - 204

Abstrakt

Streszczenie

Małe, regulatorowe RNA (sRNA) wraz z dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału (TCS) wchodzą w skład rozbudowanych sieci kontroli ekspresji genów bakteryjnych. Oddziałując ze sobą wzajemnie, zapewniają niezwykle szybką, jak również precyzyjną odpowiedź bakterii na zmieniające się warunki bytowania. Kontrolując wiele procesów wpływają na stan fizjologiczny komórki, skład proteomu osłon komórkowych czy zdolność do wzrostu w postaci biofilmu. Niezwykle często sRNA stanowią brakujące ogniwa, w odpowiedzi na złożone bodźce środowiskowe, pomiędzy dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału, a genami docelowymi czy innymi systemami regulatorowymi. Współdziałanie TCS-sRNA wydaje się globalną cechą regulacyjną u wielu organizmów prokariotycznych. Zdobywanie wiedzy na temat tych mechanizmów kontroli toruje drogę do opracowania nowych strategii walki z drobnoustrojami patogennymi.

Słowa kluczowe

 • two-component signal transduction systems (TCS)
 • small regulatory RNA (sRNA)
 • TCS-sRNA interactions

Słowa kluczowe

 • dwuskładnikowe systemy transdukcji sygnału (TCS)
 • małe regulatorowe RNA (sRNA)
 • oddziaływania TCS-sRNA
Otwarty dostęp

Different Faces of the Famous Discoverer in Memory of Louis Pasteur on the 200,Anniversary of his Birthday

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 205 - 209

Abstrakt

Streszczenie

Ludwik Pasteur uznawany jest za jednego z największych naukowców. A jednak nawet na pomnikowej postaci Pasteura dostrzegane są rysy. Jego charakter i pewne działania są przedmiotem krytyki lub co najmniej kontrowersji. Zawarty w niniejszym artykule przegląd dokonań francuskiego uczonego, przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin, pokazuje, że, mimo formułowanychz różnych stron zarzutów, Pasteur w pełni zasługuje na miano „dobroczyńcy ludzkości”.

Słowa kluczowe

 • fermentation
 • tartaric acid
 • spontaneous generation
 • vaccination

Słowa kluczowe

 • fermentacja
 • kwas winowy
 • samorództwo
 • szczepienia
Otwarty dostęp

Modern Methods of Identification of Protein Vaccine Antigens

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 211 - 221

Abstrakt

Streszczenie

Postępy w genomice związane z ustawicznym sekwencjonowaniem kompletnych genomów drobnoustrojów, w tym mikroorganizmów patogennych, zrewolucjonizowały podejście do wyboru i projektowania antygenów szczepionkowych nowej generacji. Odwrócono klasyczny proces badawczy, ponieważ to zbiór danych genomowych stał się źródłem hipotez o immunogenności wytypowanych antygenów. W efekcie, możliwe jest wydajne przeanalizowanie tysięcy genów, niezależnie od poziomu ich ekspresji in vivo. Na tej podstawie typuje się pulę białkowych kandydatów, które można następnie poddać dalszym badaniom i dokładnie opisać ich epitopy powierzchniowe rozpoznawane przez elementy układu odpornościowego człowieka. Informacje o strukturze wybranego antygenu i jego interakcjach z układem immunologicznym mogą posłużyć do syntezy nowych cząsteczek, optymalizując czas i środki niezbędne do wprowadzenia do użytku nowego preparatu szczepionkowego.

Słowa kluczowe

 • antigen
 • reverse vaccinology
 • vaccine

Słowa kluczowe

 • antygen
 • odwrotna wakcynologia
 • szczepionka
Otwarty dostęp

The Human Gastrointestinal Tract Microbiome – Selected Data

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 223 - 233

Abstrakt

Streszczenie

W pracy przedstawiono nowe dane wskazujące na skład mikrobiomu przewodu pokarmowego człowieka, składający się z bakterii, archeonów, wirusów (w tym bakteriofagów), a także organizmów eukariotycznych i heterotroficznych jakimi są grzyby – których bytowanie w przewodzie pokarmowym określane jest mianem mykobiomu. Przewód pokarmowy człowieka podzielony na jamę ustną, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, zasiedlany wyżej wymienionymi drobnoustrojami, tworzy swoisty jakościowo-ilościowy, bogaty i zróżnicowany swoisty ekosystem. Dzięki stosowaniu metod bioinformatycznych, molekularnych oraz dzięki sekwencjonowaniu metagenomowemu jest on nadal poznawany, a dzięki tym metodom możliwe jest jego lepsze poznanie. W niniejszej pracy scharakteryzowano grupy systematyczne bakterii, archeonów, wirusów i grzybów występujące w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego i wskazano także na enterotypy jelita grubego. Analizując wymienione grupy mikroorganizmów w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego człowieka, należy zauważyć, że odcinek jelita grubego i jamy ustnej jest „wyposażony” w najbardziej bogaty mikrobiom, natomiast gardło i przełyk posiada najmniejszą liczbę drobnoustrojów wchodzących w skład mikrobiomu. Wśród całości mikrobiomu przewodu pokarmowego człowieka najliczniejszą grupę stanowią bakterie usytuowane w jamie ustnej i jelicie cienkim, zaś najbardziej ograniczoną grupę bakterii rejestruje się w gardle i przełyku. Archeony natomiast zostały opisane najliczniej w jelicie grubym i jamie ustnej, a nie zostały stwierdzone w gardle i jelicie cienkim. Wymieniane w odcinkach przewodu pokarmowego wirusy, najliczniej występowały w jelicie grubym i jamie ustnej, natomiast nie stwierdzono ich w żołądku. Występujące w mikrobiomie grzyby, najobficiej stwierdzane były w jelicie grubym i żołądku, a w najmniejszej ilości w gardle i jelicie cienkim.

Słowa kluczowe

 • archea
 • bacteria
 • fungi
 • microbiome
 • gastrointestinal tract
 • viruses

Słowa kluczowe

 • archea
 • bakterie
 • grzyby
 • mikrobiom
 • przewód pokarmowy
 • wirusy
Otwarty dostęp

Former and Contemporary Methods for Wine Stabilization

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 235 - 245

Abstrakt

Streszczenie

Enologia, nauka zajmująca się kwestiami związanymi z produkcją wina łączy tradycję starożytną z teraźniejszością. Dopiero Louis Pasteur udowodnił, że winifikacja nie zachodzi samoistnie, a za proces odpowiadają drobnoustroje. Był to początek działu enologii zajmującego się mikrobiologią wina, który doprowadził do stopniowej ewolucji metod przetwórczych i wytworzenia zaawansowanych nowoczesnych technik stabilizacji wina stosowanych współcześnie. Niemniej jednak nadal poszukiwane są metody alternatywne, które mogą zastąpić lub zmodyfikować proces siarkowania, czyli konserwacji wina. Wśród nich można znaleźć metody fizyczne i chemiczne. Także nanotechnologia oferuje enologii usprawnienia procesowe. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przeszłych i aktualnych metod stabilizacji wina, a także podsumowanie kierunków rozwoju tej interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy.

Słowa kluczowe

 • biotechnology
 • nanobiotechnology
 • sterilization
 • wine

Słowa kluczowe

 • biotechnologia
 • nanobiotechnologia
 • sterylizacja
 • wino
Otwarty dostęp

Opportunistic Pathogens of the Genus Cryptococcus in Louis Pasteur Days and in 200th Anniversary of his Birth

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 247 - 259

Abstrakt

Streszczenie

W bieżącym roku obchodzimy 200-setną rocznicę urodzin Ludwika Pasteur’a, jednego z ojców mikrobiologii. Od chwili obalenia przez niego „teorii samorództwa” i ogłoszenia „zarazkowej teorii chorób” upłynęło niemalże tyle samo czasu, co od odkrycia Cryptococcus neoformans i opisania jego roli w patogenezie kryptokokozy. Dziś w sferze domysłów może pozostawać właściwa odpowiedź na pytanie: Czy obserwowana równoległość zdarzeń była przypadkowa, czy może raczej odkrycia Pasteur’a stanowiły solidny fundament dla badań nad czynnikami etiologicznymi kryptokokozy? Do niedawna jeszcze mogło się wydawać, że wiemy już bardzo dużo o czynnikach wirulencji patogennych grzybów z kompleksu gatunków Cryptococcus. Tymczasem, równoczesna publikacja w 2018 roku trzech protokołów indukcji komórek Tytan in vitro ukazała nowe możliwości badań nad kluczowym dla Cryptococcus spp. czynnikiem wirulencji. Badania nad procesem tytanizacji uświadamiają nam jak mało jeszcze wiemy na temat czynników zjadliwości tych grzybów, a zarazem ile jeszcze można zrobić w kontekście leczenia i profilaktyki kryptokokozy. Niniejsza praca stanowi nie tylko rys historyczny badań nad Cryptococcus spp. i kryptokokozą, ale także w sposób syntetyczny opisuje czynniki wirulencji tych drożdży podstawkowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu tytanizacji. Zjawisko tytanizacji jako proces swoistej transformacji morfologicznej, podobnie jak komórki Tytan są terminami zupełnie nowymi w literaturze polskiej, które na łamach niniejszej pracy zostaną przybliżone czytelnikom. Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w erze post-antybiotykowej gdzie brak skutecznych i nietoksycznych leków dotyka pacjentów na całym świecie. Podobnie, dostępność w terapii kryptokokozy jedynie flukonazolu, amfoterycyny B i flucytozyny nie napawa optymizmem i stanowi znaczne ograniczenie. Z tego względu badania nad czynnikami wirulencji Cryptococcus spp. pozwolą znaleźć nowe skuteczne antymykotyki, w tym inhibitory procesu tytanizacji.

Słowa kluczowe

 • kryptokokoza
 • zarys historyczny
 • komórki tytan
 • proces tytanizacji
 • czynniki wirulencji

Słowa kluczowe

 • kryptokokoza
 • zarys historyczny
 • komórki tytan
 • proces tytanizacji
 • czynniki wirulencji
Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Przemysław Zięba: Taxonomy of dermatophytes – the classification systems may change but the identification problems remain the same.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 261 - 261

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz, Mariusz Dyląg: Molekularne metody diagnostyki dermatomykoz – przegląd dostępnych technik oraz ocena ich zalet i wad w implementacji do rutynowego stosowania.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 262 - 262

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Dominik Łagowski, Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz: Mechanizmy powstawania oporności dermatofitów na substancje przeciwgrzybicze.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 263 - 263

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz: Zastosowanie techniki MALDI-TOF MS do identyfikacji dermatofitów.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 264 - 264

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Mariusz Dyląg, Aneta Nowakiewicz: Ludzki mykobiom w stanach normobiozy i dysbiozy– charakterystyka i metody analizy.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 265 - 265

Abstrakt

0 Artykułów
Otwarty dostęp

Bdellovibrio bacteriovorus: More than Just a Bacterial Hunter

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 169 - 178

Abstrakt

Abstract

Bdellovibrio bacteriovorus is a predatory gram-negative delta-proteobacteria that preys on other gram-negative bacterial species. With the surge in the cases of Anti-Microbial Resistance and the demand to replace conventional antibiotics, this predatory attribute of B. bacteriovorus has led to a vast number of studies in the last decade alone. These studies demonstrated various aspects of predation and proposed using B. bacteriovorus as an alternative new approach to conventional antibiotics in humans. Here we review the current progress made in this promising new area of research to develop novel antibacterial approaches.

Słowa kluczowe

 • antimicrobial
 • gram-negative
 • live antibiotic
 • predatory species
Otwarty dostęp

Microbially-Produced Organic Acids as Leaching Agents for Metal Recovery Processes

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 179 - 190

Abstrakt

Abstract

Minerals have been important throughout history, but nowadays, their use has increased, as well as their extraction needs. Therefore, due to the growing demand for metals, and both the depletion of high-grade ores and their related environmental concerns, the mining industry has been forced to leave behind the past traditional techniques of metal recovery (use of inorganic acids), and adopt eco-friendlier alternatives, such as the utilization of weaker leaching agents, such as organic acids. Thus, the present review is focused on the use of microbially-produced organic acids as a promising alternative to conventional techniques in the mining industry, with emphasis on the following topics: a) the advantages and disadvantages of the use of organic acids for leaching purposes, b) the main microorganisms studied for the production of these organic acids, c) a summary of the latest reports on bioleaching as well as a comparison of the existent techniques; d) the explanation of leaching mechanisms where organic acids may be involved, to fulfill metal recovery; and, e) interactions between metallic ions and organic acids. The review of the current knowledge regarding the use of organic acids for leaching purposes seeks the visualization of relevant strategies that may be improved for metal-recovery processes, intending to develop circular economy practices that may have the potential to be implemented at an industrial scale.

Słowa kluczowe

 • bioleaching
 • biological synthesis
 • metal recovery
 • microbial processes
 • organic acids
Otwarty dostęp

Interactions between Small Regulatory RNAs and Two-Component Signal Transduction Systems in Gram-Negative Bacteria

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 191 - 204

Abstrakt

Streszczenie

Małe, regulatorowe RNA (sRNA) wraz z dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału (TCS) wchodzą w skład rozbudowanych sieci kontroli ekspresji genów bakteryjnych. Oddziałując ze sobą wzajemnie, zapewniają niezwykle szybką, jak również precyzyjną odpowiedź bakterii na zmieniające się warunki bytowania. Kontrolując wiele procesów wpływają na stan fizjologiczny komórki, skład proteomu osłon komórkowych czy zdolność do wzrostu w postaci biofilmu. Niezwykle często sRNA stanowią brakujące ogniwa, w odpowiedzi na złożone bodźce środowiskowe, pomiędzy dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału, a genami docelowymi czy innymi systemami regulatorowymi. Współdziałanie TCS-sRNA wydaje się globalną cechą regulacyjną u wielu organizmów prokariotycznych. Zdobywanie wiedzy na temat tych mechanizmów kontroli toruje drogę do opracowania nowych strategii walki z drobnoustrojami patogennymi.

Słowa kluczowe

 • two-component signal transduction systems (TCS)
 • small regulatory RNA (sRNA)
 • TCS-sRNA interactions

Słowa kluczowe

 • dwuskładnikowe systemy transdukcji sygnału (TCS)
 • małe regulatorowe RNA (sRNA)
 • oddziaływania TCS-sRNA
Otwarty dostęp

Different Faces of the Famous Discoverer in Memory of Louis Pasteur on the 200,Anniversary of his Birthday

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 205 - 209

Abstrakt

Streszczenie

Ludwik Pasteur uznawany jest za jednego z największych naukowców. A jednak nawet na pomnikowej postaci Pasteura dostrzegane są rysy. Jego charakter i pewne działania są przedmiotem krytyki lub co najmniej kontrowersji. Zawarty w niniejszym artykule przegląd dokonań francuskiego uczonego, przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin, pokazuje, że, mimo formułowanychz różnych stron zarzutów, Pasteur w pełni zasługuje na miano „dobroczyńcy ludzkości”.

Słowa kluczowe

 • fermentation
 • tartaric acid
 • spontaneous generation
 • vaccination

Słowa kluczowe

 • fermentacja
 • kwas winowy
 • samorództwo
 • szczepienia
Otwarty dostęp

Modern Methods of Identification of Protein Vaccine Antigens

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 211 - 221

Abstrakt

Streszczenie

Postępy w genomice związane z ustawicznym sekwencjonowaniem kompletnych genomów drobnoustrojów, w tym mikroorganizmów patogennych, zrewolucjonizowały podejście do wyboru i projektowania antygenów szczepionkowych nowej generacji. Odwrócono klasyczny proces badawczy, ponieważ to zbiór danych genomowych stał się źródłem hipotez o immunogenności wytypowanych antygenów. W efekcie, możliwe jest wydajne przeanalizowanie tysięcy genów, niezależnie od poziomu ich ekspresji in vivo. Na tej podstawie typuje się pulę białkowych kandydatów, które można następnie poddać dalszym badaniom i dokładnie opisać ich epitopy powierzchniowe rozpoznawane przez elementy układu odpornościowego człowieka. Informacje o strukturze wybranego antygenu i jego interakcjach z układem immunologicznym mogą posłużyć do syntezy nowych cząsteczek, optymalizując czas i środki niezbędne do wprowadzenia do użytku nowego preparatu szczepionkowego.

Słowa kluczowe

 • antigen
 • reverse vaccinology
 • vaccine

Słowa kluczowe

 • antygen
 • odwrotna wakcynologia
 • szczepionka
Otwarty dostęp

The Human Gastrointestinal Tract Microbiome – Selected Data

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 223 - 233

Abstrakt

Streszczenie

W pracy przedstawiono nowe dane wskazujące na skład mikrobiomu przewodu pokarmowego człowieka, składający się z bakterii, archeonów, wirusów (w tym bakteriofagów), a także organizmów eukariotycznych i heterotroficznych jakimi są grzyby – których bytowanie w przewodzie pokarmowym określane jest mianem mykobiomu. Przewód pokarmowy człowieka podzielony na jamę ustną, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, zasiedlany wyżej wymienionymi drobnoustrojami, tworzy swoisty jakościowo-ilościowy, bogaty i zróżnicowany swoisty ekosystem. Dzięki stosowaniu metod bioinformatycznych, molekularnych oraz dzięki sekwencjonowaniu metagenomowemu jest on nadal poznawany, a dzięki tym metodom możliwe jest jego lepsze poznanie. W niniejszej pracy scharakteryzowano grupy systematyczne bakterii, archeonów, wirusów i grzybów występujące w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego i wskazano także na enterotypy jelita grubego. Analizując wymienione grupy mikroorganizmów w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego człowieka, należy zauważyć, że odcinek jelita grubego i jamy ustnej jest „wyposażony” w najbardziej bogaty mikrobiom, natomiast gardło i przełyk posiada najmniejszą liczbę drobnoustrojów wchodzących w skład mikrobiomu. Wśród całości mikrobiomu przewodu pokarmowego człowieka najliczniejszą grupę stanowią bakterie usytuowane w jamie ustnej i jelicie cienkim, zaś najbardziej ograniczoną grupę bakterii rejestruje się w gardle i przełyku. Archeony natomiast zostały opisane najliczniej w jelicie grubym i jamie ustnej, a nie zostały stwierdzone w gardle i jelicie cienkim. Wymieniane w odcinkach przewodu pokarmowego wirusy, najliczniej występowały w jelicie grubym i jamie ustnej, natomiast nie stwierdzono ich w żołądku. Występujące w mikrobiomie grzyby, najobficiej stwierdzane były w jelicie grubym i żołądku, a w najmniejszej ilości w gardle i jelicie cienkim.

Słowa kluczowe

 • archea
 • bacteria
 • fungi
 • microbiome
 • gastrointestinal tract
 • viruses

Słowa kluczowe

 • archea
 • bakterie
 • grzyby
 • mikrobiom
 • przewód pokarmowy
 • wirusy
Otwarty dostęp

Former and Contemporary Methods for Wine Stabilization

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 235 - 245

Abstrakt

Streszczenie

Enologia, nauka zajmująca się kwestiami związanymi z produkcją wina łączy tradycję starożytną z teraźniejszością. Dopiero Louis Pasteur udowodnił, że winifikacja nie zachodzi samoistnie, a za proces odpowiadają drobnoustroje. Był to początek działu enologii zajmującego się mikrobiologią wina, który doprowadził do stopniowej ewolucji metod przetwórczych i wytworzenia zaawansowanych nowoczesnych technik stabilizacji wina stosowanych współcześnie. Niemniej jednak nadal poszukiwane są metody alternatywne, które mogą zastąpić lub zmodyfikować proces siarkowania, czyli konserwacji wina. Wśród nich można znaleźć metody fizyczne i chemiczne. Także nanotechnologia oferuje enologii usprawnienia procesowe. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przeszłych i aktualnych metod stabilizacji wina, a także podsumowanie kierunków rozwoju tej interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy.

Słowa kluczowe

 • biotechnology
 • nanobiotechnology
 • sterilization
 • wine

Słowa kluczowe

 • biotechnologia
 • nanobiotechnologia
 • sterylizacja
 • wino
Otwarty dostęp

Opportunistic Pathogens of the Genus Cryptococcus in Louis Pasteur Days and in 200th Anniversary of his Birth

Data publikacji: 30 Nov 2022
Zakres stron: 247 - 259

Abstrakt

Streszczenie

W bieżącym roku obchodzimy 200-setną rocznicę urodzin Ludwika Pasteur’a, jednego z ojców mikrobiologii. Od chwili obalenia przez niego „teorii samorództwa” i ogłoszenia „zarazkowej teorii chorób” upłynęło niemalże tyle samo czasu, co od odkrycia Cryptococcus neoformans i opisania jego roli w patogenezie kryptokokozy. Dziś w sferze domysłów może pozostawać właściwa odpowiedź na pytanie: Czy obserwowana równoległość zdarzeń była przypadkowa, czy może raczej odkrycia Pasteur’a stanowiły solidny fundament dla badań nad czynnikami etiologicznymi kryptokokozy? Do niedawna jeszcze mogło się wydawać, że wiemy już bardzo dużo o czynnikach wirulencji patogennych grzybów z kompleksu gatunków Cryptococcus. Tymczasem, równoczesna publikacja w 2018 roku trzech protokołów indukcji komórek Tytan in vitro ukazała nowe możliwości badań nad kluczowym dla Cryptococcus spp. czynnikiem wirulencji. Badania nad procesem tytanizacji uświadamiają nam jak mało jeszcze wiemy na temat czynników zjadliwości tych grzybów, a zarazem ile jeszcze można zrobić w kontekście leczenia i profilaktyki kryptokokozy. Niniejsza praca stanowi nie tylko rys historyczny badań nad Cryptococcus spp. i kryptokokozą, ale także w sposób syntetyczny opisuje czynniki wirulencji tych drożdży podstawkowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu tytanizacji. Zjawisko tytanizacji jako proces swoistej transformacji morfologicznej, podobnie jak komórki Tytan są terminami zupełnie nowymi w literaturze polskiej, które na łamach niniejszej pracy zostaną przybliżone czytelnikom. Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w erze post-antybiotykowej gdzie brak skutecznych i nietoksycznych leków dotyka pacjentów na całym świecie. Podobnie, dostępność w terapii kryptokokozy jedynie flukonazolu, amfoterycyny B i flucytozyny nie napawa optymizmem i stanowi znaczne ograniczenie. Z tego względu badania nad czynnikami wirulencji Cryptococcus spp. pozwolą znaleźć nowe skuteczne antymykotyki, w tym inhibitory procesu tytanizacji.

Słowa kluczowe

 • kryptokokoza
 • zarys historyczny
 • komórki tytan
 • proces tytanizacji
 • czynniki wirulencji

Słowa kluczowe

 • kryptokokoza
 • zarys historyczny
 • komórki tytan
 • proces tytanizacji
 • czynniki wirulencji
Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Przemysław Zięba: Taxonomy of dermatophytes – the classification systems may change but the identification problems remain the same.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 261 - 261

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz, Mariusz Dyląg: Molekularne metody diagnostyki dermatomykoz – przegląd dostępnych technik oraz ocena ich zalet i wad w implementacji do rutynowego stosowania.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 262 - 262

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Dominik Łagowski, Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz: Mechanizmy powstawania oporności dermatofitów na substancje przeciwgrzybicze.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 263 - 263

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz: Zastosowanie techniki MALDI-TOF MS do identyfikacji dermatofitów.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 264 - 264

Abstrakt

Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Mariusz Dyląg, Aneta Nowakiewicz: Ludzki mykobiom w stanach normobiozy i dysbiozy– charakterystyka i metody analizy.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Zakres stron: 265 - 265

Abstrakt