Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

5 Artykułów
Otwarty dostęp

Characteristics And Regulation Of Biofilm Formation In Salmonella

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 113 - 119

Abstrakt

Abstract

The ability to from biofilms, which is a common feature in Salmonella serovars, is the main cause of persistent infections and permanent contamination in both clinical and industrial systems. Because the biofilm structures are significantly more resistant to environmental stress conditions than the planktonic forms of bacteria, it is often impossible to remove them through conventional disinfection or sterilization practices. Therefore, it has become necessary to develop effective strategies in combating biofilms, which are defined as the dominant form of microbial life. To achieve this goal, it is necessary to understand the genetic regulatory mechanisms that control the transition from planktonic form to the biofilm form and the related changes in gene expression. In this review, the current state of knowledge regarding gene regulation systems that affect the biofilm formation in Salmonella, has been summarized and discussed.

Słowa kluczowe

 • Typhimurium
 • biofilm
 • genetic regulation
Otwarty dostęp

Coronaviruses – How Protein Interactions Changed Our Perception Of The World

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 121 - 135

Abstrakt

Streszczenie

Koronawirus 2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2 – Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) jest trzecim po koronawirusie ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV – Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) i koronawirusie środkowo-wschodniego zespołu oddechowego (MERS-CoV – Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), koronawirusem, który w XXI wieku pokonał barierę międzygatunkową wywołując u człowieka ciężkie schorzenie określane jako COVID-19 (coronavirus disease-19). Praca niniejsza prezentuje najnowsze informacje na temat biologii koronawirusów, co ma pomóc w zrozumieniu wielu zagadnień związanych z zakaźnością SARS-CoV-2 i patogenezą COVID-19 oraz usystematyzować najnowsze informacje dotyczące tych zagadnień. Na wstępie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące taksonomii, budowy i replikacji koronawirusów stanowiące podstawę dla dalszych rozważań. Następnie wyjaśniono zjawiska molekularne umożliwiające koronawirusom pokonanie bariery międzygatunkowej. Dalsza część pracy poświęcona została mechanizmom oddziaływania pomiędzy koronawirusami i receptorami komórkowymi stanowiącymi czynnik warunkujący tropizm gatunkowy i tkankowy oraz przebieg kliniczny zakażenia. Szczególną uwagę poświęcono receptorom komórkowym, peptydazie dwupeptydylowej IV oraz konwertazie angiotensyny typu 2, oddziałującym z białkiem S koronawirusów oraz proteazom komórkowym zaangażowanym w proteolizę biała S. Czynniki te determinują wejście wirusa do komórki oraz jego replikację i każda nawet niewielka zmiana jakościowa lub ilościowa w ekspresji tych czynników może mieć wpływ na przebieg zakażenia. W pracy omówiono również mechanizmy odpowiedzi układu odpornościowego na zakażenie koronawirusami istotne w patogenezie COVID-19.

Słowa kluczowe

 • ACE2
 • COVID-19
 • DPP4
 • koronawirus

Słowa kluczowe

 • ACE2
 • COVID-19
 • DPP4
 • koronawirus
Otwarty dostęp

Protein Glycosylation In Bacterial Cells And Its Potential Applications

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 137 - 149

Abstrakt

Streszczenie

Glikokoniugaty bakteryjne są szeroko rozpowszechnione i mają różnorodne funkcje biologiczne. Przykładem są glikoproteiny, które uczestniczą w adhezji, inwazji czy unikaniu mechanizmów obronnych gospodarza. Systemy umożliwiające tę modyfikację są od niedawna obiektem intensywnych badań naukowych. Ich aktywność opiera się na działaniu glikozylotransferaz – enzymów, które przenoszą reszty cukrowe bezpośrednio na białko akceptorowe (glikozylacja sekwencyjna) lub na lipidowy nośnik, z którego glikan na docelowe białko przenosi transferaza oligosacharydowa (glikozylacja en-bloc). Wprowadzenie genów odpowiadających za glikozylację białek do komórek E. coli i uzyskanie funkcjonalnych, rekombinowanych glikoprotein, spowodowało rozwój glikoinżynierii bakteryjnej. Transferazy oligosacharydowe wykazują aktywność wobec szerokiej gamy substratów, co można wykorzystać m.in. do produkcji szczepionek polisacharydowych.

Słowa kluczowe

 • glikoproteiny
 • glikoinżynieria
 • glikozylacja

Słowa kluczowe

 • glikoproteiny
 • glikoinżynieria
 • glikozylacja
Otwarty dostęp

The Influence Of The Reproductive System Microbiota On Female And Male Fertility. The Role Of Lactobacillus Bacteria

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 151 - 159

Abstrakt

Streszczenie

Od dawna wiadomo, że bakterie z rodzaju Lactobacillus stanowią dominujący składnik mikrobioty pochwy i pełną ochronną rolę dla mikrośrodowiska pochwy. Obecność bakterii z rodzaju Lactobacillus potwierdzono również w górnej części układu rozrodczego żeńskiego oraz w męskim układzie rozrodczym i w spermie. Niniejsza praca stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej wpływu bakterii z rodzaju Lactobacillus na płodność, z uwzględnieniem zarówno czynnika żeńskiego, jak i męskiego. Rola mikrobioty może okazać się niezwykle istotna w przypadkach niepłodności idiopatycznej. Najnowsze doniesienia wskazują na możliwy związek pomiędzy obecnością bakterii z rodzaju Lactobacillus a efektywnością technik wspomaganego rozrodu. Wyniki badań potwierdzają, że środowisko mikrobiologiczne układu rozrodczego to ważny a zarazem słabo poznany czynnik wpływający na płodność człowieka.

Słowa kluczowe

 • niepłodność idiopatyczna
 • płodność
 • techniki wspomaganego rozrodu

Słowa kluczowe

 • niepłodność idiopatyczna
 • płodność
 • techniki wspomaganego rozrodu
Otwarty dostęp

Phytotherapy In The Prevention And Support Of Treatment Of Helicobacter Pylori Infections

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 161 - 172

Abstrakt

Streszczenie

Helicobacter pylori to Gram-ujemna pałeczka, mająca zdolność do kolonizacji odźwiernika żołądka. Szacuje się, że nawet ponad połowa światowej populacji może być nosicielem tego patogenu. Dane dotyczące zakażeń nie są dokładne, ponieważ objawy infekcji H. pylori występują jedynie u 20% zakażonych osób. Obecność bakterii może prowadzić do stanu zapalnego, wrzodów oraz nowotworu żołądka. W przypadku stwierdzenia zakażenia najczęściej stosuje się potrójną terapię inhibitorem pompy protonowej oraz antybiotykami. Obserwowany jest jednak coraz niższy wskaźnik skuteczności tej terapii z uwagi na nabieranie oporności przez bakterie na wykorzystywane w leczeniu antybiotyki. Poszukiwane są nowe rozwiązania, które mogłyby zarówno wspomóc leczenie zakażeń wywołanych przez H. pylori, jak i działałyby profilaktycznie, zapobiegając rozprzestrzenianiu patogenu. Jedną z form wspomagających leczenie różnego rodzaju infekcji, co potwierdzają liczne badania naukowe, jest zastosowanie preparatów roślinnych. Fitoterapia to nauka, wykorzystująca wiedzę o naturalnie występujących w roślinach związkach aktywnych, opierająca się na zastosowaniu produktów roślinnych w celu poprawy stanu zdrowia. Z dostępnych badań wynika, że spożywanie niektórych produktów pochodzenia roślinnego np. oliwy z oliwek czy zielonej herbaty może doprowadzić do eradykacji H. pylori. Lukrecja natomiast może być wykorzystywana wspomagająco przy zastosowaniu klasycznej metody leczenia, zwiększając tym samym współczynnik eradykacji patogenu. Roślinami o właściwościach anty-H. pylori są również cynamonowiec, żurawina, oregano, aloes i inne. Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury, przedstawiającej możliwości wykorzystania fitoterapii w zwalczaniu, wspomaganiu leczenia lub profilaktyce zakażeń powodowanych przez H. pylori.

Słowa kluczowe

 • fitoterapia
 • roślinne substancje czynne
 • infekcje

Słowa kluczowe

 • fitoterapia
 • roślinne substancje czynne
 • infekcje
5 Artykułów
Otwarty dostęp

Characteristics And Regulation Of Biofilm Formation In Salmonella

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 113 - 119

Abstrakt

Abstract

The ability to from biofilms, which is a common feature in Salmonella serovars, is the main cause of persistent infections and permanent contamination in both clinical and industrial systems. Because the biofilm structures are significantly more resistant to environmental stress conditions than the planktonic forms of bacteria, it is often impossible to remove them through conventional disinfection or sterilization practices. Therefore, it has become necessary to develop effective strategies in combating biofilms, which are defined as the dominant form of microbial life. To achieve this goal, it is necessary to understand the genetic regulatory mechanisms that control the transition from planktonic form to the biofilm form and the related changes in gene expression. In this review, the current state of knowledge regarding gene regulation systems that affect the biofilm formation in Salmonella, has been summarized and discussed.

Słowa kluczowe

 • Typhimurium
 • biofilm
 • genetic regulation
Otwarty dostęp

Coronaviruses – How Protein Interactions Changed Our Perception Of The World

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 121 - 135

Abstrakt

Streszczenie

Koronawirus 2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2 – Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) jest trzecim po koronawirusie ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV – Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) i koronawirusie środkowo-wschodniego zespołu oddechowego (MERS-CoV – Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), koronawirusem, który w XXI wieku pokonał barierę międzygatunkową wywołując u człowieka ciężkie schorzenie określane jako COVID-19 (coronavirus disease-19). Praca niniejsza prezentuje najnowsze informacje na temat biologii koronawirusów, co ma pomóc w zrozumieniu wielu zagadnień związanych z zakaźnością SARS-CoV-2 i patogenezą COVID-19 oraz usystematyzować najnowsze informacje dotyczące tych zagadnień. Na wstępie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące taksonomii, budowy i replikacji koronawirusów stanowiące podstawę dla dalszych rozważań. Następnie wyjaśniono zjawiska molekularne umożliwiające koronawirusom pokonanie bariery międzygatunkowej. Dalsza część pracy poświęcona została mechanizmom oddziaływania pomiędzy koronawirusami i receptorami komórkowymi stanowiącymi czynnik warunkujący tropizm gatunkowy i tkankowy oraz przebieg kliniczny zakażenia. Szczególną uwagę poświęcono receptorom komórkowym, peptydazie dwupeptydylowej IV oraz konwertazie angiotensyny typu 2, oddziałującym z białkiem S koronawirusów oraz proteazom komórkowym zaangażowanym w proteolizę biała S. Czynniki te determinują wejście wirusa do komórki oraz jego replikację i każda nawet niewielka zmiana jakościowa lub ilościowa w ekspresji tych czynników może mieć wpływ na przebieg zakażenia. W pracy omówiono również mechanizmy odpowiedzi układu odpornościowego na zakażenie koronawirusami istotne w patogenezie COVID-19.

Słowa kluczowe

 • ACE2
 • COVID-19
 • DPP4
 • koronawirus

Słowa kluczowe

 • ACE2
 • COVID-19
 • DPP4
 • koronawirus
Otwarty dostęp

Protein Glycosylation In Bacterial Cells And Its Potential Applications

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 137 - 149

Abstrakt

Streszczenie

Glikokoniugaty bakteryjne są szeroko rozpowszechnione i mają różnorodne funkcje biologiczne. Przykładem są glikoproteiny, które uczestniczą w adhezji, inwazji czy unikaniu mechanizmów obronnych gospodarza. Systemy umożliwiające tę modyfikację są od niedawna obiektem intensywnych badań naukowych. Ich aktywność opiera się na działaniu glikozylotransferaz – enzymów, które przenoszą reszty cukrowe bezpośrednio na białko akceptorowe (glikozylacja sekwencyjna) lub na lipidowy nośnik, z którego glikan na docelowe białko przenosi transferaza oligosacharydowa (glikozylacja en-bloc). Wprowadzenie genów odpowiadających za glikozylację białek do komórek E. coli i uzyskanie funkcjonalnych, rekombinowanych glikoprotein, spowodowało rozwój glikoinżynierii bakteryjnej. Transferazy oligosacharydowe wykazują aktywność wobec szerokiej gamy substratów, co można wykorzystać m.in. do produkcji szczepionek polisacharydowych.

Słowa kluczowe

 • glikoproteiny
 • glikoinżynieria
 • glikozylacja

Słowa kluczowe

 • glikoproteiny
 • glikoinżynieria
 • glikozylacja
Otwarty dostęp

The Influence Of The Reproductive System Microbiota On Female And Male Fertility. The Role Of Lactobacillus Bacteria

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 151 - 159

Abstrakt

Streszczenie

Od dawna wiadomo, że bakterie z rodzaju Lactobacillus stanowią dominujący składnik mikrobioty pochwy i pełną ochronną rolę dla mikrośrodowiska pochwy. Obecność bakterii z rodzaju Lactobacillus potwierdzono również w górnej części układu rozrodczego żeńskiego oraz w męskim układzie rozrodczym i w spermie. Niniejsza praca stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej wpływu bakterii z rodzaju Lactobacillus na płodność, z uwzględnieniem zarówno czynnika żeńskiego, jak i męskiego. Rola mikrobioty może okazać się niezwykle istotna w przypadkach niepłodności idiopatycznej. Najnowsze doniesienia wskazują na możliwy związek pomiędzy obecnością bakterii z rodzaju Lactobacillus a efektywnością technik wspomaganego rozrodu. Wyniki badań potwierdzają, że środowisko mikrobiologiczne układu rozrodczego to ważny a zarazem słabo poznany czynnik wpływający na płodność człowieka.

Słowa kluczowe

 • niepłodność idiopatyczna
 • płodność
 • techniki wspomaganego rozrodu

Słowa kluczowe

 • niepłodność idiopatyczna
 • płodność
 • techniki wspomaganego rozrodu
Otwarty dostęp

Phytotherapy In The Prevention And Support Of Treatment Of Helicobacter Pylori Infections

Data publikacji: 25 Jun 2021
Zakres stron: 161 - 172

Abstrakt

Streszczenie

Helicobacter pylori to Gram-ujemna pałeczka, mająca zdolność do kolonizacji odźwiernika żołądka. Szacuje się, że nawet ponad połowa światowej populacji może być nosicielem tego patogenu. Dane dotyczące zakażeń nie są dokładne, ponieważ objawy infekcji H. pylori występują jedynie u 20% zakażonych osób. Obecność bakterii może prowadzić do stanu zapalnego, wrzodów oraz nowotworu żołądka. W przypadku stwierdzenia zakażenia najczęściej stosuje się potrójną terapię inhibitorem pompy protonowej oraz antybiotykami. Obserwowany jest jednak coraz niższy wskaźnik skuteczności tej terapii z uwagi na nabieranie oporności przez bakterie na wykorzystywane w leczeniu antybiotyki. Poszukiwane są nowe rozwiązania, które mogłyby zarówno wspomóc leczenie zakażeń wywołanych przez H. pylori, jak i działałyby profilaktycznie, zapobiegając rozprzestrzenianiu patogenu. Jedną z form wspomagających leczenie różnego rodzaju infekcji, co potwierdzają liczne badania naukowe, jest zastosowanie preparatów roślinnych. Fitoterapia to nauka, wykorzystująca wiedzę o naturalnie występujących w roślinach związkach aktywnych, opierająca się na zastosowaniu produktów roślinnych w celu poprawy stanu zdrowia. Z dostępnych badań wynika, że spożywanie niektórych produktów pochodzenia roślinnego np. oliwy z oliwek czy zielonej herbaty może doprowadzić do eradykacji H. pylori. Lukrecja natomiast może być wykorzystywana wspomagająco przy zastosowaniu klasycznej metody leczenia, zwiększając tym samym współczynnik eradykacji patogenu. Roślinami o właściwościach anty-H. pylori są również cynamonowiec, żurawina, oregano, aloes i inne. Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury, przedstawiającej możliwości wykorzystania fitoterapii w zwalczaniu, wspomaganiu leczenia lub profilaktyce zakażeń powodowanych przez H. pylori.

Słowa kluczowe

 • fitoterapia
 • roślinne substancje czynne
 • infekcje

Słowa kluczowe

 • fitoterapia
 • roślinne substancje czynne
 • infekcje

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo