Zeszyty

Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 62 (2023): Zeszyt 2 (June 2023)

Tom 62 (2023): Zeszyt 1 (March 2023)

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

AHEAD OF PRINT

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
Otwarty dostęp

Selected Bacterial Zoonoses Transmitted by Raw Milk

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: -

Abstrakt

Streszczenie

Mleko surowe, które nie zostało poddane obróbce termicznej, może być ważnym źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych drogą pokarmową, głównie takich jak: patogenne szczepy Escherichia coli, bakterie z rodzaju Salmonella, niektóre paciorkowce kałowe czy Listeria monocytogenes. Najgroźniejszym z patogenów związanych z surowym mlekiem jest E. coli VTEC, która wytwarza werocytotoksyny – zwłaszcza szczep O157:H7. Enterococcus spp. jest jednym z czynników zapalenia wymienia u krów i dlatego często występuje w surowym mleku, co może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Spożywanie mleka surowego jest dobrym wyborem, pod warunkiem, że mamy gwarancję wysokiego poziomu higienicznego jego pozyskiwania.

Słowa kluczowe

 • pathogenic bacteria
 • raw milk
 • zoonoses

Słowa kluczowe

 • bakterie patogenne
 • mleko surowe
 • zoonozy
Otwarty dostęp

Endophytic Fungi as Potential Producers of Anticancer Compounds

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: -

Abstrakt

Streszczenie

Główną rolę w chemioterapii raka od ponad 50 lat, stanowią leki pochodzące w większości ze źródeł naturalnych. Przeciwko licznym dolegliwościom od stuleci rośliny służyły jako źródło związków bioaktywnych. Jednak to nie same rośliny, a mikroorganizmy z nimi związane oferują materiał i produkty o wysokim potencjale terapeutycznym. Endofity to organizmy, które kolonizują wewnętrzne tkanki roślin bez wywoływania objawów chorobowych. Stanowią endosymbiotyczną grupę drobnoustrojów, będących źródłem nowatorskich produktów naturalnych do wykorzystania we współczesnym przemyśle, rolnictwie oraz medycynie wykazując potencjalne właś ciwości terapeutyczne, w tym przeciwnowotworowe oraz przeciwdrobnoustrojowe, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Grzyby endofityczne stanowią bogate źródło bioaktywnych metabolitów, którymi można manipulować w celu uzyskania pożądanych, nowych analogów wykorzystywanych w chemioterapii, w tym: taksol, kamptotecyna, podofilotoksyna, winblastyna, winkrystyna, cytochalazyny i szereg innych. W tym przeglądzie podano przykłady produkcji związków przeciwnowotworowych przez grzyby endofityczne opublikowane od 2015 roku.

Słowa kluczowe

 • endophytic fungi
 • fungal anticancer metabolites

Słowa kluczowe

 • grzyby endofityczne
 • grzybicze metabolity przeciwnowotworowe
Otwarty dostęp

Multidrug Efflux Pumps in Bacteria and Efflux Pump Inhibitors

Data publikacji: 24 Jul 2022
Zakres stron: -

Abstrakt

Abstract

Antimicrobial resistance is becoming a paramount health concern nowadays. The increasing drug resistance in microbes is due to improper medications or over usage of drugs. Bacteria develop many mechanisms to extrude the antibiotics entering the cell. The most prominent are the efflux pumps (EPs). EPs play a significant role in intrinsic and acquired bacterial resistance, mainly in Gram-negative bacteria. EPs may be unique to one substrate or transport several structurally different compounds (including multi-class antibiotics). These pumps are generally associated with multiple drug resistance (MDR). EPs are energized by a proton motive force and can pump a vast range of detergents, drugs, antibiotics and also β-lactams, which are impermeable to the cytoplasmic membrane. There are five leading efflux transporter families in the prokaryotic kingdom: MF (Major Facilitator), MATE (Multidrug And Toxic Efflux), RND (Resistance-Nodulation-Division), SMR (Small Multidrug Resistance) and ABC (ATP Binding Cassette). Apart from the ABC family, which utilizes ATP hydrolysis to drive the export of substrates, all other systems use the proton motive force as an energy source. Some molecules known as Efflux Pump Inhibitors (EPI) can inhibit EPs in Gram-positive and Gram-negative bacteria. EPIs can interfere with the efflux of antimicrobial agents, leading to an increase in the concentration of antibiotics inside the bacterium, thus killing it. Therefore, identifying new EPIs appears to be a promising strategy for countering antimicrobial drug resistance (AMR). This mini-review focuses on the major efflux transporters of the bacteria and the progress in identifying Efflux Pump Inhibitors.

Słowa kluczowe

 • Antimicrobial resistance
 • MDR
 • Multidrug efflux pumps
 • Biofilm
 • Efflux Pump Inhibtor (EPI)
0 Artykułów
Otwarty dostęp

Selected Bacterial Zoonoses Transmitted by Raw Milk

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: -

Abstrakt

Streszczenie

Mleko surowe, które nie zostało poddane obróbce termicznej, może być ważnym źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych drogą pokarmową, głównie takich jak: patogenne szczepy Escherichia coli, bakterie z rodzaju Salmonella, niektóre paciorkowce kałowe czy Listeria monocytogenes. Najgroźniejszym z patogenów związanych z surowym mlekiem jest E. coli VTEC, która wytwarza werocytotoksyny – zwłaszcza szczep O157:H7. Enterococcus spp. jest jednym z czynników zapalenia wymienia u krów i dlatego często występuje w surowym mleku, co może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Spożywanie mleka surowego jest dobrym wyborem, pod warunkiem, że mamy gwarancję wysokiego poziomu higienicznego jego pozyskiwania.

Słowa kluczowe

 • pathogenic bacteria
 • raw milk
 • zoonoses

Słowa kluczowe

 • bakterie patogenne
 • mleko surowe
 • zoonozy
Otwarty dostęp

Endophytic Fungi as Potential Producers of Anticancer Compounds

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: -

Abstrakt

Streszczenie

Główną rolę w chemioterapii raka od ponad 50 lat, stanowią leki pochodzące w większości ze źródeł naturalnych. Przeciwko licznym dolegliwościom od stuleci rośliny służyły jako źródło związków bioaktywnych. Jednak to nie same rośliny, a mikroorganizmy z nimi związane oferują materiał i produkty o wysokim potencjale terapeutycznym. Endofity to organizmy, które kolonizują wewnętrzne tkanki roślin bez wywoływania objawów chorobowych. Stanowią endosymbiotyczną grupę drobnoustrojów, będących źródłem nowatorskich produktów naturalnych do wykorzystania we współczesnym przemyśle, rolnictwie oraz medycynie wykazując potencjalne właś ciwości terapeutyczne, w tym przeciwnowotworowe oraz przeciwdrobnoustrojowe, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Grzyby endofityczne stanowią bogate źródło bioaktywnych metabolitów, którymi można manipulować w celu uzyskania pożądanych, nowych analogów wykorzystywanych w chemioterapii, w tym: taksol, kamptotecyna, podofilotoksyna, winblastyna, winkrystyna, cytochalazyny i szereg innych. W tym przeglądzie podano przykłady produkcji związków przeciwnowotworowych przez grzyby endofityczne opublikowane od 2015 roku.

Słowa kluczowe

 • endophytic fungi
 • fungal anticancer metabolites

Słowa kluczowe

 • grzyby endofityczne
 • grzybicze metabolity przeciwnowotworowe
Otwarty dostęp

Multidrug Efflux Pumps in Bacteria and Efflux Pump Inhibitors

Data publikacji: 24 Jul 2022
Zakres stron: -

Abstrakt

Abstract

Antimicrobial resistance is becoming a paramount health concern nowadays. The increasing drug resistance in microbes is due to improper medications or over usage of drugs. Bacteria develop many mechanisms to extrude the antibiotics entering the cell. The most prominent are the efflux pumps (EPs). EPs play a significant role in intrinsic and acquired bacterial resistance, mainly in Gram-negative bacteria. EPs may be unique to one substrate or transport several structurally different compounds (including multi-class antibiotics). These pumps are generally associated with multiple drug resistance (MDR). EPs are energized by a proton motive force and can pump a vast range of detergents, drugs, antibiotics and also β-lactams, which are impermeable to the cytoplasmic membrane. There are five leading efflux transporter families in the prokaryotic kingdom: MF (Major Facilitator), MATE (Multidrug And Toxic Efflux), RND (Resistance-Nodulation-Division), SMR (Small Multidrug Resistance) and ABC (ATP Binding Cassette). Apart from the ABC family, which utilizes ATP hydrolysis to drive the export of substrates, all other systems use the proton motive force as an energy source. Some molecules known as Efflux Pump Inhibitors (EPI) can inhibit EPs in Gram-positive and Gram-negative bacteria. EPIs can interfere with the efflux of antimicrobial agents, leading to an increase in the concentration of antibiotics inside the bacterium, thus killing it. Therefore, identifying new EPIs appears to be a promising strategy for countering antimicrobial drug resistance (AMR). This mini-review focuses on the major efflux transporters of the bacteria and the progress in identifying Efflux Pump Inhibitors.

Słowa kluczowe

 • Antimicrobial resistance
 • MDR
 • Multidrug efflux pumps
 • Biofilm
 • Efflux Pump Inhibtor (EPI)