Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

3 Artykułów
Otwarty dostęp

Endophytic Fungi as Potential Producers of Anticancer Compounds

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: 63 - 72

Abstrakt

Streszczenie

Główną rolę w chemioterapii raka od ponad 50 lat, stanowią leki pochodzące w większości ze źródeł naturalnych. Przeciwko licznym dolegliwościom od stuleci rośliny służyły jako źródło związków bioaktywnych. Jednak to nie same rośliny, a mikroorganizmy z nimi związane oferują materiał i produkty o wysokim potencjale terapeutycznym. Endofity to organizmy, które kolonizują wewnętrzne tkanki roślin bez wywoływania objawów chorobowych. Stanowią endosymbiotyczną grupę drobnoustrojów, będących źródłem nowatorskich produktów naturalnych do wykorzystania we współczesnym przemyśle, rolnictwie oraz medycynie wykazując potencjalne właś ciwości terapeutyczne, w tym przeciwnowotworowe oraz przeciwdrobnoustrojowe, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Grzyby endofityczne stanowią bogate źródło bioaktywnych metabolitów, którymi można manipulować w celu uzyskania pożądanych, nowych analogów wykorzystywanych w chemioterapii, w tym: taksol, kamptotecyna, podofilotoksyna, winblastyna, winkrystyna, cytochalazyny i szereg innych. W tym przeglądzie podano przykłady produkcji związków przeciwnowotworowych przez grzyby endofityczne opublikowane od 2015 roku.

Słowa kluczowe

 • endophytic fungi
 • fungal anticancer metabolites

Słowa kluczowe

 • grzyby endofityczne
 • grzybicze metabolity przeciwnowotworowe
Otwarty dostęp

Selected Bacterial Zoonoses Transmitted by Raw Milk

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: 73 - 80

Abstrakt

Streszczenie

Mleko surowe, które nie zostało poddane obróbce termicznej, może być ważnym źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych drogą pokarmową, głównie takich jak: patogenne szczepy Escherichia coli, bakterie z rodzaju Salmonella, niektóre paciorkowce kałowe czy Listeria monocytogenes. Najgroźniejszym z patogenów związanych z surowym mlekiem jest E. coli VTEC, która wytwarza werocytotoksyny – zwłaszcza szczep O157:H7. Enterococcus spp. jest jednym z czynników zapalenia wymienia u krów i dlatego często występuje w surowym mleku, co może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Spożywanie mleka surowego jest dobrym wyborem, pod warunkiem, że mamy gwarancję wysokiego poziomu higienicznego jego pozyskiwania.

Słowa kluczowe

 • pathogenic bacteria
 • raw milk
 • zoonoses

Słowa kluczowe

 • bakterie patogenne
 • mleko surowe
 • zoonozy
Otwarty dostęp

Enzymatic and Non-Enzymatic Response during Nitrosative Stress in Escherichia coli

Data publikacji: 25 Jun 2022
Zakres stron: 81 - 93

Abstrakt

Abstract

Nitrosative stress is an adverse physiological condition mediated by an excessive level of reactive nitrogen species (RNS). RNS react with the different macromolecules in vivo and result in the inactivation of these molecules. But the mechanism to counteract the effect of nitrosative stress is poorly understood. Escherichia coli is one of the best understood and well-studied microorganism. Although several studies have been reported on Escherichia coli to characterize the effect of various stress response but fewer works are there to see the effect of nitrosative stress. Escherichia coli encounter numerous stresses during its growth, survival, and infection. They respond to various stress conditions by activating common regulator proteins and thiols. These stress conditions result in the accumulation of these regulator proteins and thiols that allow cells to adjust to specific stress situations, conferring stress tolerance and survival. In this review, different enzymatic and non-enzymatic mechanisms to counteract the effect of nitrosative stress in Escherichia coli have been discussed and a hypothesis for the working mechanism of hybrid cluster protein that helps to combat nitrosative stress has been proposed. Here, we have tried to give a clear scenario about the mode of action of stress-responsive elements present in Escherichia coli.

Słowa kluczowe

 • nitrosative stress
 • protein tyrosine nitration
 • reactive nitrogen species
 • stress response
3 Artykułów
Otwarty dostęp

Endophytic Fungi as Potential Producers of Anticancer Compounds

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: 63 - 72

Abstrakt

Streszczenie

Główną rolę w chemioterapii raka od ponad 50 lat, stanowią leki pochodzące w większości ze źródeł naturalnych. Przeciwko licznym dolegliwościom od stuleci rośliny służyły jako źródło związków bioaktywnych. Jednak to nie same rośliny, a mikroorganizmy z nimi związane oferują materiał i produkty o wysokim potencjale terapeutycznym. Endofity to organizmy, które kolonizują wewnętrzne tkanki roślin bez wywoływania objawów chorobowych. Stanowią endosymbiotyczną grupę drobnoustrojów, będących źródłem nowatorskich produktów naturalnych do wykorzystania we współczesnym przemyśle, rolnictwie oraz medycynie wykazując potencjalne właś ciwości terapeutyczne, w tym przeciwnowotworowe oraz przeciwdrobnoustrojowe, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Grzyby endofityczne stanowią bogate źródło bioaktywnych metabolitów, którymi można manipulować w celu uzyskania pożądanych, nowych analogów wykorzystywanych w chemioterapii, w tym: taksol, kamptotecyna, podofilotoksyna, winblastyna, winkrystyna, cytochalazyny i szereg innych. W tym przeglądzie podano przykłady produkcji związków przeciwnowotworowych przez grzyby endofityczne opublikowane od 2015 roku.

Słowa kluczowe

 • endophytic fungi
 • fungal anticancer metabolites

Słowa kluczowe

 • grzyby endofityczne
 • grzybicze metabolity przeciwnowotworowe
Otwarty dostęp

Selected Bacterial Zoonoses Transmitted by Raw Milk

Data publikacji: 09 Jun 2022
Zakres stron: 73 - 80

Abstrakt

Streszczenie

Mleko surowe, które nie zostało poddane obróbce termicznej, może być ważnym źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych drogą pokarmową, głównie takich jak: patogenne szczepy Escherichia coli, bakterie z rodzaju Salmonella, niektóre paciorkowce kałowe czy Listeria monocytogenes. Najgroźniejszym z patogenów związanych z surowym mlekiem jest E. coli VTEC, która wytwarza werocytotoksyny – zwłaszcza szczep O157:H7. Enterococcus spp. jest jednym z czynników zapalenia wymienia u krów i dlatego często występuje w surowym mleku, co może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Spożywanie mleka surowego jest dobrym wyborem, pod warunkiem, że mamy gwarancję wysokiego poziomu higienicznego jego pozyskiwania.

Słowa kluczowe

 • pathogenic bacteria
 • raw milk
 • zoonoses

Słowa kluczowe

 • bakterie patogenne
 • mleko surowe
 • zoonozy
Otwarty dostęp

Enzymatic and Non-Enzymatic Response during Nitrosative Stress in Escherichia coli

Data publikacji: 25 Jun 2022
Zakres stron: 81 - 93

Abstrakt

Abstract

Nitrosative stress is an adverse physiological condition mediated by an excessive level of reactive nitrogen species (RNS). RNS react with the different macromolecules in vivo and result in the inactivation of these molecules. But the mechanism to counteract the effect of nitrosative stress is poorly understood. Escherichia coli is one of the best understood and well-studied microorganism. Although several studies have been reported on Escherichia coli to characterize the effect of various stress response but fewer works are there to see the effect of nitrosative stress. Escherichia coli encounter numerous stresses during its growth, survival, and infection. They respond to various stress conditions by activating common regulator proteins and thiols. These stress conditions result in the accumulation of these regulator proteins and thiols that allow cells to adjust to specific stress situations, conferring stress tolerance and survival. In this review, different enzymatic and non-enzymatic mechanisms to counteract the effect of nitrosative stress in Escherichia coli have been discussed and a hypothesis for the working mechanism of hybrid cluster protein that helps to combat nitrosative stress has been proposed. Here, we have tried to give a clear scenario about the mode of action of stress-responsive elements present in Escherichia coli.

Słowa kluczowe

 • nitrosative stress
 • protein tyrosine nitration
 • reactive nitrogen species
 • stress response

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo