Świat w zasięgu ręki

Sciendo jest wiodącym dostawcą rozwiązań wydawniczych dla czasopism naukowych, książek oraz materiałów konferencyjnych.

Wydajemy ponad 500 tytułów, obsługując 300 instytucji naukowych i branżowch w 40 różnych krajach.


Poznaj nasze usługi wydawnicze


Dla kogo publikujemy?

Instytucje akademickie

Organizacje profesjonalne

Autorzy indywidualni

CO NAS WYRÓŻNIA

Dlaczego warto publikować ze Sciendo?

Globalna dystrybucja i zasięg

Dostarczanie treści do bibliotek, serwisów indeksujących i typu discovery na całym świecie

Kompleksowe rozwiązania wydawnicze

Narzędzia redakcyjne, projektowanie, systemy produkcyjne, druk i nie tylko

Światowej klasy technologia wydawnicza

Rejestracja numerów DOI, narzędzia do eksportowania cytowań, udostępnianie treści i więcej

Modele wydawnicze

Otwarty dostęp

Udostępniaj treści bez opłat dla czytelników

Płatny dostęp

Zarządzanie subskrypcją artykułów i rozdziałów książek

Model hybrydowy

Treści subskrypcyjne połączone z artykułami dostępnymi dla wszystkich

Dowiedz się więcej o naszych usługach wydawniczych

Najnowsze na naszym blogu

Unveiling Journal Citation Reports, Part 1: Your Guide to Evaluating Scholarly Impact

Unveiling Journal Citation Reports, Part 1: Your Guide to Evaluating Scholarly Impact

In our latest blog post, we delved into the complexities of the Web of Science Core Collection and its citation indexes. Building on that foundation, we now turn our focus to another indispensable resource for the academic community: Clarivate’s Journal Citation Reports (JCR). This tool is crucial for researchers and institutions alike, offering in-depth insights into […]

read more
Exploring the Web of Science Core Collection

Exploring the Web of Science Core Collection

Indexing databases play a vital role in academia. They collect and organize information about scholarly publications helping researchers search for and discover pieces relevant to their work. In this blog post, we will focus on Clarivate’s Web of Science Core Collection. The subsequent articles will explore other services maintained by Clarivate – Specialty Collections and […]

read more
GPT – The Rise of Artificial Intelligence in Science

GPT – The Rise of Artificial Intelligence in Science

Artificial Intelligence (AI) is a rapidly evolving branch of computer science. AI refers to the ability of machines to perform tasks that require human intelligence, such as learning, reasoning, and perception. AI systems can detect patterns in data, recognize objects, make decisions and understand natural language. They can also solve complex problems and provide solutions […]

read more

Crossref
Aries
Clarivate
Converia