Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

10 Artykułów
Otwarty dostęp

Microbiological contaminations of underground gas storage facilities and natural gas pipelines

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 381 - 388

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Drobnoustroje w podziemnychmagazynachgazu. 3. Mikroorganizmy w gazociągach. 4. Podsumowanie

Key words

 • natural gas pipelines
 • natural gas
 • microorganisms
 • underground gas storage facilities

Słowa kluczowe

 • gazociągi
 • gazziemny
 • mikroorganizmy
 • podziemnemagazynygazu
Otwarty dostęp

Genetic diversity of bovine diarrhea and mucosal disease virus

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 389 - 394

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka wirusa BVD. 3. Zróżnicowanie genetyczne. 4. Znaczenie zmienności genetycznej. 5. Podsumowanie

Key words

 • diagnostics
 • subtypes
 • bovine viral diarrhea and mucosal disease virus
 • genetic diversity

Słowa kluczowe

 • diagnostyka
 • podtypy
 • wirus biegunki bydła i choroby błon śluzowych
 • zmiennośc genetyczna
Otwarty dostęp

Deadly microbes – microbes used as a biological weapon

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 395 - 404

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Wąglik (Bacillus anthracis). 2.1. PatogennośćBacillus anthracis. 2.2. Diagnostyka i leczenie wąglika. 3. Dżuma (Yersinia pestis). 3.1. PatogennośćYersinia pestis. 3.2. Diagnostyka i leczenie dżumy. 4. Tularemia (Francisella tularensis). 4.1. PatogennośćFrancisella tularensis. 4.2. Diagnostyka i leczenie tularemii. 5. Wirus Ebola. 5.1. Patogenność wirusa Ebola (Ebola Virus Disease – EVD). 5.2. Diagnostyka i leczenie gorączki krwotocznej EVD. 6. Podsumowanie

Key words

 • Biological weapons
 • microorganisms
 • terrorism
 • threat

Słowa kluczowe

 • Broń
 • biologiczna
 • mikroorganizmy
 • terroryzm
 • zagrożenie
Otwarty dostęp

Non-conventional yeast Metschnikowia pulcherrima and its application in biotechnology

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 405 - 415

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Taksonomia. 3. Ekologia. 4. Morfologia i fizjologia. 5. Cykl paraseksualny. 6. Metschnikowia pulcherrima– aktywność biochemiczna oraz potencjał aplikacyjny. 7. Podsumowanie

Key words

 • fermentation
 • lipids
 • biocontrol
 • pulcherrimin

Słowa kluczowe

 • fermentacja
 • lipidy
 • biokontrola
 • pulcherrimina
Otwarty dostęp

Metabolites of lactic acid bacteria – overview and industrial applications

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 416 - 421

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Bakteriekwasumlekowego. 2.1. Homofermentacja. 2.2. Heterofermentacja. 3. Metabolitybakteriikwasumlekowego. 3.1. Kwasyorganiczne. 3.2. Diacetyl. 3.3. Nadtlenekwodoru. 3.4. Dwutlenek węgla. 3.5. Bakteriocyny. 3.5.1. Charakterystykabakteriocyn. 3.5.2. Klasyfikacjabakteriocyn. 3.5.3. Problemy w zastosowaniubakteriocyn w przemyśle spożywczym. 4. Podsumowanie

Key words

 • lactic acid bacteria
 • lactic fermentation
 • probiotics

Słowa kluczowe

 • bakteriek wasumle kowego
 • fermenta cjamle kowa
 • probiotyki
Otwarty dostęp

Antibiotic biosynthesis and secondary metabolism in high-yielding strains of Streptomyces, Penicillium chrysogenumand Acremonium chrysogenum

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 422 - 428

Abstrakt

Streszczenie

Streszczenie: Rola wtórnego metabolizmu w biosyntezie antybiotyków wytwarzanych przez szczepy przemysłowe z rodzaju Streptomycesoraz Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum jest dyskutowana. Obrazy z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazują ważne cechy komórek grzybni związane z wysokowydajną biosyntezą antybiotyków. Odkrycie to pozwala na dalsze zwiększanie antybiotycznej wydajności szczepów przemysłowych i ma znaczenie ekonomiczne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest omówienie możliwości opracowania nowych strategii zwalczania chorób zakaźnych.

1. Wprowadzenie. 2. Ulepszanie szczepów przemysłowych. 3. Szlaki biosyntezy antybiotyków wytwarzanych przez Streptomyces spp. 4. Organizacja komórek grzybni Streptomyces spp. podczas biosyntezy antybiotyków. 5. Szlak biosyntezy penicyliny G w komórkach grzybni Penicillium chrysogenum. 6. Organizacja komórek grzybni Penicillium chrysogenum podczas biosyntezy penicyliny G. 7. Szlak biosyntezy cefalosporyny C w komórkach grzybni Acremonium chrysogenum. 8. Organizacja komórek grzybni Acremonium chrysogenumpodczas biosyntezy cefalosporyny C. 9. Przyszłość antybiotykoterapii. 10. Wnioski

Key words

 • antibiotics
 • biosynthesis
 • cellular features
 • fungi imperfecti

Słowa kluczowe

 • antybiotyki
 • biosynteza
 • cechy komórkowe
 • fungi imperfecti
Otwarty dostęp

Amoebae of the genus Acanthamoeba – pathological agents in humans

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 429 - 439

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Rodzaj Acanthamoeba. 2.1. Występowanie. 2.2. Chorobotwórczość. 3. Pełzakowe zapalenie rogówki – AK. 3.1. Czynniki ryzyka. 3.2. Przebieg zarażenia. 3.3. Diagnostyka. 3.4. Leczenie i profilaktyka. 4. Ziarniniakowe pełzakowe zapalenie mózgu – GAE. 4.1. Przebieg zarażenia. 4.2. Diagnostyka i leczenie. 5. Akantameboza skórna. 5.1. Przebieg zarażenia. 5.2. Diagnostyka i leczenie. 6. Podsumowanie

Key words

 • keratitits
 • spp.
 • cutaneous acanthamebiasis
 • granulomatous amebic encephalitis

Słowa kluczowe

 • spp.
 • akantameboza skórna
 • pełzakowe zapalenie rogówki
 • ziarniniakowe pełzakowe zapalenie mózgu
Otwarty dostęp

Taxonomy, virulence and life cycles of Bacillus cereus sensu lato

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 440 - 450

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Najważniejsze aspekty biologii B. cereus sensu lato. 2.1. Wyzwanie pierwsze – spójna taksonomia. 2.2. Wyzwanie drugie – cykle życiowe i interakcje z otoczeniem. 2.3. Wyzwanie trzecie – adaptacja do niskich temperatur. 2.4. Wyzwanie czwarte – toksyny B. cereus sensu lato. 3. Podsumowanie

Key words

 • cereulide
 • enterotoxins
 • psychrotolerance
 • taxonomy

Słowa kluczowe

 • cereulidyna
 • enterotoksyny
 • psychrotolerancja
 • taksonomia
Otwarty dostęp

Characteristics and potential applications of circular bacteriocins

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 451 - 464

Abstrakt

Charakterystyka

1. Charakterystyka i klasyfikacja bakteriocyn cyklicznych. 2. Genetyka bakteriocyn cyklicznych. 3. Biosynteza bakteriocyn cyklicznych. 4. Struktura bakteriocyn cyklicznych. 5. Mechanizmy działania bakteriocyn cyklicznych. 6. Enterocyna AS-48. 7. Potencjalne zastosowanie bakteriocyn cyklicznych. 8. Podsumowanie

Key words

 • antimicrobial activity
 • lactic acid bacteria
 • circular bacteriocins
 • enterocin AS-48

Słowa kluczowe

 • aktywność
 • antymikrobiologiczna
 • bakterie kwasu mlekowego
 • bakteriocyny cykliczne
 • enterocyna AS-48
Otwarty dostęp

Changes in the taxonomy of γ-Proteobacteria, modification of the order Enterobacteriales and novel families within Enterobacterales ord. nov.

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 465 - 469

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Zasady dotyczące wprowadzania zmian taksonomicznych. 3. Przesłanki wprowadzania zmian taksonomicznych. 4. Zmiany w rzędzie Enterobacterales ord. nov. 5. Bazy danych a zmiany w taksonomii rzędu Enterobacterales ord. nov. 6. Podsumowanie

Key words

 • novel taxonomy

Słowa kluczowe

 • nowa taksonomia
10 Artykułów
Otwarty dostęp

Microbiological contaminations of underground gas storage facilities and natural gas pipelines

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 381 - 388

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Drobnoustroje w podziemnychmagazynachgazu. 3. Mikroorganizmy w gazociągach. 4. Podsumowanie

Key words

 • natural gas pipelines
 • natural gas
 • microorganisms
 • underground gas storage facilities

Słowa kluczowe

 • gazociągi
 • gazziemny
 • mikroorganizmy
 • podziemnemagazynygazu
Otwarty dostęp

Genetic diversity of bovine diarrhea and mucosal disease virus

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 389 - 394

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka wirusa BVD. 3. Zróżnicowanie genetyczne. 4. Znaczenie zmienności genetycznej. 5. Podsumowanie

Key words

 • diagnostics
 • subtypes
 • bovine viral diarrhea and mucosal disease virus
 • genetic diversity

Słowa kluczowe

 • diagnostyka
 • podtypy
 • wirus biegunki bydła i choroby błon śluzowych
 • zmiennośc genetyczna
Otwarty dostęp

Deadly microbes – microbes used as a biological weapon

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 395 - 404

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Wąglik (Bacillus anthracis). 2.1. PatogennośćBacillus anthracis. 2.2. Diagnostyka i leczenie wąglika. 3. Dżuma (Yersinia pestis). 3.1. PatogennośćYersinia pestis. 3.2. Diagnostyka i leczenie dżumy. 4. Tularemia (Francisella tularensis). 4.1. PatogennośćFrancisella tularensis. 4.2. Diagnostyka i leczenie tularemii. 5. Wirus Ebola. 5.1. Patogenność wirusa Ebola (Ebola Virus Disease – EVD). 5.2. Diagnostyka i leczenie gorączki krwotocznej EVD. 6. Podsumowanie

Key words

 • Biological weapons
 • microorganisms
 • terrorism
 • threat

Słowa kluczowe

 • Broń
 • biologiczna
 • mikroorganizmy
 • terroryzm
 • zagrożenie
Otwarty dostęp

Non-conventional yeast Metschnikowia pulcherrima and its application in biotechnology

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 405 - 415

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Taksonomia. 3. Ekologia. 4. Morfologia i fizjologia. 5. Cykl paraseksualny. 6. Metschnikowia pulcherrima– aktywność biochemiczna oraz potencjał aplikacyjny. 7. Podsumowanie

Key words

 • fermentation
 • lipids
 • biocontrol
 • pulcherrimin

Słowa kluczowe

 • fermentacja
 • lipidy
 • biokontrola
 • pulcherrimina
Otwarty dostęp

Metabolites of lactic acid bacteria – overview and industrial applications

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 416 - 421

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Bakteriekwasumlekowego. 2.1. Homofermentacja. 2.2. Heterofermentacja. 3. Metabolitybakteriikwasumlekowego. 3.1. Kwasyorganiczne. 3.2. Diacetyl. 3.3. Nadtlenekwodoru. 3.4. Dwutlenek węgla. 3.5. Bakteriocyny. 3.5.1. Charakterystykabakteriocyn. 3.5.2. Klasyfikacjabakteriocyn. 3.5.3. Problemy w zastosowaniubakteriocyn w przemyśle spożywczym. 4. Podsumowanie

Key words

 • lactic acid bacteria
 • lactic fermentation
 • probiotics

Słowa kluczowe

 • bakteriek wasumle kowego
 • fermenta cjamle kowa
 • probiotyki
Otwarty dostęp

Antibiotic biosynthesis and secondary metabolism in high-yielding strains of Streptomyces, Penicillium chrysogenumand Acremonium chrysogenum

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 422 - 428

Abstrakt

Streszczenie

Streszczenie: Rola wtórnego metabolizmu w biosyntezie antybiotyków wytwarzanych przez szczepy przemysłowe z rodzaju Streptomycesoraz Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum jest dyskutowana. Obrazy z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazują ważne cechy komórek grzybni związane z wysokowydajną biosyntezą antybiotyków. Odkrycie to pozwala na dalsze zwiększanie antybiotycznej wydajności szczepów przemysłowych i ma znaczenie ekonomiczne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest omówienie możliwości opracowania nowych strategii zwalczania chorób zakaźnych.

1. Wprowadzenie. 2. Ulepszanie szczepów przemysłowych. 3. Szlaki biosyntezy antybiotyków wytwarzanych przez Streptomyces spp. 4. Organizacja komórek grzybni Streptomyces spp. podczas biosyntezy antybiotyków. 5. Szlak biosyntezy penicyliny G w komórkach grzybni Penicillium chrysogenum. 6. Organizacja komórek grzybni Penicillium chrysogenum podczas biosyntezy penicyliny G. 7. Szlak biosyntezy cefalosporyny C w komórkach grzybni Acremonium chrysogenum. 8. Organizacja komórek grzybni Acremonium chrysogenumpodczas biosyntezy cefalosporyny C. 9. Przyszłość antybiotykoterapii. 10. Wnioski

Key words

 • antibiotics
 • biosynthesis
 • cellular features
 • fungi imperfecti

Słowa kluczowe

 • antybiotyki
 • biosynteza
 • cechy komórkowe
 • fungi imperfecti
Otwarty dostęp

Amoebae of the genus Acanthamoeba – pathological agents in humans

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 429 - 439

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Rodzaj Acanthamoeba. 2.1. Występowanie. 2.2. Chorobotwórczość. 3. Pełzakowe zapalenie rogówki – AK. 3.1. Czynniki ryzyka. 3.2. Przebieg zarażenia. 3.3. Diagnostyka. 3.4. Leczenie i profilaktyka. 4. Ziarniniakowe pełzakowe zapalenie mózgu – GAE. 4.1. Przebieg zarażenia. 4.2. Diagnostyka i leczenie. 5. Akantameboza skórna. 5.1. Przebieg zarażenia. 5.2. Diagnostyka i leczenie. 6. Podsumowanie

Key words

 • keratitits
 • spp.
 • cutaneous acanthamebiasis
 • granulomatous amebic encephalitis

Słowa kluczowe

 • spp.
 • akantameboza skórna
 • pełzakowe zapalenie rogówki
 • ziarniniakowe pełzakowe zapalenie mózgu
Otwarty dostęp

Taxonomy, virulence and life cycles of Bacillus cereus sensu lato

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 440 - 450

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Najważniejsze aspekty biologii B. cereus sensu lato. 2.1. Wyzwanie pierwsze – spójna taksonomia. 2.2. Wyzwanie drugie – cykle życiowe i interakcje z otoczeniem. 2.3. Wyzwanie trzecie – adaptacja do niskich temperatur. 2.4. Wyzwanie czwarte – toksyny B. cereus sensu lato. 3. Podsumowanie

Key words

 • cereulide
 • enterotoxins
 • psychrotolerance
 • taxonomy

Słowa kluczowe

 • cereulidyna
 • enterotoksyny
 • psychrotolerancja
 • taksonomia
Otwarty dostęp

Characteristics and potential applications of circular bacteriocins

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 451 - 464

Abstrakt

Charakterystyka

1. Charakterystyka i klasyfikacja bakteriocyn cyklicznych. 2. Genetyka bakteriocyn cyklicznych. 3. Biosynteza bakteriocyn cyklicznych. 4. Struktura bakteriocyn cyklicznych. 5. Mechanizmy działania bakteriocyn cyklicznych. 6. Enterocyna AS-48. 7. Potencjalne zastosowanie bakteriocyn cyklicznych. 8. Podsumowanie

Key words

 • antimicrobial activity
 • lactic acid bacteria
 • circular bacteriocins
 • enterocin AS-48

Słowa kluczowe

 • aktywność
 • antymikrobiologiczna
 • bakterie kwasu mlekowego
 • bakteriocyny cykliczne
 • enterocyna AS-48
Otwarty dostęp

Changes in the taxonomy of γ-Proteobacteria, modification of the order Enterobacteriales and novel families within Enterobacterales ord. nov.

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 465 - 469

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Zasady dotyczące wprowadzania zmian taksonomicznych. 3. Przesłanki wprowadzania zmian taksonomicznych. 4. Zmiany w rzędzie Enterobacterales ord. nov. 5. Bazy danych a zmiany w taksonomii rzędu Enterobacterales ord. nov. 6. Podsumowanie

Key words

 • novel taxonomy

Słowa kluczowe

 • nowa taksonomia

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo