Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

6 Artykułów
Otwarty dostęp

Small Colony Variants – The Cause Of Chronic Infections

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 183 - 194

Abstrakt

Streszczenie

U niektórych mikroorganizmów mogą powstawać specyficzne odmiany morfologiczne tzw. Small Colony Variants (SCVs). Taką cechę odnotowano między innymi u ziarniaków Gram-dodatnich, głównie gronkowców, ale także u pałeczek Gram-ujemnych. Odmienne, w porównaniu do typowych kolonii tych mikroorganizmów, właściwości Small Colony Variants, głównie ich małe rozmiary, dają możliwość przeżycia wewnątrzkomórkowego (np. w komórkach nabłonka czy śródbłonka), i co za tym idzie „uciekania” przed mechanizmami obronnymi ustroju gospodarza. W ten sposób formy SCV unikają oddziaływania składowych dopełniacza czy przeciwciał. Charakteryzują się również opornością na antybiotyki, głównie aminoglikozydowe czy preparaty skojarzone, jak np. trimetoprim-sulfametoksazol. Te dosyć istotne, z punktu widzenia klinicznego cechy, małe rozmiary jak i oporność na antybiotyki, powodują, że formy SCV najczęściej odpowiadają za zakażenia przewlekłe, nawracające, i co warto zaznaczyć, trudne do diagnostyki, ale także leczenia. Jak podaje literatura, SCV różnych mikroorganizmów mogą być izolowane z zakażeń układowych z różną lokalizacją i tym samym ze zróżnicowanych materiałów klinicznych (np. krew, kości, tkanki miękkie). Formy SCV Staphylococcus aureus często izolowane są od pacjentów z mukowiscydozą czy zapaleniem kości i szpiku. W pracy przedstawiono charakterystykę i znaczenie kliniczne tej wyjątkowej formy morfologicznej bakterii.

Słowa kluczowe

 • Small Colony Variants
 • zakażenia przewlekłe

Key words

 • Small Colony Variants
 • chronic infections

Słowa kluczowe

 • Small Colony Variants
 • zakażenia przewlekłe
Otwarty dostęp

Is There A Relationship Between The Intestinal Microbiota And Diabetes?

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 195 - 200

Abstrakt

Streszczenie

Zważywszy na liczebność drobnoustrojów oraz mnogość ról jakie spełniają w organizmie ludzkim, bakterie jelitowe są nazywane coraz częściej „narządem bakteryjnym”. Prawidłowy skład mikrobiomu przewodu pokarmowego jest niezbędny do zachowania zdrowia człowieka. Według najnowszych prac badawczych, zachwiana równowaga składu mikroorganizmów jelitowych, zwana dysbiozą, może powodować rozwój licznych jednostek chorobowych m.in. zaburzeń metabolicznych, do których należy cukrzyca. Zachorowalność na tę chorobę nieustannie wzrasta. Patogeneza cukrzycy jest skomplikowana i dotychczas nie do końca poznana. Jednak wiadomo, że na jej rozwój wpływa wiele czynników. Wśród nich, coraz częściej wymienia się mikrobiotę jelitową. Na podstawie przeglądu literatury stwierdza się, że dysbioza jelitowa, nieszczelność jelit i endotoksemia mogą niekorzystnie wpływać na parametry metaboliczne.

Słowa kluczowe

 • cukrzyca
 • dysbioza
 • insulinooporność
 • mikrobiom
 • mikrobiota jelitowa

Słowa kluczowe

 • cukrzyca
 • dysbioza
 • insulinooporność
 • mikrobiom
 • mikrobiota jelitowa
Otwarty dostęp

Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 203 - 210

Abstrakt

Streszczenie

Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) jest heterogennym zespołem charakteryzującym się wzrostem liczby i/lub obecnością nietypowych bakterii w jelicie cienkim. Na złożoną etiologię SIBO składają się zaburzenia ochronnych mechanizmów przeciwbakteryjnych jak zmniejszona kwaśność soku żołądkowego, zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, zespoły niedoboru odporności oraz nieprawidłowości anatomiczne jak niedrożność jelita cienkiego, uchyłki, przetoki, chirurgiczna ślepa pętla, wcześniejsze resekcje krętniczo-kątnicze oraz zaburzenia ruchliwości. Objawy kliniczne SIBO mogą być niespecyficzne. Najczęściej występuje niestrawność, biegunka, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej. Czasem SIBO może powodować zaburzenia wchłaniania, poważne niedożywienie i zespoły niedoborów. Złotym standardem w diagnozowaniu SIBO jest nadal badanie mikrobiologiczne aspiratów jelita czczego. Do diagnostyki SIBO najczęściej stosuje się nieinwazyjne wodorowe testy oddechowe. Terapia SIBO musi być złożona i powinna obejmować leczenie choroby podstawowej, wsparcie żywieniowe i cykliczne stosowanie antybiotyków selektywnych dla przewodu pokarmowego. Rokowanie jest zwykle poważne, determinowane głównie przez chorobę podstawową, która doprowadziła do SIBO.

Słowa kluczowe

 • IBS
 • mikrobiota
 • SIBO
 • wodorowe testy oddechowe
 • zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego

Key words

 • IBS
 • microbiota
 • SIBO
 • hydrogen breath tests
 • small intestine bacterial overgrowth

Słowa kluczowe

 • IBS
 • mikrobiota
 • SIBO
 • wodorowe testy oddechowe
 • zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
Otwarty dostęp

Usefulness Of Microbial Cytotoxins In The Diagnosis Of Selected Bacterial Infections

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 211 - 222

Abstrakt

Streszczenie

Synergistyczna reakcja hemolizy, będąca podstawą testu CAMP znajduje zastosowanie we wstępnej identyfikacji wybranych patogenów bakteryjnych m.in. L. monocytogenes, C. perfringens oraz S. agalactiae. W części eksperymentalnej określono wpływ zastosowanych erytrocytów, czasu inkubacji, odległości między posiewami oraz zróżnicowania użytych szczepów na wystąpienie reakcji CAMP w klasycznym i odwróconym teście CAMP oraz zmodyfikowanej metodzie stosowanej w diagnostyce pałeczek Listeria sp. Wykazano, że optymalnym podłożem do wykonania klasycznego testu CAMP jest podłoże agarowe z 10% dodatkiem odwłóknionej krwi ludzkiej. Do identyfikacji gatunków Listeria sp. najodpowiedniejszym podłożem jest pożywka agarowa z 5% dodatkiem krwi ludzkiej. Podczas gdy erytrocyty owcze stanowiły najlepszy substrat dla hemolizyn C. perfringens, a optymalna odległość posiewu oraz czas inkubacji dla badanych gatunków bakterii wynosiły odpowiednio 1–4 mm oraz 24 h. Przeprowadzając wstępną identyfikacje patogennych drobnoustrojów przy pomocy testu CAMP powinno wykorzystywać się różne typy erytrocytów, ponieważ intensywność reakcji synergistycznej jest różna, zarówno w zależności od szczepu jak i gatunku drobnoustroju.

Słowa kluczowe

 • diagnostyka mikrobiologiczna
 • hemoliza synergistyczna
 • Test CAMP

Key words

 • microbiological diagnostics
 • synergistic hemolysis
 • CAMP test

Słowa kluczowe

 • diagnostyka mikrobiologiczna
 • hemoliza synergistyczna
 • Test CAMP
Otwarty dostęp

Processed Food And Food Additives In The Context Of Dysbiosis And Its Health Consequences

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 223 - 230

Abstrakt

Streszczenie

Mikrobiota jelitowa pełni wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka. Na jej skład wpływa wiele czynników, w tym sposób odżywiania się. Wiadomym jest, że nieodpowiednia dieta i żywność przetworzona nie są obojętne dla zdrowia. Żywność przetworzona jest przedmiotem wielu badań, najczęściej w kontekście rozwoju otyłości, cukrzycy typu II i chorób układu sercowo-naczyniowego. Na uwagę zasługują szeroko stosowane dodatki do żywności, mające na celu poprawę smaku, konsystencji czy atrakcyjności żywności. Ze względu na udowodnione występowanie dysbiozy jelitowej w wielu jednostkach chorobowych, należy poddawać badaniom różnego rodzaju dodatki do żywności i ich wpływ na mikrobiom jelitowy. Udowodniono, że niektóre dodatki do żywności wykazują działanie niepożądane na skład i ilość mikrobioty jelitowej u zwierząt, pomimo zastosowanych dawek w zakresie ADI.

Słowa kluczowe

 • dieta
 • mikrobiota
 • otyłość
 • zaburzenia metaboliczne

Key words

 • diet
 • microbiota
 • obesity
 • metabolic diseases

Słowa kluczowe

 • dieta
 • mikrobiota
 • otyłość
 • zaburzenia metaboliczne
Otwarty dostęp

Enzymatic Hydrogen Bioproduction. Structure, Function And Application Of Hydrogenases

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 231 - 239

Abstrakt

Streszczenie

Hydrogenazy to multimeryczne metaloenzymy, katalizujące odwracalną reakcję redukcji protonów do wodoru cząsteczkowego. Obecnie hydrogenazy próbuje się wykorzystywać jako element laboratoryjnych układów do bioprodukcji wodoru. Przeniesienie tych procesów na skalę przemysłową wymaga jednak zastosowania metod inżynierii genetycznej, w celu poprawy trwałości tych enzymów, a także usprawnienia procesu ich produkcji. W poniższym artykule przedstawiono informacje dotyczące struktury i klasyfikacji hydrogenaz oraz przykłady zastosowania tych enzymów.

Słowa kluczowe

 • bioprodukcja wodoru
 • hydrogenazy
 • metaloenzymy

Key words

 • hydrogen bioproduction
 • hydrogenases
 • metalloenzymes

Słowa kluczowe

 • bioprodukcja wodoru
 • hydrogenazy
 • metaloenzymy
6 Artykułów
Otwarty dostęp

Small Colony Variants – The Cause Of Chronic Infections

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 183 - 194

Abstrakt

Streszczenie

U niektórych mikroorganizmów mogą powstawać specyficzne odmiany morfologiczne tzw. Small Colony Variants (SCVs). Taką cechę odnotowano między innymi u ziarniaków Gram-dodatnich, głównie gronkowców, ale także u pałeczek Gram-ujemnych. Odmienne, w porównaniu do typowych kolonii tych mikroorganizmów, właściwości Small Colony Variants, głównie ich małe rozmiary, dają możliwość przeżycia wewnątrzkomórkowego (np. w komórkach nabłonka czy śródbłonka), i co za tym idzie „uciekania” przed mechanizmami obronnymi ustroju gospodarza. W ten sposób formy SCV unikają oddziaływania składowych dopełniacza czy przeciwciał. Charakteryzują się również opornością na antybiotyki, głównie aminoglikozydowe czy preparaty skojarzone, jak np. trimetoprim-sulfametoksazol. Te dosyć istotne, z punktu widzenia klinicznego cechy, małe rozmiary jak i oporność na antybiotyki, powodują, że formy SCV najczęściej odpowiadają za zakażenia przewlekłe, nawracające, i co warto zaznaczyć, trudne do diagnostyki, ale także leczenia. Jak podaje literatura, SCV różnych mikroorganizmów mogą być izolowane z zakażeń układowych z różną lokalizacją i tym samym ze zróżnicowanych materiałów klinicznych (np. krew, kości, tkanki miękkie). Formy SCV Staphylococcus aureus często izolowane są od pacjentów z mukowiscydozą czy zapaleniem kości i szpiku. W pracy przedstawiono charakterystykę i znaczenie kliniczne tej wyjątkowej formy morfologicznej bakterii.

Słowa kluczowe

 • Small Colony Variants
 • zakażenia przewlekłe

Key words

 • Small Colony Variants
 • chronic infections

Słowa kluczowe

 • Small Colony Variants
 • zakażenia przewlekłe
Otwarty dostęp

Is There A Relationship Between The Intestinal Microbiota And Diabetes?

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 195 - 200

Abstrakt

Streszczenie

Zważywszy na liczebność drobnoustrojów oraz mnogość ról jakie spełniają w organizmie ludzkim, bakterie jelitowe są nazywane coraz częściej „narządem bakteryjnym”. Prawidłowy skład mikrobiomu przewodu pokarmowego jest niezbędny do zachowania zdrowia człowieka. Według najnowszych prac badawczych, zachwiana równowaga składu mikroorganizmów jelitowych, zwana dysbiozą, może powodować rozwój licznych jednostek chorobowych m.in. zaburzeń metabolicznych, do których należy cukrzyca. Zachorowalność na tę chorobę nieustannie wzrasta. Patogeneza cukrzycy jest skomplikowana i dotychczas nie do końca poznana. Jednak wiadomo, że na jej rozwój wpływa wiele czynników. Wśród nich, coraz częściej wymienia się mikrobiotę jelitową. Na podstawie przeglądu literatury stwierdza się, że dysbioza jelitowa, nieszczelność jelit i endotoksemia mogą niekorzystnie wpływać na parametry metaboliczne.

Słowa kluczowe

 • cukrzyca
 • dysbioza
 • insulinooporność
 • mikrobiom
 • mikrobiota jelitowa

Słowa kluczowe

 • cukrzyca
 • dysbioza
 • insulinooporność
 • mikrobiom
 • mikrobiota jelitowa
Otwarty dostęp

Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 203 - 210

Abstrakt

Streszczenie

Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) jest heterogennym zespołem charakteryzującym się wzrostem liczby i/lub obecnością nietypowych bakterii w jelicie cienkim. Na złożoną etiologię SIBO składają się zaburzenia ochronnych mechanizmów przeciwbakteryjnych jak zmniejszona kwaśność soku żołądkowego, zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, zespoły niedoboru odporności oraz nieprawidłowości anatomiczne jak niedrożność jelita cienkiego, uchyłki, przetoki, chirurgiczna ślepa pętla, wcześniejsze resekcje krętniczo-kątnicze oraz zaburzenia ruchliwości. Objawy kliniczne SIBO mogą być niespecyficzne. Najczęściej występuje niestrawność, biegunka, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej. Czasem SIBO może powodować zaburzenia wchłaniania, poważne niedożywienie i zespoły niedoborów. Złotym standardem w diagnozowaniu SIBO jest nadal badanie mikrobiologiczne aspiratów jelita czczego. Do diagnostyki SIBO najczęściej stosuje się nieinwazyjne wodorowe testy oddechowe. Terapia SIBO musi być złożona i powinna obejmować leczenie choroby podstawowej, wsparcie żywieniowe i cykliczne stosowanie antybiotyków selektywnych dla przewodu pokarmowego. Rokowanie jest zwykle poważne, determinowane głównie przez chorobę podstawową, która doprowadziła do SIBO.

Słowa kluczowe

 • IBS
 • mikrobiota
 • SIBO
 • wodorowe testy oddechowe
 • zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego

Key words

 • IBS
 • microbiota
 • SIBO
 • hydrogen breath tests
 • small intestine bacterial overgrowth

Słowa kluczowe

 • IBS
 • mikrobiota
 • SIBO
 • wodorowe testy oddechowe
 • zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
Otwarty dostęp

Usefulness Of Microbial Cytotoxins In The Diagnosis Of Selected Bacterial Infections

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 211 - 222

Abstrakt

Streszczenie

Synergistyczna reakcja hemolizy, będąca podstawą testu CAMP znajduje zastosowanie we wstępnej identyfikacji wybranych patogenów bakteryjnych m.in. L. monocytogenes, C. perfringens oraz S. agalactiae. W części eksperymentalnej określono wpływ zastosowanych erytrocytów, czasu inkubacji, odległości między posiewami oraz zróżnicowania użytych szczepów na wystąpienie reakcji CAMP w klasycznym i odwróconym teście CAMP oraz zmodyfikowanej metodzie stosowanej w diagnostyce pałeczek Listeria sp. Wykazano, że optymalnym podłożem do wykonania klasycznego testu CAMP jest podłoże agarowe z 10% dodatkiem odwłóknionej krwi ludzkiej. Do identyfikacji gatunków Listeria sp. najodpowiedniejszym podłożem jest pożywka agarowa z 5% dodatkiem krwi ludzkiej. Podczas gdy erytrocyty owcze stanowiły najlepszy substrat dla hemolizyn C. perfringens, a optymalna odległość posiewu oraz czas inkubacji dla badanych gatunków bakterii wynosiły odpowiednio 1–4 mm oraz 24 h. Przeprowadzając wstępną identyfikacje patogennych drobnoustrojów przy pomocy testu CAMP powinno wykorzystywać się różne typy erytrocytów, ponieważ intensywność reakcji synergistycznej jest różna, zarówno w zależności od szczepu jak i gatunku drobnoustroju.

Słowa kluczowe

 • diagnostyka mikrobiologiczna
 • hemoliza synergistyczna
 • Test CAMP

Key words

 • microbiological diagnostics
 • synergistic hemolysis
 • CAMP test

Słowa kluczowe

 • diagnostyka mikrobiologiczna
 • hemoliza synergistyczna
 • Test CAMP
Otwarty dostęp

Processed Food And Food Additives In The Context Of Dysbiosis And Its Health Consequences

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 223 - 230

Abstrakt

Streszczenie

Mikrobiota jelitowa pełni wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka. Na jej skład wpływa wiele czynników, w tym sposób odżywiania się. Wiadomym jest, że nieodpowiednia dieta i żywność przetworzona nie są obojętne dla zdrowia. Żywność przetworzona jest przedmiotem wielu badań, najczęściej w kontekście rozwoju otyłości, cukrzycy typu II i chorób układu sercowo-naczyniowego. Na uwagę zasługują szeroko stosowane dodatki do żywności, mające na celu poprawę smaku, konsystencji czy atrakcyjności żywności. Ze względu na udowodnione występowanie dysbiozy jelitowej w wielu jednostkach chorobowych, należy poddawać badaniom różnego rodzaju dodatki do żywności i ich wpływ na mikrobiom jelitowy. Udowodniono, że niektóre dodatki do żywności wykazują działanie niepożądane na skład i ilość mikrobioty jelitowej u zwierząt, pomimo zastosowanych dawek w zakresie ADI.

Słowa kluczowe

 • dieta
 • mikrobiota
 • otyłość
 • zaburzenia metaboliczne

Key words

 • diet
 • microbiota
 • obesity
 • metabolic diseases

Słowa kluczowe

 • dieta
 • mikrobiota
 • otyłość
 • zaburzenia metaboliczne
Otwarty dostęp

Enzymatic Hydrogen Bioproduction. Structure, Function And Application Of Hydrogenases

Data publikacji: 23 Sep 2021
Zakres stron: 231 - 239

Abstrakt

Streszczenie

Hydrogenazy to multimeryczne metaloenzymy, katalizujące odwracalną reakcję redukcji protonów do wodoru cząsteczkowego. Obecnie hydrogenazy próbuje się wykorzystywać jako element laboratoryjnych układów do bioprodukcji wodoru. Przeniesienie tych procesów na skalę przemysłową wymaga jednak zastosowania metod inżynierii genetycznej, w celu poprawy trwałości tych enzymów, a także usprawnienia procesu ich produkcji. W poniższym artykule przedstawiono informacje dotyczące struktury i klasyfikacji hydrogenaz oraz przykłady zastosowania tych enzymów.

Słowa kluczowe

 • bioprodukcja wodoru
 • hydrogenazy
 • metaloenzymy

Key words

 • hydrogen bioproduction
 • hydrogenases
 • metalloenzymes

Słowa kluczowe

 • bioprodukcja wodoru
 • hydrogenazy
 • metaloenzymy

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo