1. bookTom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Open Access

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Przemysław Zięba: Taxonomy of dermatophytes – the classification systems may change but the identification problems remain the same.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 261 - 261
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Przemysław Zięba: Taxonomy of dermatophytes – the classification systems may change but the identification problems remain the same. Advancements of Microbiology, 2019, 58, 1, 49–58. DOI: 10.21307/PM-2019.58.1.049

The editors withdraw the above-mentioned work due to the fact that the content of the publication by S. Gnat et al. is in most parts identical to the earlier work that appeared in the journal Mycopathologia:

de Hoog, G. S., Dukik, K., Monod, M., Packeu, A., Stubbe, D., Hendrickx, M., ... & Gräser, Y. (2017). Toward a novel multilocus phylogenetic taxonomy for the dermatophytes. Mycopathologia, 182(1), 5–31.

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo