1. bookTom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Open Access

Amoebae of the genus Acanthamoeba – pathological agents in humans

Data publikacji: 22 May 2019
Tom & Zeszyt: Tom 56 (2017) - Zeszyt 4 (January 2017)
Zakres stron: 429 - 439
Otrzymano: 01 Jun 2017
Przyjęty: 01 Sep 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Adl S.M., Taylor M.F.J.R i wsp.: The new higher-level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. J. Eukaryot. Microbiol. 52, 399–451 (2005)Search in Google Scholar

Alfawaz A.: Radial keratoneuritis as a presenting sign in Acanthamoeba keratitis. Mid. East. Afr. J. Ophthalmol.18, 252 (2011)10.4103/0974-9233.84062316274221887085Search in Google Scholar

Arnalich-Montiel F., Almendral A., Arnalich F., Valladares B., Lorenzo-Morales J.: Mixed Acanthamoeba and multidrug-resistant Achromobacterxyloxidans in late-onset keratitis after laser in situ keratomileusis. J. Cataract. Refr. Sur.38, 1853–1856 (2012)10.1016/j.jcrs.2012.08.02222999604Search in Google Scholar

Astorga B., Lorenzo-Morales J., Martín-Navarro C.M., Alarcón V., Moreno J., González A.C., Navarette E., Piñero J.E., Valladares B.: Acanthamoeba Belonging to T3, T4, and T11: Genotypes Isolated from Air-Conditioning Units in Santiago, Chile. J. Eukaryot. Microbiol. 58, 542–544 (2011)10.1111/j.1550-7408.2011.00584.x22092528Search in Google Scholar

Barete S., Combes A., de Jonckheere J.F., Datry A., Varnous S., Martinez V.: Fatal disseminated Acanthamoeba lenticulata infection in a heart transplant patient. Emerg. Infect. Dis. 13, 736–738 (2007)Search in Google Scholar

Chalmers R.M.: Acanthamoeba (w) Microbiology of Waterborne Diseases: Microbiological Aspects and Risks (second edition), red. S.L. Percival, M.V. Yates, D.W. Williams, R.M. Chalmers, N.F. Grey, Academic Press, UK, 2014, 263–27610.1016/B978-0-12-415846-7.00014-7Search in Google Scholar

Cholewiński M., Hadaś E., Derda M., Wojt J.W., Skrzypczak Ł.: Występowanie patogenicznych pełzaków wolno żyjących z rodzaju Acanthamoeba w piaskownicach miejskich. Nowiny Lekarskie, 82, 138–141 (2013)Search in Google Scholar

Chomicz L., Conn D.B., Padzik M., Szaflik J.P., Walochnik J., Zawadzki P.J., Pawłowski W., Dybicz M.: Emerging threats for human health in Poland: pathogenic isolates from drug resistant Acanthamoeba keratitis monitored in terms of their in vitro dynamics and temperature adaptability. Bio. Med. Res. Int. DOI:10.1155/2015/231285 (2015)10.1155/2015/231285467085026682216Search in Google Scholar

Chomicz L., Padzik M., Szaflik J.P., Nahorski W.L., Kryczka T., Szaflik J.: Monitoring of in vitro dynamics of Acanthamoeba strains isolated from infected eyes as a useful tool in keratitis management. Exp. Parasitol. 145, 73–77 (2014)Search in Google Scholar

Chomicz L., Szaflik J.P., Padzik M., Izdebska J.: Acanthamoeba keratitis: The Emerging Vision-2 Threatening Corneal Disease. Advances in Common Eye Infections, Intech. 2016, 99–120 (2016)10.5772/64848Search in Google Scholar

Chomicz L., Żebrowska J., Starościak B., Piekarczyk J., Fiedor P., Zawadzki P., Mazurkiewicz M., Konopka M.: Badania nad amfizoicznymi amebami pierwotnie wolnożyjącymi – biotyczne i abiotyczne uwarunkowania zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Med. Dydakt. Wychow. 9, 34–39 (2003)Search in Google Scholar

Clarke B., Sinha A., Parmar D.N., Sykakis E.: Advances in the diagnosis and treatment of Acanthamoeba keratitis. J. Ophthalmol. 2012, 484–892 (2012)10.1155/2012/484892352945023304449Search in Google Scholar

Dart J.K., Saw V.P., Kilvington S.: Acanthamoeba keratitis: diagnosis and treatment update 2009. American. J. Ophthalmol. 148, 487–499 (2009)Search in Google Scholar

Demirci G., Ay G.M., Karabas L.V., Altintas Ö., Tamer G.S., Çaglar, Y.: Acanthamoeba keratitis in a 5-year-old boy without a history of contact lens usage. Cornea, 25, 356–358 (2006)10.1097/01.ico.0000178723.26940.7416633040Search in Google Scholar

Derda M., Hadaś E., Wojtkowiak-Giera A., Wojt, J.W., Cholewiński M., Skrzypczak Ł.: Występowanie pełzaków pierwotnie wolno żyjących w fontannach. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 147–150 (2013)Search in Google Scholar

Edagawa A., Kimura A., Kawabuchi-Kurata T., Kusuhara Y., Karanis P.: Isolation and genotyping of potentially pathogenic Acanthamoeba and Naegleria species from tap-water sources in Osaka., Japan. Parasitol. Res. 105, 1109–1117 (2009)Search in Google Scholar

Friedland L.R., Raphael S.A., Deutsch E.S., Johal J., Martyn L.J., Visvesvara G.S., Lischner H.W.: Disseminated Acanthamoeba infection in a child with symptomatic human immunodeficiency virus infection. Pediatr. Infect. Dis. J.11, 404–407 (1992)10.1097/00006454-199205000-000121630862Search in Google Scholar

Gatti S., Cevini C., Bruno A., Penso G., Rama P., Scaglia M.: In vitro effectiveness of povidone-iodine on Acanthamoeba isolates from human cornea. J. Antimicrob. Agents. Chemother. 42, 2232–2234 (1998)Search in Google Scholar

Hadaś E., Mazur T.: Proteolytic enzymes of pathogenic and non-pathogenic strains of Acanthamoeba spp. Trop. Med. Parasitol. 44, 197–200 (1993)Search in Google Scholar

Hendiger E.B.: Wpływ nanocząstek srebra i złota oraz jodopowidonu na przeżywalność ameb z rodzaju Acanthamoeba. Praca magisterska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (2017)Search in Google Scholar

Hiti K., Walochnik J., Faschinger C., Haller-Schober E.M., Aspöck H.: Microwave treatment of contact lens cases contaminated with Acanthamoeba. Cornea, 20, 467–470 (2001)10.1097/00003226-200107000-0000511413399Search in Google Scholar

Izdebska J., Uliasz A., Szaflik J.P., Szaflik J.: Acanthamoeba keratitis – Conservative and Surgical Treatment. Okulistyka, 1, 26 (2014)Search in Google Scholar

Kanavi M.R., Javadi M., Yazdani S., Mirdehghanm S.: Sensitivity and specificity of confocal scan in the diagnosis of infectious keratitis. Cornea, 26, 782–786 (2007)10.1097/ICO.0b013e318064582dSearch in Google Scholar

Khan N.A.: Acanthamoeba and the blood-brain barrier: the breakthrough. J. Med. Microbiol. 57, 1051–1057 (2008)10.1099/jmm.0.2008/000976-0Search in Google Scholar

Khan N.A.: Acanthamoeba biology and increasing importance in human health. FEMS. Microbiol. Rev. 30, 564–595 (2006)Search in Google Scholar

Kitzmann A.S., Goins K.M., Sutphin J.E., Wagoner M.D.: Keratoplasty for treatment of Acanthamoeba keratitis. Ophthalmology, 116, 864–869 (2009)10.1016/j.ophtha.2008.12.029Search in Google Scholar

Kumar R., Lloyd D.: Recent advances in the treatment of Acanthamoeba keratitis. Clin. Infect. Dis. 35, 434–441 (2002)Search in Google Scholar

Leońska-Duniec A.: Pełzaki wolno żyjące jako wektory mikroorganizmów chorobotwórczych. Probl. Hig. Epidemiol. 92, 173– 180 (2011)Search in Google Scholar

Leońska-Duniec A.: Problemy w określeniu chorobotwórczości pełzaków wolno żyjących z rodzaju Acanthamoeba. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 24–30 (2013)Search in Google Scholar

Leońska-Duniec A.: Występowanie potencjalnie chorobotwórczych pełzaków wolno żyjących w Polsce. Probl. Hig. Epidemiol.96, 335–339 (2015)Search in Google Scholar

Lim N., Goh D., Bunce C., Xing W., Fraenkel G., Poole T.R., Ficker L.: Comparison of polyhexamethylenebiguanide and chlorhexidine as monotherapy agents in the treatment of Acantha moeba keratitis. American. J. Ophthalmol. 145, 130–135 (2008)Search in Google Scholar

Lorenzo-Morales J., Khan N.A., Walochnik J.: An update on Acanthamoeba keratitis: diagnosis, pathogenesis and treatment. Parasite, 22, 10 (2015)10.1051/parasite/2015010Search in Google Scholar

Lorenzo-Morales J., Martín-Navarro C.M., López-Arencibia A., Arnalich-Montiel F., Piñero J.E., Valladares B.: Acanthamoeba keratitis: an emerging disease gathering importance worldwide? Trends. Parasitiol. 29, 181–187 (2013)10.1016/j.pt.2013.01.006Search in Google Scholar

Łanocha N., Kosik-Bogacka D., Kuźna-Grygiel W.: Rola pełzaków wolno-żyjących w wywoływaniu i transmisji chorób u ludzi i zwierząt. Probl. Hig. Epidemiol. 90, 165–170 (2009)Search in Google Scholar

MacLean R.C., Hafez N., Tripathi S., Childress C.G., Ghatak N.R., Marciano-Cabral F.: Identification of Acanthamoebasp. in paraffin-embedded CNS tissue from an HIV+ individual by PCR. Diag. Micr. Infect. Dis. 57, 289–294 (2007)Search in Google Scholar

Marciano-Cabral F., Cabral G.: Acanthamoeba spp. as agents of disease in humans. Clin. Microbiol. Rev. 16, 273–307 (2003)10.1128/CMR.16.2.273-307.2003Search in Google Scholar

Martinez A.J., Visvesvara G.S.: Free-living, amphizoic and opportunistic amebas. Brain. Pathol. 7, 583–598 (1997)Search in Google Scholar

Martinez A.J., Visvesvara G.S.: Laboratory diagnosis of pathogenic free-living amoebas: Naegleria, Acanthamoeba, and Leptomyxid. Clin. Lab. Med.11, 861 (1991)10.1016/S0272-2712(18)30524-9Search in Google Scholar

Martín-Navarro C.M., Lorenzo-Morale, J., Machin R.P., López-Arencibia A., García-Castellano J.M., de Fuentes I., Loftus B., Sutherland K.M., Valladares B., Piñero J.E.: Inhibition of 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme a reductase and application of statins as a novel effective therapeutic approach against Acanthamoeba infections. Antimicrob. Agents. Ch. 57, 375–381 (2013)10.1128/AAC.01426-12Search in Google Scholar

Mazur T., Hadaś E., Iwanicka I.: The duration of the cyst stage and the viability and virulence of Acanthamoeba isolates. Trop. Med. Parasitol. 46, 106–108 (1995)Search in Google Scholar

Murakawa G.J., McCalmont T., Altman J., Telang G.H., Hoffman M.D., Kantor G.R., Berger, T.G.: Disseminated acanthamebiasis in patients with AIDS: a report of five cases and a review of the literature. Arch. Dermatol.131, 1291–1296 (1995)10.1001/archderm.131.11.1291Search in Google Scholar

Nagington J., Watson P.G., Playfair T.J., McGill J., Jones B.R., Steele A.D.: Amoebic infections of the eye. Lancet, 304, 1537– 1540 (1974)10.1016/S0140-6736(74)90285-2Search in Google Scholar

Niyyati M., Lorenzo Morales J., Rezaie S., Rahimi F., Mohe- bali M., Maghsood A.M.: Isolation and genotyping of potentially pathogenic Acanthamoeba strains from dust sources in Iran. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 103, 425–427 (2009)Search in Google Scholar

Panjwani N.: Pathogenesis of Acanthamoeba keratitis. Ocul. Surf. 8, 70–79 (2010)10.1016/S1542-0124(12)70071-XSearch in Google Scholar

Parthasanrathy A., Tan D.T.H.: Deep lamellar keratoplasty for Acanthamoeba keratitis. Cornea, 26, 1021–1023 (2007)10.1097/ICO.0b013e3181131ea9Search in Google Scholar

Radford C.F., Minassian D.C., Dart J.K.: Acanthamoeba keratitis in England and Wales : incidence, outcome, and risk factors. Br. J. Ophthalmol. 86, 536–542 (2002)10.1136/bjo.86.5.536Search in Google Scholar

Rezaei K.M., Naghshgar N., Javadi M. A., Sadat H.M.: Various confocal scan features of cysts and trophozoites in cases with Acanthamoeba keratitis. Eur. J. Ophthalmol. 22, 46–50 (2011)Search in Google Scholar

Rivera F., Lares F., Ramirez E., Bonilla P., Rodriguez S., Labastida A., Ortiz R., Hernandez D.: Pathogenic Acanthamoeba isolated during an atmospheric survey in Mexico City. Rev. Infect. Dis. 13, 388–389 (1991)Search in Google Scholar

Rivière D., Szczebara F.M., Berjeaud J.M., Frère J., Héchard Y.: Development of a real-time PCR assay for quantification of Acanthamoeba trophozoites and cysts. J. Microbiol. Meth. 64, 78–83 (2006)Search in Google Scholar

Rosenthal S., Reed E.J., Weisman R.A.: Effect of lytic enzymes of Acanthamoeba castellanii on bacterial cell walls. J. Bacterial.98, 182–189 (1969)10.1128/jb.98.1.182-189.1969Search in Google Scholar

Rzeszutek J., Matysiak M., Czajka M., Sawicki K., Rachubik P., Kruszewski M., Kapka-Skrzypczak L.: Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie. Hygeia Public. Health. 49, 449–457 (2014)Search in Google Scholar

Samples J.R., Binder P.S., Luibel F.J., Font R.L., Visvervara G.S., Peter C.R.: Acanthamoeba keratitis possibly acquired from a hot tub. Arch. Ophthalmol. 102, 707–710 (1984)Search in Google Scholar

Schroeder J.M., Booton G.C., Hay J., Niszl I.A., Seal D.V., Markus M.B., Fuerst P.A., Byers T.J.: Use of subgenic 18S ribosomal DNA PCR and sequencing for genus and genotype identification of Acanthamoeba from humans with keratitis and from sewage sludge. J. Clin. Microbiol. 39, 1903–1911 (2001)Search in Google Scholar

Schuster F.L.: Cultivation of pathogenic and opportunistic free-living amebas. Clin. Microbiol. Rev. 15 (3), 342–354 (2002)Search in Google Scholar

Schuster F.L., Visvesvara G.S.: Free-living amoebae as opportunistic and nonopportunistic pathogens of humans and animals. Int. J. Parasitol. 34, 1–27 (2004)Search in Google Scholar

Siddiqui K., Khan N.: Biology and pathogenesis of Acanthamoeba. Parasit. Vectors. 5, 6 (2012)10.1186/1756-3305-5-6Search in Google Scholar

Slater C.A., Sickel J.Z., Visvesvara G.S., Pabico R.C., Gaspari A.A.: Successful treatment of disseminated Acanthamoeba infection in an immunocompromised patient. New. Engl. J. Med.331, 85–87 (1994)10.1056/NEJM199407143310204Search in Google Scholar

Stehr-Green J.K., Baily T.M., Visvesvara G.S.: The epidemiology of Acanthamoeba keratitis in the United States. Am. J. Ophthalmol. 107, 331–336 (1989)Search in Google Scholar

Stockman L.J., Wright C.J., Visvesvara G.S., Fields B.S., Beach M.J.: Prevalence of Acanthamoeba spp. and other free-living amoebae in household water., Ohio, USA – 1990–1992. Parasitol. Res. 108, 621–627 (2011)Search in Google Scholar

Stothard D.R., Schroeder-Diedrich J.M., Awwad M.H., Gast R.J., Ledee D.R., Rodriguez-Zaragosa S., Dean C.L., Fuerst P.A., Byers T.J.: The evolutionary history of the genus Acanthamoebaand the identification of eight new 18S rRNA gene sequence types. J. Eukaryot. Microbiol. 45, 45–54 (1998)Search in Google Scholar

Szaflik J.P., Padzik M., Chomicz L., Oledzka G., Izdebska J.: Usefulness of in vitro diagnostics in difficult incidences of Acanthamoeba keratitis requiring pharmacotherapy and surgical management. Okulistyka, 3, 28–32 (2012)Search in Google Scholar

Szénási Z., Endo T., Yagita K., Nagy E.: Isolation, identification and increasing importance of ‘free-living’ amoebae causing human disease. J. Med. Microbial. 47, 5–16 (1998)Search in Google Scholar

Teknos T.N., Poulin M.D., Laruentano A.M., Li K.K.: Acanthamoeba rhinosinusitis: characterization, diagnosis, and treatment. Am. J. Rhinol.14, 387–391 (2000)10.2500/105065800779954293Search in Google Scholar

Tien S.H., Sheu M.M.: Treatment of Acanthamoeba keratitis combined with fungal infection with polyhexamethylenebiguanide. Kaohsiung. J. Med. Sci. 15, 665–673 (1999)Search in Google Scholar

Torno M.S., Babapour R., Gurevitch A., Witt M.D.: Cutaneous acanthamoebiasis in AIDS. J. Am. Acad. Dermatol.42, 351–354 (2000)10.1016/S0190-9622(00)90110-5Search in Google Scholar

Trabelsi H., Dendana F., Sellami A., Sellami H., Cheikhrouhou F., Neji S., Makni F., Ayadi A.: Pathogenic free-living amoebae: epidemiology and clinical review. Path. Biol. 60, 399–405 (2012)10.1016/j.patbio.2012.03.002Search in Google Scholar

Tu E.Y., Joslin C.E., Nijm L.M., Feder R.S., Jain S., Shoff M.E.: Polymicrobial keratitis: Acanthamoeba and infectious crystalline keratopathy. Am. J. Ophthalmol. 148, 13–19 (2009)Search in Google Scholar

Vernhes M.C., Benichou A., Pernin P., Cabanes P.A., Teissié J.: Elimination of free-living amoebae in fresh water with pulsed electric fields. Water. Res. 36, 3429–3438 (2002)10.1016/S0043-1354(02)00065-9Search in Google Scholar

Villani E., Baudouin C., Efron N., Hamrah P., Kojima T., Patel S.V., Pflugfelder S.C., Zhivov A., Dogru M.: In vivo confocal microscopy of the ocular surface: from bench to bedside. Curr. Eye. Res. 39, 213–231 (2014)Search in Google Scholar

Van Klink F., Alizadeh H., He Y., Mellon J.A., Silvany R.E., McCulley J.P., Niederkorn J.Y.: The role of contact lenses, trauma, and Langerhans cells in a Chinese hamster model of Acanthamoeba keratitis. Invest. Ophth. Vis. Sci.34, 1937–1944 (1993)Search in Google Scholar

Visvesvara G.S.: Free-living amoebae as opportunistic agents of human disease. J. Neuroparasitol. 34, 1001–1027 (2010)Search in Google Scholar

Visvesvara G.S., Moura H., Schuster F.L.: Pathogenic and opportunistic free-living amoebae: Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri, and Sappinia diploidea. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 50, 1–26 (2007)Search in Google Scholar

Walochnik J., Scheikl U., Haller-Schober E.M.: Twenty years of Acanthamoeba diagnostics in Austria. J. Eukarot. Microbiol. 62, 3–11 (2015)Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo