Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2344-150X
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 21 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2344-150X
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Research Papers

Short Communication

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo