Studia Geotechnica et Mechanica's Cover Image
Otwarty dostęp

Studia Geotechnica et Mechanica

Volume 38 (2016): Issue 2 (June 2016)

Pobierz okładkę
7 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2083-831X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki o Ziemi, inne, Nauka o materiałach, Kompozyty, Materiały porowate, Fizyka, Mechanika i dynamika płynów