Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 38 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo