Studia Geotechnica et Mechanica's Cover Image
Otwarty dostęp

Studia Geotechnica et Mechanica

Volume 39 (2017): Issue 2 (June 2017)

Pobierz okładkę
8 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2083-831X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, other, Materials Sciences, Composites, Porous Materials, Physics, Mechanics and Fluid Dynamics