Studia Geotechnica et Mechanica's Cover Image
Otwarty dostęp

Studia Geotechnica et Mechanica

Volume 43 (2021): Issue 1 (April 2021)

Pobierz okładkę
5 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2083-831X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, other, Materials Sciences, Composites, Porous Materials, Physics, Mechanics and Fluid Dynamics