1. bookTom 38 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Numerical model of heat transfer in three phases of the poroelastic medium

Data publikacji: 15 Jul 2016
Tom & Zeszyt: Tom 38 (2016) - Zeszyt 2 (June 2016)
Zakres stron: 53 - 59
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Biot M.A., General Theory of three-dimensional Consolidation, J. Appl. Physics, 1941, Vol. 12.10.1063/1.1712886Search in Google Scholar

[2] Biot M.A., Willis D.G., The Elastic Coefficients of the Theory of Consolidation, J. Appl. Mech., 1957, Vol. 24.10.1115/1.4011606Search in Google Scholar

[3] Coussy O., Mechanics of Porous Continua, John Wiley & Sons, Ltd., 1995.Search in Google Scholar

[4] Coussy O., Poromechanics, The Atrium, Southern Gate, Chichester, John Wiley & Sons, Ltd., 2004.Search in Google Scholar

[5] Kisiel I., Derski W., Izbicki R., Mróz Z., Mechanics of Soils and Rocks, Series: Technical Mechanics, Vol. VII, PWN, Warszawa, (Polish Scientific Publishers), (in Polish), 1982.Search in Google Scholar

[6] Strzelecki T., Bauer J., Auriault J.L., Constitutive Equation of a Das-Filled Two-Phase Medium, Transport in Porous Media, 1993, Vol. 10, 197–202.10.1007/BF00617008Search in Google Scholar

[7] Strzelecki T., Kostecki S., Żak S., Modeling of flows through porous media, DWE, Wrocław, (Lower Silesia Educational Publishers), (in Polish), 2008.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo