Zeszyty czasopisma

Tom 22 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 22 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 22 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 21 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 21 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)

Tom 21 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)

Tom 21 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)

Tom 20 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 20 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)

Tom 20 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)

Tom 20 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 19 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)

Tom 19 (2019): Zeszyt 3 (September 2019)

Tom 19 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)

Tom 19 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)

Tom 18 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)

Tom 18 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Tom 18 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)

Tom 18 (2018): Zeszyt 1 (March 2018)

Tom 17 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)

Tom 17 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)

Tom 17 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)

Tom 17 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 16 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)

Tom 16 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)

Tom 16 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)

Tom 16 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 15 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)

Tom 15 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)

Tom 15 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)

Tom 15 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Tom 14 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)

Tom 14 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)

Tom 14 (2014): Zeszyt 2 (June 2014)

Tom 14 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Tom 13 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)

Tom 13 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 13 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)

Tom 13 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Tom 12 (2012): Zeszyt 4 (December 2012)

Tom 12 (2012): Zeszyt 3 (October 2012)

Tom 12 (2012): Zeszyt 2 (June 2012)

Tom 12 (2012): Zeszyt 1 (March 2012)

Tom 11 (2011): Zeszyt 4 (December 2011)

Tom 11 (2011): Zeszyt 3 (September 2011)

Tom 11 (2011): Zeszyt 2 (June 2011)

Tom 11 (2011): Zeszyt 1 (March 2011)

Tom 10 (2010): Zeszyt 4 (December 2010)

Tom 10 (2010): Zeszyt 3 (September 2010)

Tom 10 (2010): Zeszyt 2 (June 2010)

Tom 10 (2010): Zeszyt 1 (March 2010)

Tom 9 (2009): Zeszyt 4 (December 2009)

Tom 9 (2009): Zeszyt 3 (September 2009)

Tom 9 (2009): Zeszyt 2 (June 2009)

Tom 9 (2009): Zeszyt 1 (March 2009)

Tom 8 (2008): Zeszyt 4 (December 2008)

Tom 8 (2008): Zeszyt 3 (September 2008)

Tom 8 (2008): Zeszyt 2 (June 2008)

Tom 8 (2008): Zeszyt 1 (March 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 8 (2008): Zeszyt 2 (June 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

14 Artykułów
Otwarty dostęp

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 5 - 11

Abstrakt

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

W pracy przedstawiono przykład identyfikacji obiektu wibroakustycznego na przykładzie głośnika niskotonowego zestawu głośnikowego ALTUS. Zaprezentowano opis badanego obiektu za pomocą trzech modeli nieparametrycznych: transmitancji widmowej, funkcji korelacji oraz gęstości widmowej.

Słowa kluczowe

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Otwarty dostęp

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 12 - 19

Abstrakt

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

W pracy zaproponowano wdrożenie implementacji AI pod kątem określenia warunków konstrukcyjnych rozdrabniaczy wielotarczowych do tworzyw. W tym celu opracowano i zweryfikowano szereg aplikacji, które wykorzystują mechanizmy znane z funkcjonowania algorytmów genetycznych. Dodatkowo podjęto próby podwyższenia poziomu mobilności potencjalnego konstruktora dzięki temu, że zastosowano z powodzeniem aplikacje w telefonie komórkowym.

Słowa kluczowe

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Otwarty dostęp

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 20 - 27

Abstrakt

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

W referacie przedstawiono jedną z komputerowych metod przetwarzania obrazów ruchomych, określaną angielskim terminem image stacking, co oznacza nakładanie obrazów, przeznaczoną do oceny mikronierówności powierzchni. W badaniach wykorzystano ruchome obrazy kątowego rozkładu natężenia światła rozproszonego uzyskane w wyniku odbicia wiązki światła laserowego o długości fali λ = 635 nm padającej równolegle i prostopadle do śladów obróbki pod kątem 50°. Badano powierzchnię wałka polerowanego (Ra = 0,04 μm) obracającego się z prędkością obrotową nw = 685 obr/min. Obrazy przetwarzano za pomocą oprogramowania RegiStax wydzielając pojedyncze klatki sekwencji video, pozycjonując je i nakładając, a uzyskany obraz wynikowy poddawano dodatkowo filtrowaniu za pomocą filtrów falkowych. Analizę uzyskanych obrazów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Image-Pro® Plus wyznaczając parametry geometryczne charakteryzujące oceniane obrazy.

Słowa kluczowe

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Otwarty dostęp

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 28 - 35

Abstrakt

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

W referacie przeanalizowano możliwość wykorzystania skaterometrii laserowej do oceny mikronierówności powierzchni regenerowanych. Do badań wybrano zawory silnika spalinowego, których powierzchnie regenerowano poprzez napawanie laserowe i plazmowe. Badane powierzchnie oświetlano światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm. Powstające obrazy kątowego rozkładu natężenia światła rozproszonego rejestrowano z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego. Zarejestrowane obrazy poddano przetwarzaniu i analizie za pomocą oprogramowania Image-Pro® Plus. Opracowane makro programowe o nazwie SLIA (Scattered Light Image Analysis) pozwoliło na automatyczną analizę wybranych parametrów geometrycznych i fotometrycznych zarejestrowanych obrazów.

Słowa kluczowe

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Otwarty dostęp

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 36 - 43

Abstrakt

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

W referacie przedstawiono wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem optycznych metod pomiarowych bazujących na zjawiskach samozacienienia powierzchni i rozpraszania światła połączonych z technikami komputerowego przetwarzania i analizy obrazu przeznaczonych do oceny mikronierówności powierzchni frezowanych. Za pomocą odpowiednio zestawionych stanowisk badawczych rejestrowano obrazy cyfrowe powierzchni, które poddawano przetwarzaniu i analizie za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Pozwoliło to na wyznaczenie parametrów geometrycznych, charakteryzujących badane powierzchnie i skorelowanie tych parametrów z uzyskanymi za pomocą profilometru stykowego parametrami chropowatości powierzchni.

Słowa kluczowe

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Otwarty dostęp

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 44 - 52

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Otwarty dostęp

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 53 - 60

Abstrakt

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Niniejsza praca zawiera fizyczny i matematyczny model pasywnego i sterowanego aktywnie zawieszenia siedziska maszyny roboczej ze sprężyną pneumatyczną i amortyzatorem hydraulicznym. Obiektem symulacji jest siedzisko z pasywnym zawieszeniem lepko-sprężystym, którego właściwości wibroizolacyjne zostały poprawione poprzez zastosowanie aktywnego sterowania z podwójną pętlą sprzężeń zwrotnych. Wykorzystany w pracy algorytm sterowania efektywnie minimalizuje przeciwstawne kryteria wibroizolacji siedzisk: przyspieszenie działające na operatora maszyny roboczej i przemieszczenie względne systemu zawieszenia. Badania symulacyjne zostały wykonane przy użyciu wymuszenia posiadającego własności białego szumu w zakresie częstotliwości 0,5 - 12,5 Hz. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia pomierzone na siedzisku, w zestawieniu z przykładowym wymuszeniem z podłogi maszyny roboczej. Zaprezentowano również przebiegi czasowe przemieszczenia względnego zawieszenia dla układu pasywnego i odpowiadającemu mu układowi ze sterowaniem aktywnym.

Słowa kluczowe

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Otwarty dostęp

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 61 - 68

Abstrakt

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Bazując na Obliczeniowej Mechanice Spawania (OMS) scharakteryzowano wzajemne oddziaływanie cieplno-mechaniczne w procesie spawania. Celem OMS jest rozszerzenie możliwości analizy: temperatury, naprężeń i odkształceń razem z ewolucją mikrostruktury w procesie spawania. W dalszej kolejności określono aktualny stan relacji pomiędzy modułami: cieplnym, mikrostrukturą i mechanicznym. Pozwoliło to ustalić metodykę badań spawalności materiałów i konstrukcji, opartą o metodę obliczeniową.

Słowa kluczowe

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Otwarty dostęp

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 69 - 76

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Otwarty dostęp

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 77 - 83

Abstrakt

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Przedmiotem badań są napawane plazmowo warstwy wykonane ze stopu kobaltu zawierające ok. 29% chromu, ok. 5% wolframu i ok. 2% niklu, nałożone powierzchnie przylgni grzybków zaworów wylotowych silnika dieslowskiego. Powierzchnia podlega zarówno oddziaływaniom temperatury i środowiska, jak i oddziaływaniom mechanicznym. Podczas badań warstwy poddano oddziaływaniu środowiska utleniającego i wysokich temperatur: 750°C- górna w normalnej pracy, 850°C i 1100°C - skrajnie wysoka. Czas utleniania, 200 godzin, powinien być wystarczający dla zaobserwowania znaczących zmian. Zaobserwowane zmiany w mikrostrukturze i składzie chemicznym oraz łuszczenie się zgorzeliny nie zmniejszają jednak własności ochronnych napoin nawet w wysokich temperaturach. Samoistne uzupełnianie ubytków warstwy tlenkowej jest szczególnie cenne w warunkach pracy cyklicznej.

Słowa kluczowe

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Otwarty dostęp

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 84 - 88

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Otwarty dostęp

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 89 - 93

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • allergy
 • metal implants
Otwarty dostęp

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 94 - 102

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Otwarty dostęp

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 103 - 109

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty
14 Artykułów
Otwarty dostęp

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 5 - 11

Abstrakt

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

W pracy przedstawiono przykład identyfikacji obiektu wibroakustycznego na przykładzie głośnika niskotonowego zestawu głośnikowego ALTUS. Zaprezentowano opis badanego obiektu za pomocą trzech modeli nieparametrycznych: transmitancji widmowej, funkcji korelacji oraz gęstości widmowej.

Słowa kluczowe

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Otwarty dostęp

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 12 - 19

Abstrakt

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

W pracy zaproponowano wdrożenie implementacji AI pod kątem określenia warunków konstrukcyjnych rozdrabniaczy wielotarczowych do tworzyw. W tym celu opracowano i zweryfikowano szereg aplikacji, które wykorzystują mechanizmy znane z funkcjonowania algorytmów genetycznych. Dodatkowo podjęto próby podwyższenia poziomu mobilności potencjalnego konstruktora dzięki temu, że zastosowano z powodzeniem aplikacje w telefonie komórkowym.

Słowa kluczowe

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Otwarty dostęp

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 20 - 27

Abstrakt

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

W referacie przedstawiono jedną z komputerowych metod przetwarzania obrazów ruchomych, określaną angielskim terminem image stacking, co oznacza nakładanie obrazów, przeznaczoną do oceny mikronierówności powierzchni. W badaniach wykorzystano ruchome obrazy kątowego rozkładu natężenia światła rozproszonego uzyskane w wyniku odbicia wiązki światła laserowego o długości fali λ = 635 nm padającej równolegle i prostopadle do śladów obróbki pod kątem 50°. Badano powierzchnię wałka polerowanego (Ra = 0,04 μm) obracającego się z prędkością obrotową nw = 685 obr/min. Obrazy przetwarzano za pomocą oprogramowania RegiStax wydzielając pojedyncze klatki sekwencji video, pozycjonując je i nakładając, a uzyskany obraz wynikowy poddawano dodatkowo filtrowaniu za pomocą filtrów falkowych. Analizę uzyskanych obrazów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Image-Pro® Plus wyznaczając parametry geometryczne charakteryzujące oceniane obrazy.

Słowa kluczowe

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Otwarty dostęp

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 28 - 35

Abstrakt

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

W referacie przeanalizowano możliwość wykorzystania skaterometrii laserowej do oceny mikronierówności powierzchni regenerowanych. Do badań wybrano zawory silnika spalinowego, których powierzchnie regenerowano poprzez napawanie laserowe i plazmowe. Badane powierzchnie oświetlano światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm. Powstające obrazy kątowego rozkładu natężenia światła rozproszonego rejestrowano z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego. Zarejestrowane obrazy poddano przetwarzaniu i analizie za pomocą oprogramowania Image-Pro® Plus. Opracowane makro programowe o nazwie SLIA (Scattered Light Image Analysis) pozwoliło na automatyczną analizę wybranych parametrów geometrycznych i fotometrycznych zarejestrowanych obrazów.

Słowa kluczowe

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Otwarty dostęp

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 36 - 43

Abstrakt

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

W referacie przedstawiono wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem optycznych metod pomiarowych bazujących na zjawiskach samozacienienia powierzchni i rozpraszania światła połączonych z technikami komputerowego przetwarzania i analizy obrazu przeznaczonych do oceny mikronierówności powierzchni frezowanych. Za pomocą odpowiednio zestawionych stanowisk badawczych rejestrowano obrazy cyfrowe powierzchni, które poddawano przetwarzaniu i analizie za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Pozwoliło to na wyznaczenie parametrów geometrycznych, charakteryzujących badane powierzchnie i skorelowanie tych parametrów z uzyskanymi za pomocą profilometru stykowego parametrami chropowatości powierzchni.

Słowa kluczowe

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Otwarty dostęp

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 44 - 52

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Otwarty dostęp

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 53 - 60

Abstrakt

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Niniejsza praca zawiera fizyczny i matematyczny model pasywnego i sterowanego aktywnie zawieszenia siedziska maszyny roboczej ze sprężyną pneumatyczną i amortyzatorem hydraulicznym. Obiektem symulacji jest siedzisko z pasywnym zawieszeniem lepko-sprężystym, którego właściwości wibroizolacyjne zostały poprawione poprzez zastosowanie aktywnego sterowania z podwójną pętlą sprzężeń zwrotnych. Wykorzystany w pracy algorytm sterowania efektywnie minimalizuje przeciwstawne kryteria wibroizolacji siedzisk: przyspieszenie działające na operatora maszyny roboczej i przemieszczenie względne systemu zawieszenia. Badania symulacyjne zostały wykonane przy użyciu wymuszenia posiadającego własności białego szumu w zakresie częstotliwości 0,5 - 12,5 Hz. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia pomierzone na siedzisku, w zestawieniu z przykładowym wymuszeniem z podłogi maszyny roboczej. Zaprezentowano również przebiegi czasowe przemieszczenia względnego zawieszenia dla układu pasywnego i odpowiadającemu mu układowi ze sterowaniem aktywnym.

Słowa kluczowe

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Otwarty dostęp

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 61 - 68

Abstrakt

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Bazując na Obliczeniowej Mechanice Spawania (OMS) scharakteryzowano wzajemne oddziaływanie cieplno-mechaniczne w procesie spawania. Celem OMS jest rozszerzenie możliwości analizy: temperatury, naprężeń i odkształceń razem z ewolucją mikrostruktury w procesie spawania. W dalszej kolejności określono aktualny stan relacji pomiędzy modułami: cieplnym, mikrostrukturą i mechanicznym. Pozwoliło to ustalić metodykę badań spawalności materiałów i konstrukcji, opartą o metodę obliczeniową.

Słowa kluczowe

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Otwarty dostęp

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 69 - 76

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Otwarty dostęp

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 77 - 83

Abstrakt

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Przedmiotem badań są napawane plazmowo warstwy wykonane ze stopu kobaltu zawierające ok. 29% chromu, ok. 5% wolframu i ok. 2% niklu, nałożone powierzchnie przylgni grzybków zaworów wylotowych silnika dieslowskiego. Powierzchnia podlega zarówno oddziaływaniom temperatury i środowiska, jak i oddziaływaniom mechanicznym. Podczas badań warstwy poddano oddziaływaniu środowiska utleniającego i wysokich temperatur: 750°C- górna w normalnej pracy, 850°C i 1100°C - skrajnie wysoka. Czas utleniania, 200 godzin, powinien być wystarczający dla zaobserwowania znaczących zmian. Zaobserwowane zmiany w mikrostrukturze i składzie chemicznym oraz łuszczenie się zgorzeliny nie zmniejszają jednak własności ochronnych napoin nawet w wysokich temperaturach. Samoistne uzupełnianie ubytków warstwy tlenkowej jest szczególnie cenne w warunkach pracy cyklicznej.

Słowa kluczowe

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Otwarty dostęp

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 84 - 88

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Otwarty dostęp

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 89 - 93

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • allergy
 • metal implants
Otwarty dostęp

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 94 - 102

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Otwarty dostęp

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Data publikacji: 17 Oct 2008
Zakres stron: 103 - 109

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo