Zeszyty

Zeszyty czasopisma

Tom 22 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 22 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 21 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 21 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)

Tom 21 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)

Tom 21 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)

Tom 20 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 20 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)

Tom 20 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)

Tom 20 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 19 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)

Tom 19 (2019): Zeszyt 3 (September 2019)

Tom 19 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)

Tom 19 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)

Tom 18 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)

Tom 18 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Tom 18 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)

Tom 18 (2018): Zeszyt 1 (March 2018)

Tom 17 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)

Tom 17 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)

Tom 17 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)

Tom 17 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 16 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)

Tom 16 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)

Tom 16 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)

Tom 16 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 15 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)

Tom 15 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)

Tom 15 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)

Tom 15 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Tom 14 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)

Tom 14 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)

Tom 14 (2014): Zeszyt 2 (June 2014)

Tom 14 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Tom 13 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)

Tom 13 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 13 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)

Tom 13 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Tom 12 (2012): Zeszyt 4 (December 2012)

Tom 12 (2012): Zeszyt 3 (October 2012)

Tom 12 (2012): Zeszyt 2 (June 2012)

Tom 12 (2012): Zeszyt 1 (March 2012)

Tom 11 (2011): Zeszyt 4 (December 2011)

Tom 11 (2011): Zeszyt 3 (September 2011)

Tom 11 (2011): Zeszyt 2 (June 2011)

Tom 11 (2011): Zeszyt 1 (March 2011)

Tom 10 (2010): Zeszyt 4 (December 2010)

Tom 10 (2010): Zeszyt 3 (September 2010)

Tom 10 (2010): Zeszyt 2 (June 2010)

Tom 10 (2010): Zeszyt 1 (March 2010)

Tom 9 (2009): Zeszyt 4 (December 2009)

Tom 9 (2009): Zeszyt 3 (September 2009)

Tom 9 (2009): Zeszyt 2 (June 2009)

Tom 9 (2009): Zeszyt 1 (March 2009)

Tom 8 (2008): Zeszyt 4 (December 2008)

Tom 8 (2008): Zeszyt 3 (September 2008)

Tom 8 (2008): Zeszyt 2 (June 2008)

Tom 8 (2008): Zeszyt 1 (March 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 8 (2008): Zeszyt 1 (March 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

24 Artykułów
Otwarty dostęp

Modification of Plastic Strain Localization Induced by Hydrogen Absorption

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 5 - 14

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Hydrogen
 • plastic strain localization
 • finite element calculation
Otwarty dostęp

Composite Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 15 - 30

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • composite dispersed solid electrolytes
 • gradient ceramic electrolytes
 • solid oxide fuel cells (SOFC)
 • electrochemical oxygen probes
 • ceria
 • zirconia electrolyte
Otwarty dostęp

Structure and Properties of Nano-Crystalline Ti-Base Alloys Obtained by Vacuum Hot Pressing

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 31 - 36

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Ti-base alloys
 • mechanical alloying
 • powder consolidation
 • TEM microstructure
Otwarty dostęp

The Regularities of Phase and Structural Transformation in Binary Titanium Alloys with Metals of IV—VIII Groups of the Periodic Table

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 37 - 42

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • titanium alloys
 • phase transformation
 • ″-phase
 • ω-phase
 • metastable β-phase
Otwarty dostęp

Ocena Wpływu Parametrów Nadtapiania Laserowego w Warunkach Kriogenicznych Na Strukturę Warstwy Wierzchniej Na Stopie Ti-6al-4V

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 43 - 51

Abstrakt

Ocena Wpływu Parametrów Nadtapiania Laserowego w Warunkach Kriogenicznych Na Strukturę Warstwy Wierzchniej Na Stopie Ti-6al-4V

W pracy zostały przedstawione efekty przetapiania laserowego w warunkach kriogenicznych stopu tytanu Ti-6Al-4V. W celu określenia wpływu obróbki laserowej wykonano analizę mikrostruktury (SEM), składu fazowego (XRD), oraz pomiary mikrotwardości uzyskanych warstw. Stwierdzono, że zmiany podstawowych parametrów przetapiania laserowego - mocy wiązki lasera i prędkości skanowania istotnie wpływają na grubość i mikrostrukturę otrzymanych warstw. W wyniku przetapiania laserowego nastąpił znaczny wzrost mikrotwardości. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że otrzymane warstwy mają budowę dendrytyczną. Analiza składu fazowego wykazała obecność tlenków i azotków tytanu w warstwie wierzchniej. Efektem ubocznym opisywanej tu metody obróbki powierzchniowej jest obecność siatki pęknięć na powierzchni.

Słowa kluczowe

 • tytan
 • Ti-6Al-4V
 • nadtapianie laserowe
Otwarty dostęp

Oxide Coatings on Titanium Produced by Oxidation in Fluidized Bed

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 52 - 57

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • titanium
 • oxidation
 • fluidized bed
 • adhesion
Otwarty dostęp

Analiza Ekonomiczna Procesu Utleniania Tytanu w Złoży Fluidalnym

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 58 - 62

Abstrakt

Analiza Ekonomiczna Procesu Utleniania Tytanu w Złoży Fluidalnym

Własności tytanu takie jak: duża wytrzymałość w stosunku do masy, odporność na korozje sprawiają, że jest on powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Można wymienić dla przykładu przemysł lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny. Oprócz wymienionych cech, tytan ma także dużą biokompatybilność z organizmem ludzkim. Fakt ten, w połączeniu z własnościami wytrzymałościowymi sprawiają, iż jego stopy maja wiele zastosowań biomedycznych. Aby polepszyć jego biozgodność i odporność na korozję, wytwarza się na jego powierzchni warstwę tlenków, której grubość wynosi 10-20μm. Jedna z metod uzyskania warstwy utlenionej jest obróbka cieplno-chemiczna w złożu fluidalnym. Właściwe przeprowadzenie takiego procesu technologicznego powoduje poprawę wymienionych własności.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony schemat stanowiska do utleniania tytanu w złożu fluidalnym. Zaprezentowany zostanie przykładowy przebieg obróbki cieplno-chemicznej, który poddany będzie rozważaniu w aspekcie ekonomicznym. Analiza procesu wykaże wpływ parametrów technologicznych, na zużycie mediów niezbędnych w tym procesie.

Słowa kluczowe

 • złoże fluidalne
 • ekonomia
 • obróbka cieplna
Otwarty dostęp

Wysokotemperaturowe Utlenianie Stopów Na Osnowie Fazy Gamma-TiAl: Procesy w Metalicznym Podłożu

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 63 - 71

Abstrakt

Wysokotemperaturowe Utlenianie Stopów Na Osnowie Fazy Gamma-TiAl: Procesy w Metalicznym Podłożu

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i składu wybranych stopów na osnowie fazy gamma TiAl. Badano mikroobszary zbliżone do granicy fazowej produkt utleniania - metaliczne podłoże. Utlenianie zarówno o przebiegu izotermicznym, jak i cyklicznym wykonano w atmosferze powietrza. Wykazano, że pierwiastki stopowe aktywnie wpływające w trakcie utleniania na skład chemiczny, fazowy oraz budowę metalicznego podłoża wywierają decydujący wpływ na żaroodporność badanych stopów. Szczególne miejsce ma niob, bowiem koncentrując się w podłożu w pobliżu granicy fazowej ogranicza możliwość tworzenia się roztworu stałego α-Ti(Al, N, O), a jako pierwiastek betatwórczy w stosunku do tytanu promuje tworzenie fazy β-Ti(Al, N, O), o małej rozpuszczalności azotu i tlenu. Ogranicza to proces dordzeniowej dyfuzji pierwiastków międzywęzłowych, co spowalnia wzrost produktów utleniania.

Słowa kluczowe

 • intermetaliki
 • wysokotemperaturowe utlenianie
 • dyfuzja
Otwarty dostęp

Cost Reduction of TiAl by Alternative Production and Integration of TiAl Scrap Recycling — Concepts and Vacuum-Metallurgical Equipment

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 72 - 79

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • gamma-TiAl
 • Recycling
 • VIM
 • ISM
 • ESR
 • VAR
Otwarty dostęp

Carbon Diffusion During Bainite Reaction in Austempered Ductile Iron

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 80 - 93

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • carbon diffusion
 • decarburization
 • bainite
 • ductile iron ADI
Otwarty dostęp

Neural Network Analysis of Tensile Properties of Austempered Ductile Iron

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 94 - 104

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • ADI
 • elongation
 • tensile strength
 • neural network
Otwarty dostęp

Hydride Formation at Cathodic Charging of α-Ti

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 105 - 114

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • X-ray diffraction
 • hydrogen thermal extraction
 • NaOH solutions
 • hydrogen solid solution
 • TiH
Otwarty dostęp

Effect of Surface Modification of α-Ti on Internal Friction

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 115 - 123

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • internal friction
 • resonance frequency
 • relaxation processes
 • surface modification
 • Ti-Al intermetallics
 • hydride
Otwarty dostęp

Kinetic Measurements of Hydrogen Distribution between Different States in Exploited Steels

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 124 - 129

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • hydrogen kinetic and static vacuum extraction
 • hydrogen trapping
 • ferrite-pearlite pipe line steels
Otwarty dostęp

High Temperature Corrosion of TialCrNb Alloy with Tial2 Out-Of-Pack Coating in N2-O2-SO2-HCl Environments

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 130 - 137

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • TiAl alloys
 • TiAl
 • protective coatings
 • corrosion in HCl
 • aluminides
Otwarty dostęp

Cena Dokładności Tytanowych Odlewów Endoprotez

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 138 - 143

Abstrakt

Cena Dokładności Tytanowych Odlewów Endoprotez

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z wpływem technologii wytwarzania odlewów precyzyjnych na dokładność wymiarową i jakość powierzchni endoprotez tytanowych. Przedstawiony został szczegółowo cykl otrzymywania odlewanych endoprotez obejmujący: obrazowanie kliniczne pacjenta poprzez tomografię komputerową, modelowanie geometryczne - wytwarzanie modeli fizycznych metodą stereolitografii oraz wykonanie modeli woskowych oraz form ceramicznych i odlewów tytanowych. Cykl ten przedstawiono na przykładzie endoprotezy kości żuchwy. Wykonane badania obejmują ocenę dokładności wymiarowej oraz analizę makro- i mikrogeometrii powierzchni odlewów.

Słowa kluczowe

 • endoprotezy
 • precyzyjne odlewy tytanowe
 • dokładność
Otwarty dostęp

Energy Dispersive X-Ray Analysis and Micro-Raman Studies of Poly (3,4-Ethylenedioxythiophene) Modified by Metal Hexacyanoferrates

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 144 - 151

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • conducting polymers
 • poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
 • metal hexacyanoferrates
 • energy dispersive X-ray (EDX)
 • micro-Raman spectroscopy
Otwarty dostęp

Stabilization of the Titanium Vibration Damping Wires in the Steam Turbine Blades System

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 152 - 157

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • steam turbines
 • titanium vibration damping wires
 • hot bending
 • mechanical properties
Otwarty dostęp

Microstructure and Corrosion Properties of the (Mn-N-O-P) Type Layers Created on Aluminium Alloys

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 158 - 165

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • aluminium alloys
 • (Mn-N-O-P) type layer
 • microstructure
 • microhardness
 • corrosion resistance
Otwarty dostęp

FEM Approach to Estimate the Behaviour of Biocomposite Metal-Surface Coating Systems

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 166 - 172

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • biocomposite
 • FEM analysis
 • simulation
 • hydroxyapatite
Otwarty dostęp

Cavitation Erosion of X5CrNi18-10 Austenitic Stainless Steel Alloyed with TiC

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 173 - 179

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • cavitation
 • erosion
 • laser beam processing
 • austenitic stainless steel
Otwarty dostęp

Spawanie Elektronowe I Spawanie Tig Blach Z Tytanu Technicznego

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 180 - 185

Abstrakt

Spawanie Elektronowe I Spawanie Tig Blach Z Tytanu Technicznego

W artykule przedstawiono badania metalograficzne, próby rozciągania i pomiary twardości złączy spawanych z tytanu technicznego Grade 2. Złącza spawane zostały wykonane za pomocą spawania elektronowego i za pomocą spawania TIG.

Słowa kluczowe

 • spawanie elektronowe
 • spawanie TIG
 • badania metalograficzne
 • tytan
Otwarty dostęp

Review of Titanium and Steel Welding Methods

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 186 - 194

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • titanium
 • stainless steel
 • TIG welding
 • explosive welding
 • friction welding
 • brazing
Otwarty dostęp

The Degradation of Metal Implants

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 195 - 199

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • degradation
 • metal implants
24 Artykułów
Otwarty dostęp

Modification of Plastic Strain Localization Induced by Hydrogen Absorption

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 5 - 14

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Hydrogen
 • plastic strain localization
 • finite element calculation
Otwarty dostęp

Composite Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 15 - 30

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • composite dispersed solid electrolytes
 • gradient ceramic electrolytes
 • solid oxide fuel cells (SOFC)
 • electrochemical oxygen probes
 • ceria
 • zirconia electrolyte
Otwarty dostęp

Structure and Properties of Nano-Crystalline Ti-Base Alloys Obtained by Vacuum Hot Pressing

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 31 - 36

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Ti-base alloys
 • mechanical alloying
 • powder consolidation
 • TEM microstructure
Otwarty dostęp

The Regularities of Phase and Structural Transformation in Binary Titanium Alloys with Metals of IV—VIII Groups of the Periodic Table

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 37 - 42

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • titanium alloys
 • phase transformation
 • ″-phase
 • ω-phase
 • metastable β-phase
Otwarty dostęp

Ocena Wpływu Parametrów Nadtapiania Laserowego w Warunkach Kriogenicznych Na Strukturę Warstwy Wierzchniej Na Stopie Ti-6al-4V

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 43 - 51

Abstrakt

Ocena Wpływu Parametrów Nadtapiania Laserowego w Warunkach Kriogenicznych Na Strukturę Warstwy Wierzchniej Na Stopie Ti-6al-4V

W pracy zostały przedstawione efekty przetapiania laserowego w warunkach kriogenicznych stopu tytanu Ti-6Al-4V. W celu określenia wpływu obróbki laserowej wykonano analizę mikrostruktury (SEM), składu fazowego (XRD), oraz pomiary mikrotwardości uzyskanych warstw. Stwierdzono, że zmiany podstawowych parametrów przetapiania laserowego - mocy wiązki lasera i prędkości skanowania istotnie wpływają na grubość i mikrostrukturę otrzymanych warstw. W wyniku przetapiania laserowego nastąpił znaczny wzrost mikrotwardości. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że otrzymane warstwy mają budowę dendrytyczną. Analiza składu fazowego wykazała obecność tlenków i azotków tytanu w warstwie wierzchniej. Efektem ubocznym opisywanej tu metody obróbki powierzchniowej jest obecność siatki pęknięć na powierzchni.

Słowa kluczowe

 • tytan
 • Ti-6Al-4V
 • nadtapianie laserowe
Otwarty dostęp

Oxide Coatings on Titanium Produced by Oxidation in Fluidized Bed

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 52 - 57

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • titanium
 • oxidation
 • fluidized bed
 • adhesion
Otwarty dostęp

Analiza Ekonomiczna Procesu Utleniania Tytanu w Złoży Fluidalnym

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 58 - 62

Abstrakt

Analiza Ekonomiczna Procesu Utleniania Tytanu w Złoży Fluidalnym

Własności tytanu takie jak: duża wytrzymałość w stosunku do masy, odporność na korozje sprawiają, że jest on powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Można wymienić dla przykładu przemysł lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny. Oprócz wymienionych cech, tytan ma także dużą biokompatybilność z organizmem ludzkim. Fakt ten, w połączeniu z własnościami wytrzymałościowymi sprawiają, iż jego stopy maja wiele zastosowań biomedycznych. Aby polepszyć jego biozgodność i odporność na korozję, wytwarza się na jego powierzchni warstwę tlenków, której grubość wynosi 10-20μm. Jedna z metod uzyskania warstwy utlenionej jest obróbka cieplno-chemiczna w złożu fluidalnym. Właściwe przeprowadzenie takiego procesu technologicznego powoduje poprawę wymienionych własności.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony schemat stanowiska do utleniania tytanu w złożu fluidalnym. Zaprezentowany zostanie przykładowy przebieg obróbki cieplno-chemicznej, który poddany będzie rozważaniu w aspekcie ekonomicznym. Analiza procesu wykaże wpływ parametrów technologicznych, na zużycie mediów niezbędnych w tym procesie.

Słowa kluczowe

 • złoże fluidalne
 • ekonomia
 • obróbka cieplna
Otwarty dostęp

Wysokotemperaturowe Utlenianie Stopów Na Osnowie Fazy Gamma-TiAl: Procesy w Metalicznym Podłożu

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 63 - 71

Abstrakt

Wysokotemperaturowe Utlenianie Stopów Na Osnowie Fazy Gamma-TiAl: Procesy w Metalicznym Podłożu

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i składu wybranych stopów na osnowie fazy gamma TiAl. Badano mikroobszary zbliżone do granicy fazowej produkt utleniania - metaliczne podłoże. Utlenianie zarówno o przebiegu izotermicznym, jak i cyklicznym wykonano w atmosferze powietrza. Wykazano, że pierwiastki stopowe aktywnie wpływające w trakcie utleniania na skład chemiczny, fazowy oraz budowę metalicznego podłoża wywierają decydujący wpływ na żaroodporność badanych stopów. Szczególne miejsce ma niob, bowiem koncentrując się w podłożu w pobliżu granicy fazowej ogranicza możliwość tworzenia się roztworu stałego α-Ti(Al, N, O), a jako pierwiastek betatwórczy w stosunku do tytanu promuje tworzenie fazy β-Ti(Al, N, O), o małej rozpuszczalności azotu i tlenu. Ogranicza to proces dordzeniowej dyfuzji pierwiastków międzywęzłowych, co spowalnia wzrost produktów utleniania.

Słowa kluczowe

 • intermetaliki
 • wysokotemperaturowe utlenianie
 • dyfuzja
Otwarty dostęp

Cost Reduction of TiAl by Alternative Production and Integration of TiAl Scrap Recycling — Concepts and Vacuum-Metallurgical Equipment

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 72 - 79

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • gamma-TiAl
 • Recycling
 • VIM
 • ISM
 • ESR
 • VAR
Otwarty dostęp

Carbon Diffusion During Bainite Reaction in Austempered Ductile Iron

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 80 - 93

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • carbon diffusion
 • decarburization
 • bainite
 • ductile iron ADI
Otwarty dostęp

Neural Network Analysis of Tensile Properties of Austempered Ductile Iron

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 94 - 104

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • ADI
 • elongation
 • tensile strength
 • neural network
Otwarty dostęp

Hydride Formation at Cathodic Charging of α-Ti

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 105 - 114

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • X-ray diffraction
 • hydrogen thermal extraction
 • NaOH solutions
 • hydrogen solid solution
 • TiH
Otwarty dostęp

Effect of Surface Modification of α-Ti on Internal Friction

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 115 - 123

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • internal friction
 • resonance frequency
 • relaxation processes
 • surface modification
 • Ti-Al intermetallics
 • hydride
Otwarty dostęp

Kinetic Measurements of Hydrogen Distribution between Different States in Exploited Steels

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 124 - 129

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • hydrogen kinetic and static vacuum extraction
 • hydrogen trapping
 • ferrite-pearlite pipe line steels
Otwarty dostęp

High Temperature Corrosion of TialCrNb Alloy with Tial2 Out-Of-Pack Coating in N2-O2-SO2-HCl Environments

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 130 - 137

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • TiAl alloys
 • TiAl
 • protective coatings
 • corrosion in HCl
 • aluminides
Otwarty dostęp

Cena Dokładności Tytanowych Odlewów Endoprotez

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 138 - 143

Abstrakt

Cena Dokładności Tytanowych Odlewów Endoprotez

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z wpływem technologii wytwarzania odlewów precyzyjnych na dokładność wymiarową i jakość powierzchni endoprotez tytanowych. Przedstawiony został szczegółowo cykl otrzymywania odlewanych endoprotez obejmujący: obrazowanie kliniczne pacjenta poprzez tomografię komputerową, modelowanie geometryczne - wytwarzanie modeli fizycznych metodą stereolitografii oraz wykonanie modeli woskowych oraz form ceramicznych i odlewów tytanowych. Cykl ten przedstawiono na przykładzie endoprotezy kości żuchwy. Wykonane badania obejmują ocenę dokładności wymiarowej oraz analizę makro- i mikrogeometrii powierzchni odlewów.

Słowa kluczowe

 • endoprotezy
 • precyzyjne odlewy tytanowe
 • dokładność
Otwarty dostęp

Energy Dispersive X-Ray Analysis and Micro-Raman Studies of Poly (3,4-Ethylenedioxythiophene) Modified by Metal Hexacyanoferrates

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 144 - 151

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • conducting polymers
 • poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
 • metal hexacyanoferrates
 • energy dispersive X-ray (EDX)
 • micro-Raman spectroscopy
Otwarty dostęp

Stabilization of the Titanium Vibration Damping Wires in the Steam Turbine Blades System

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 152 - 157

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • steam turbines
 • titanium vibration damping wires
 • hot bending
 • mechanical properties
Otwarty dostęp

Microstructure and Corrosion Properties of the (Mn-N-O-P) Type Layers Created on Aluminium Alloys

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 158 - 165

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • aluminium alloys
 • (Mn-N-O-P) type layer
 • microstructure
 • microhardness
 • corrosion resistance
Otwarty dostęp

FEM Approach to Estimate the Behaviour of Biocomposite Metal-Surface Coating Systems

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 166 - 172

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • biocomposite
 • FEM analysis
 • simulation
 • hydroxyapatite
Otwarty dostęp

Cavitation Erosion of X5CrNi18-10 Austenitic Stainless Steel Alloyed with TiC

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 173 - 179

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • cavitation
 • erosion
 • laser beam processing
 • austenitic stainless steel
Otwarty dostęp

Spawanie Elektronowe I Spawanie Tig Blach Z Tytanu Technicznego

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 180 - 185

Abstrakt

Spawanie Elektronowe I Spawanie Tig Blach Z Tytanu Technicznego

W artykule przedstawiono badania metalograficzne, próby rozciągania i pomiary twardości złączy spawanych z tytanu technicznego Grade 2. Złącza spawane zostały wykonane za pomocą spawania elektronowego i za pomocą spawania TIG.

Słowa kluczowe

 • spawanie elektronowe
 • spawanie TIG
 • badania metalograficzne
 • tytan
Otwarty dostęp

Review of Titanium and Steel Welding Methods

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 186 - 194

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • titanium
 • stainless steel
 • TIG welding
 • explosive welding
 • friction welding
 • brazing
Otwarty dostęp

The Degradation of Metal Implants

Data publikacji: 23 Sep 2008
Zakres stron: 195 - 199

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • degradation
 • metal implants

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo