Otwarty dostęp

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

   | 17 paź 2008

Zacytuj

Niniejsza praca zawiera fizyczny i matematyczny model pasywnego i sterowanego aktywnie zawieszenia siedziska maszyny roboczej ze sprężyną pneumatyczną i amortyzatorem hydraulicznym. Obiektem symulacji jest siedzisko z pasywnym zawieszeniem lepko-sprężystym, którego właściwości wibroizolacyjne zostały poprawione poprzez zastosowanie aktywnego sterowania z podwójną pętlą sprzężeń zwrotnych. Wykorzystany w pracy algorytm sterowania efektywnie minimalizuje przeciwstawne kryteria wibroizolacji siedzisk: przyspieszenie działające na operatora maszyny roboczej i przemieszczenie względne systemu zawieszenia. Badania symulacyjne zostały wykonane przy użyciu wymuszenia posiadającego własności białego szumu w zakresie częstotliwości 0,5 - 12,5 Hz. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia pomierzone na siedzisku, w zestawieniu z przykładowym wymuszeniem z podłogi maszyny roboczej. Zaprezentowano również przebiegi czasowe przemieszczenia względnego zawieszenia dla układu pasywnego i odpowiadającemu mu układowi ze sterowaniem aktywnym.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials