Rivista e Edizione

Volume 23 (2023): Edizione 3 (September 2023)

Volume 23 (2023): Edizione 2 (June 2023)

Volume 23 (2023): Edizione 1 (March 2023)

Volume 22 (2022): Edizione 4 (December 2022)

Volume 22 (2022): Edizione 3 (September 2022)

Volume 22 (2022): Edizione 2 (June 2022)

Volume 22 (2022): Edizione 1 (March 2022)

Volume 21 (2021): Edizione 4 (December 2021)

Volume 21 (2021): Edizione 3 (September 2021)

Volume 21 (2021): Edizione 2 (June 2021)

Volume 21 (2021): Edizione 1 (March 2021)

Volume 20 (2020): Edizione 4 (December 2020)

Volume 20 (2020): Edizione 3 (September 2020)

Volume 20 (2020): Edizione 2 (June 2020)

Volume 20 (2020): Edizione 1 (March 2020)

Volume 19 (2019): Edizione 4 (December 2019)

Volume 19 (2019): Edizione 3 (September 2019)

Volume 19 (2019): Edizione 2 (June 2019)

Volume 19 (2019): Edizione 1 (March 2019)

Volume 18 (2018): Edizione 4 (December 2018)

Volume 18 (2018): Edizione 3 (September 2018)

Volume 18 (2018): Edizione 2 (June 2018)

Volume 18 (2018): Edizione 1 (March 2018)

Volume 17 (2017): Edizione 4 (December 2017)

Volume 17 (2017): Edizione 3 (September 2017)

Volume 17 (2017): Edizione 2 (June 2017)

Volume 17 (2017): Edizione 1 (March 2017)

Volume 16 (2016): Edizione 4 (December 2016)

Volume 16 (2016): Edizione 3 (September 2016)

Volume 16 (2016): Edizione 2 (June 2016)

Volume 16 (2016): Edizione 1 (March 2016)

Volume 15 (2015): Edizione 4 (December 2015)

Volume 15 (2015): Edizione 3 (September 2015)

Volume 15 (2015): Edizione 2 (June 2015)

Volume 15 (2015): Edizione 1 (March 2015)

Volume 14 (2014): Edizione 4 (December 2014)

Volume 14 (2014): Edizione 3 (October 2014)

Volume 14 (2014): Edizione 2 (June 2014)

Volume 14 (2014): Edizione 1 (March 2014)

Volume 13 (2013): Edizione 4 (December 2013)

Volume 13 (2013): Edizione 3 (September 2013)

Volume 13 (2013): Edizione 2 (June 2013)

Volume 13 (2013): Edizione 1 (March 2013)

Volume 12 (2013): Edizione 4 (January 2013)

Volume 12 (2012): Edizione 3 (October 2012)

Volume 12 (2012): Edizione 2 (October 2012)

Volume 12 (2012): Edizione 1 (March 2012)

Volume 11 (2011): Edizione 4 (December 2011)

Volume 11 (2011): Edizione 3 (September 2011)

Volume 11 (2011): Edizione 2 (June 2011)

Volume 11 (2011): Edizione 1 (March 2011)

Volume 10 (2010): Edizione 4 (December 2010)

Volume 10 (2010): Edizione 3 (September 2010)

Volume 10 (2010): Edizione 2 (June 2010)

Volume 10 (2010): Edizione 1 (March 2010)

Volume 9 (2009): Edizione 4 (December 2009)

Volume 9 (2009): Edizione 3 (September 2009)

Volume 9 (2009): Edizione 2 (June 2009)

Volume 9 (2009): Edizione 1 (March 2009)

Volume 8 (2008): Edizione 4 (December 2008)

Volume 8 (2008): Edizione 3 (December 2008)

Volume 8 (2008): Edizione 2 (June 2008)

Volume 8 (2008): Edizione 1 (March 2008)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pubblicato per la prima volta
23 Sep 2008
Periodo di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

Volume 8 (2008): Edizione 2 (June 2008)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pubblicato per la prima volta
23 Sep 2008
Periodo di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

0 Articoli
Accesso libero

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 5 - 11

Astratto

Parole chiave

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Accesso libero

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 12 - 19

Astratto

Parole chiave

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Accesso libero

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 20 - 27

Astratto

Parole chiave

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Accesso libero

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 28 - 35

Astratto

Parole chiave

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Accesso libero

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 36 - 43

Astratto

Parole chiave

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Accesso libero

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 44 - 52

Astratto

Parole chiave

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Accesso libero

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 53 - 60

Astratto

Parole chiave

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Accesso libero

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 61 - 68

Astratto

Parole chiave

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Accesso libero

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 69 - 76

Astratto

Parole chiave

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Accesso libero

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 77 - 83

Astratto

Parole chiave

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Accesso libero

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 84 - 88

Astratto

Parole chiave

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Accesso libero

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 89 - 93

Astratto

Parole chiave

 • allergy
 • metal implants
Accesso libero

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 94 - 102

Astratto

Parole chiave

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Accesso libero

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 103 - 109

Astratto

Parole chiave

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty
0 Articoli
Accesso libero

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 5 - 11

Astratto

Parole chiave

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Accesso libero

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 12 - 19

Astratto

Parole chiave

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Accesso libero

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 20 - 27

Astratto

Parole chiave

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Accesso libero

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 28 - 35

Astratto

Parole chiave

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Accesso libero

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 36 - 43

Astratto

Parole chiave

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Accesso libero

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 44 - 52

Astratto

Parole chiave

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Accesso libero

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 53 - 60

Astratto

Parole chiave

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Accesso libero

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 61 - 68

Astratto

Parole chiave

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Accesso libero

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 69 - 76

Astratto

Parole chiave

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Accesso libero

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 77 - 83

Astratto

Parole chiave

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Accesso libero

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 84 - 88

Astratto

Parole chiave

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Accesso libero

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 89 - 93

Astratto

Parole chiave

 • allergy
 • metal implants
Accesso libero

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 94 - 102

Astratto

Parole chiave

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Accesso libero

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Pagine: 103 - 109

Astratto

Parole chiave

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty