Zeitschriften und Ausgaben

Volumen 22 (2022): Heft 3 (September 2022)

Volumen 22 (2022): Heft 2 (June 2022)

Volumen 22 (2022): Heft 1 (March 2022)

Volumen 21 (2021): Heft 4 (December 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 3 (September 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 2 (June 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 1 (March 2021)

Volumen 20 (2020): Heft 4 (December 2020)

Volumen 20 (2020): Heft 3 (September 2020)

Volumen 20 (2020): Heft 2 (June 2020)

Volumen 20 (2020): Heft 1 (March 2020)

Volumen 19 (2019): Heft 4 (December 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 3 (September 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 2 (June 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 1 (March 2019)

Volumen 18 (2018): Heft 4 (December 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 3 (September 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 2 (June 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 1 (March 2018)

Volumen 17 (2017): Heft 4 (December 2017)

Volumen 17 (2017): Heft 3 (September 2017)

Volumen 17 (2017): Heft 2 (June 2017)

Volumen 17 (2017): Heft 1 (March 2017)

Volumen 16 (2016): Heft 4 (December 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 3 (September 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 2 (June 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 1 (March 2016)

Volumen 15 (2015): Heft 4 (December 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 3 (September 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 2 (June 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 1 (March 2015)

Volumen 14 (2014): Heft 4 (December 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 3 (September 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 2 (June 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 1 (March 2014)

Volumen 13 (2013): Heft 4 (December 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 3 (September 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 2 (June 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 1 (March 2013)

Volumen 12 (2012): Heft 4 (December 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 3 (October 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 2 (June 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 1 (March 2012)

Volumen 11 (2011): Heft 4 (December 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 3 (September 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 2 (June 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 1 (March 2011)

Volumen 10 (2010): Heft 4 (December 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 3 (September 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 2 (June 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 1 (March 2010)

Volumen 9 (2009): Heft 4 (December 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 3 (September 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 2 (June 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 1 (March 2009)

Volumen 8 (2008): Heft 4 (December 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 3 (September 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 2 (June 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 1 (March 2008)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Erstveröffentlichung
23 Sep 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

Volumen 8 (2008): Heft 2 (June 2008)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Erstveröffentlichung
23 Sep 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

14 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 5 - 11

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Uneingeschränkter Zugang

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 12 - 19

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Uneingeschränkter Zugang

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 20 - 27

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Uneingeschränkter Zugang

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 28 - 35

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Uneingeschränkter Zugang

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 36 - 43

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Uneingeschränkter Zugang

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 44 - 52

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Uneingeschränkter Zugang

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 53 - 60

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Uneingeschränkter Zugang

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 61 - 68

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Uneingeschränkter Zugang

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 69 - 76

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Uneingeschränkter Zugang

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 77 - 83

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Uneingeschränkter Zugang

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 84 - 88

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Uneingeschränkter Zugang

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 89 - 93

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • allergy
 • metal implants
Uneingeschränkter Zugang

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 94 - 102

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Uneingeschränkter Zugang

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 103 - 109

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty
14 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 5 - 11

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Uneingeschränkter Zugang

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 12 - 19

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Uneingeschränkter Zugang

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 20 - 27

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Uneingeschränkter Zugang

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 28 - 35

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Uneingeschränkter Zugang

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 36 - 43

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Uneingeschränkter Zugang

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 44 - 52

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Uneingeschränkter Zugang

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 53 - 60

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Uneingeschränkter Zugang

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 61 - 68

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Uneingeschränkter Zugang

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 69 - 76

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Uneingeschränkter Zugang

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 77 - 83

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Uneingeschränkter Zugang

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 84 - 88

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Uneingeschränkter Zugang

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 89 - 93

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • allergy
 • metal implants
Uneingeschränkter Zugang

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 94 - 102

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Uneingeschränkter Zugang

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Online veröffentlicht: 17 Oct 2008
Seitenbereich: 103 - 109

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo