Revista y Edición

Volumen 23 (2023): Edición 3 (September 2023)

Volumen 23 (2023): Edición 2 (June 2023)

Volumen 23 (2023): Edición 1 (March 2023)

Volumen 22 (2022): Edición 4 (December 2022)

Volumen 22 (2022): Edición 3 (September 2022)

Volumen 22 (2022): Edición 2 (June 2022)

Volumen 22 (2022): Edición 1 (March 2022)

Volumen 21 (2021): Edición 4 (December 2021)

Volumen 21 (2021): Edición 3 (September 2021)

Volumen 21 (2021): Edición 2 (June 2021)

Volumen 21 (2021): Edición 1 (March 2021)

Volumen 20 (2020): Edición 4 (December 2020)

Volumen 20 (2020): Edición 3 (September 2020)

Volumen 20 (2020): Edición 2 (June 2020)

Volumen 20 (2020): Edición 1 (March 2020)

Volumen 19 (2019): Edición 4 (December 2019)

Volumen 19 (2019): Edición 3 (September 2019)

Volumen 19 (2019): Edición 2 (June 2019)

Volumen 19 (2019): Edición 1 (March 2019)

Volumen 18 (2018): Edición 4 (December 2018)

Volumen 18 (2018): Edición 3 (September 2018)

Volumen 18 (2018): Edición 2 (June 2018)

Volumen 18 (2018): Edición 1 (March 2018)

Volumen 17 (2017): Edición 4 (December 2017)

Volumen 17 (2017): Edición 3 (September 2017)

Volumen 17 (2017): Edición 2 (June 2017)

Volumen 17 (2017): Edición 1 (March 2017)

Volumen 16 (2016): Edición 4 (December 2016)

Volumen 16 (2016): Edición 3 (September 2016)

Volumen 16 (2016): Edición 2 (June 2016)

Volumen 16 (2016): Edición 1 (March 2016)

Volumen 15 (2015): Edición 4 (December 2015)

Volumen 15 (2015): Edición 3 (September 2015)

Volumen 15 (2015): Edición 2 (June 2015)

Volumen 15 (2015): Edición 1 (March 2015)

Volumen 14 (2014): Edición 4 (December 2014)

Volumen 14 (2014): Edición 3 (October 2014)

Volumen 14 (2014): Edición 2 (June 2014)

Volumen 14 (2014): Edición 1 (March 2014)

Volumen 13 (2013): Edición 4 (December 2013)

Volumen 13 (2013): Edición 3 (September 2013)

Volumen 13 (2013): Edición 2 (June 2013)

Volumen 13 (2013): Edición 1 (March 2013)

Volumen 12 (2013): Edición 4 (January 2013)

Volumen 12 (2012): Edición 3 (October 2012)

Volumen 12 (2012): Edición 2 (October 2012)

Volumen 12 (2012): Edición 1 (March 2012)

Volumen 11 (2011): Edición 4 (December 2011)

Volumen 11 (2011): Edición 3 (September 2011)

Volumen 11 (2011): Edición 2 (June 2011)

Volumen 11 (2011): Edición 1 (March 2011)

Volumen 10 (2010): Edición 4 (December 2010)

Volumen 10 (2010): Edición 3 (September 2010)

Volumen 10 (2010): Edición 2 (June 2010)

Volumen 10 (2010): Edición 1 (March 2010)

Volumen 9 (2009): Edición 4 (December 2009)

Volumen 9 (2009): Edición 3 (September 2009)

Volumen 9 (2009): Edición 2 (June 2009)

Volumen 9 (2009): Edición 1 (March 2009)

Volumen 8 (2008): Edición 4 (December 2008)

Volumen 8 (2008): Edición 3 (December 2008)

Volumen 8 (2008): Edición 2 (June 2008)

Volumen 8 (2008): Edición 1 (March 2008)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Publicado por primera vez
23 Sep 2008
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

Volumen 8 (2008): Edición 2 (June 2008)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Publicado por primera vez
23 Sep 2008
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

0 Artículos
Acceso abierto

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 5 - 11

Resumen

Palabras clave

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Acceso abierto

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 12 - 19

Resumen

Palabras clave

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Acceso abierto

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 20 - 27

Resumen

Palabras clave

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Acceso abierto

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 28 - 35

Resumen

Palabras clave

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Acceso abierto

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 36 - 43

Resumen

Palabras clave

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Acceso abierto

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 44 - 52

Resumen

Palabras clave

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Acceso abierto

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 53 - 60

Resumen

Palabras clave

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Acceso abierto

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 61 - 68

Resumen

Palabras clave

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Acceso abierto

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 69 - 76

Resumen

Palabras clave

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Acceso abierto

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 77 - 83

Resumen

Palabras clave

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Acceso abierto

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 84 - 88

Resumen

Palabras clave

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Acceso abierto

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 89 - 93

Resumen

Palabras clave

 • allergy
 • metal implants
Acceso abierto

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 94 - 102

Resumen

Palabras clave

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Acceso abierto

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 103 - 109

Resumen

Palabras clave

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty
0 Artículos
Acceso abierto

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 5 - 11

Resumen

Palabras clave

 • transmitancja
 • gęstość widmowa
 • funkcja korelacji
Acceso abierto

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 12 - 19

Resumen

Palabras clave

 • wspomaganie konstrukcji rozdrabniaczy
 • algorytmy genetyczne
Acceso abierto

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 20 - 27

Resumen

Palabras clave

 • metoda nakładania obrazów
 • chropowatość powierzchni
 • ruch powierzchni
Acceso abierto

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 28 - 35

Resumen

Palabras clave

 • skaterometrii laserowa
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • napawanie laserowe
 • napawanie plazmowe
Acceso abierto

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 36 - 43

Resumen

Palabras clave

 • optyczne metody pomiarowe
 • analiza obrazu
 • chropowatość powierzchni
 • frezowanie
Acceso abierto

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 44 - 52

Resumen

Palabras clave

 • shot peening
 • residual stresses
 • crack nucleation
 • micro-crack propagation
Acceso abierto

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 53 - 60

Resumen

Palabras clave

 • system zawieszenia siedziska
 • aktywne sterowanie zawieszeniem
Acceso abierto

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 61 - 68

Resumen

Palabras clave

 • spawalność
 • OMS
 • stale
 • modelowanie matematyczne mechanika pękania
Acceso abierto

Weldability of Titanium and its Alloys - Progress in Joining

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 69 - 76

Resumen

Palabras clave

 • weldability of Ti and alloys
 • power beam welding
 • joining Ti and its alloys
Acceso abierto

Wpływ Utleniania W Wysokich Temperaturach na Struktury Napawanych Warstw na Bazie Kobaltu

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 77 - 83

Resumen

Palabras clave

 • stopy kobaltu
 • utlenianie
 • zgorzelina
Acceso abierto

Analysis of the Failure of Fixator used in Bone Surgery

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 84 - 88

Resumen

Palabras clave

 • Gamma nail
 • stainless steel
 • fatigue failure
Acceso abierto

Allergy to Chromium, Nickel, Cobalt and Titanium with Trauma-Orthopedics Patients

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 89 - 93

Resumen

Palabras clave

 • allergy
 • metal implants
Acceso abierto

Surface Cracking of Laser Melted Ti-6Al-4V Alloy

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 94 - 102

Resumen

Palabras clave

 • cracking
 • laser treatment
 • titanium alloys
Acceso abierto

The Experimental Verification of the Numerical Model for Cracked Beam Incorporating Measurement Uncertainty

Publicado en línea: 17 Oct 2008
Páginas: 103 - 109

Resumen

Palabras clave

 • Modal analysis
 • Finite Element Method
 • experimental verification
 • measurement uncertainty