1. bookTom 8 (2008): Zeszyt 2 (June 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Data publikacji: 17 Oct 2008
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2008) - Zeszyt 2 (June 2008)
Zakres stron: 12 - 19
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Flizikowski J. B.: Globalny algorytm innowacji maszyn. Wyd. BTN, tom 37, ss.40, Bydgoszcz, 2006.Search in Google Scholar

Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT 2003.Search in Google Scholar

A. Al.-Zubiedy J. Flizikowski: Inż. i Aparat. Chem. 42, nr 3, (34) 2003.Search in Google Scholar

Flizikowski J. B. i Zespół: Projekt implementacji inteligentnego systemu (programu) wspomagania konstrukcji młynów szczególnie wielotarczowych. Grant KBN ATRAGH, Bydgoszcz, Kraków 2003.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo