Journal & Issues

Volume 67 (2023): Issue 1 (May 2023)

Volume 66 (2022): Issue 1 (January 2022)

Volume 65 (2021): Issue 4 (December 2021)

Volume 65 (2021): Issue 3 (November 2021)

Volume 65 (2021): Issue 2 (September 2021)

Volume 65 (2021): Issue 1 (May 2021)

Volume 64 (2020): Issue 4 (December 2020)

Volume 64 (2020): Issue 3 (October 2020)

Volume 64 (2020): Issue 2 (June 2020)

Volume 64 (2020): Issue 1 (March 2020)

Volume 63 (2019): Issue 4 (December 2019)

Volume 63 (2019): Issue 3 (November 2019)

Volume 63 (2019): Issue 2 (June 2019)

Volume 63 (2019): Issue 1 (March 2019)

Volume 62 (2018): Issue 4 (December 2018)

Volume 62 (2018): Issue 3 (July 2018)

Volume 62 (2018): Issue 2 (May 2018)

Volume 62 (2018): Issue 1 (February 2018)

Volume 61 (2017): Issue 5 (December 2017)

Volume 61 (2017): Issue 4 (October 2017)

Volume 61 (2017): Issue 3 (July 2017)

Volume 61 (2017): Issue 2 (April 2017)

Volume 61 (2017): Issue 1 (March 2017)

Volume 60 (2016): Issue 5 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 4 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 3 (September 2016)

Volume 60 (2016): Issue 2 (June 2016)

Volume 60 (2016): Issue 1 (March 2016)

Volume 59 (2015): Issue 4 (December 2015)

Volume 59 (2015): Issue 3 (November 2015)

Volume 59 (2015): Issue 2 (July 2015)

Volume 59 (2015): Issue 1 (April 2015)

Volume 58 (2014): Issue 4 (December 2014)

Volume 58 (2014): Issue 3 (November 2014)

Volume 58 (2014): Issue 2 (June 2014)

Volume 58 (2014): Issue 1 (March 2014)

Volume 57 (2013): Issue 4 (December 2013)

Volume 57 (2013): Issue 3 (September 2013)

Volume 57 (2013): Issue 2 (June 2013)

Volume 57 (2013): Issue 1 (March 2013)

Volume 56 (2012): Issue 4 (December 2012)

Volume 56 (2012): Issue 3 (October 2012)

Volume 56 (2012): Issue 2 (July 2012)

Volume 56 (2012): Issue 1 (March 2012)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

Volume 58 (2014): Issue 1 (March 2014)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

0 Articles
Open Access

Influence of zirconium (IV) cations on sealing quality of anodized aluminium

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 1 - 4

Abstract

Streszczenie

Skúmala sa kvalita utesnenia na báze zirkoničitých iónov pre anodicky oxidovaný hliník. Zisťovali sa optimálne podmienky utesňovania, pričom sa skúmali parametre: teplota a čas utesňovania a čas starnutia pripravených utesnených povlakov. Skúmala sa morfológia a zloženie pripravených povlakov. Zistilo sa, že parameter významne ovplyvňujúci kvalitu utesnených povlakov anodického oxidu hlinitého je teplota utesňovania. Pripravené povlaky sa potenciodynamicky skúmali v roztoku chloridových iónov. Neutesnený povlak v úzkom intervale potenciálov sa pasivuje, naopak utesnený neprejavuje pasivačné správanie.

Open Access

Susceptibility of cobalt and nickel based alloys for bioaplication to nonuniform forms of corrosion

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 5 - 10

Abstract

Streszczenie

Kobaltové a niklové slitiny jsou běžně používaným materiálem v zubním lékařství. Jedním z důvodů použití je snaha o nahrazení slitin drahých kovů, jejichž cena neustále vzrůstá. Slitiny navíc v porovnání se zlatem a jeho slitinami dosahují vyšších modulů pružnosti, což umožňuje zmenšení hmotnosti dentálních prací při zachování stejných pevnostních charakteristik. Práce byla zaměřena na studium korozního chování komerčně dostupných slitin niklu a kobaltu užívaných v bioaplikacích. Byla studována náchylnost k nerovnoměrným formám koroze a posouzen vliv mikrostruktury na charakter korozního napadení. Korozní chování slitin bylo hodnoceno v modelových tělních tekutinách s použitím elektrochemických technik. Materiály s výjimkou niklové slitiny s obsahem ceru vykazovaly dobrou korozní odolnost při potenciálech odpovídajících oxidačně redukčním potenciálům prostředí lidského organizmu. Výrazná korozní aktivita niklové slitiny s obsahem ceru byla dána přítomností neušlechtilé fáze bohaté na cer. Bylo prokázáno, že mikrostrukturní heterogenita studovaných materiálů má vliv na korozní chování.

Open Access

Evaluation of corrosion resitance of weathering steel with 3 % Ni

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 11 - 18

Abstract

Streszczenie

V článku je porovnáváno korozní chování různých typů patinujících ocelí s novým typem oceli se zvýšeným obsahem niklu exponovaných na atmosférických stanicích v České republice a ve zrychlených laboratorních testech. Korozní úbytky po 1, 2 a 4 letech expozice v atmosférických podmínkách byl porovnán efekt obsahu SO2 a depozice chloridů s výsledky modifikovaných zrychlených korozních testů. Rovněž byly provedeny analýzy korozních produktů. Byla hodnocena ochranná účinnost vzniklých patin.

Open Access

Influence of surface state of high alloyed creep resistant steels on their oxidation resistance

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 19 - 30

Abstract

Streszczenie

Podmínky aplikace vysoce legovaných austenitických ocelí lze rozdělit podle charakteru a mechanismu tvorby ochranné vrstvy, která brání jejich intenzivnější celkové korozi. Při vzniku ochranné, pasivační vrstvy mechanismem nízkoteplotní oxidace (tj. do teplot 200-300°C) mají oceli charakter materiálů korozivzdorných. Při vyšších aplikačních teplotách, kdy ochranná oxidická vrstva má charakter oxidu vysokoteplotního (při teplotách nad 300°C), slouží tyto oceli jako materiály žárovzdorné či žáropevné. Dosažení optimální korozní odolnosti v obou aplikačních oblastech závisí mj. na stavu povrchu, avšak odlišným způsobem. Rozhodující vlivy stavu povrchu jsou diskutovány v tomto článku.

Open Access

Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior of galvanized steel

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 31 - 35

Abstract

Streszczenie

Přehledový článek sleduje vliv přídavku chemických látek do cementu na korozní chování žárově zinkované oceli v čerstvém betonu. Z hlediska původu je diskutován nejen vliv anorganických látek (chromanů a peroxidu vodíku), ale i skupiny organických látek (derivátů imidazolu a benzimidazolu). U jednotlivých látek je často popsán vliv jejich přídavku na soudržnost zinkované oceli s betonem v krátkých periodách jeho zrání. Probírány jsou i legislativní záležitosti spjaté s případným použitím těchto látek a jejich vliv na mechanické vlastnosti betonu.

0 Articles
Open Access

Influence of zirconium (IV) cations on sealing quality of anodized aluminium

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 1 - 4

Abstract

Streszczenie

Skúmala sa kvalita utesnenia na báze zirkoničitých iónov pre anodicky oxidovaný hliník. Zisťovali sa optimálne podmienky utesňovania, pričom sa skúmali parametre: teplota a čas utesňovania a čas starnutia pripravených utesnených povlakov. Skúmala sa morfológia a zloženie pripravených povlakov. Zistilo sa, že parameter významne ovplyvňujúci kvalitu utesnených povlakov anodického oxidu hlinitého je teplota utesňovania. Pripravené povlaky sa potenciodynamicky skúmali v roztoku chloridových iónov. Neutesnený povlak v úzkom intervale potenciálov sa pasivuje, naopak utesnený neprejavuje pasivačné správanie.

Open Access

Susceptibility of cobalt and nickel based alloys for bioaplication to nonuniform forms of corrosion

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 5 - 10

Abstract

Streszczenie

Kobaltové a niklové slitiny jsou běžně používaným materiálem v zubním lékařství. Jedním z důvodů použití je snaha o nahrazení slitin drahých kovů, jejichž cena neustále vzrůstá. Slitiny navíc v porovnání se zlatem a jeho slitinami dosahují vyšších modulů pružnosti, což umožňuje zmenšení hmotnosti dentálních prací při zachování stejných pevnostních charakteristik. Práce byla zaměřena na studium korozního chování komerčně dostupných slitin niklu a kobaltu užívaných v bioaplikacích. Byla studována náchylnost k nerovnoměrným formám koroze a posouzen vliv mikrostruktury na charakter korozního napadení. Korozní chování slitin bylo hodnoceno v modelových tělních tekutinách s použitím elektrochemických technik. Materiály s výjimkou niklové slitiny s obsahem ceru vykazovaly dobrou korozní odolnost při potenciálech odpovídajících oxidačně redukčním potenciálům prostředí lidského organizmu. Výrazná korozní aktivita niklové slitiny s obsahem ceru byla dána přítomností neušlechtilé fáze bohaté na cer. Bylo prokázáno, že mikrostrukturní heterogenita studovaných materiálů má vliv na korozní chování.

Open Access

Evaluation of corrosion resitance of weathering steel with 3 % Ni

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 11 - 18

Abstract

Streszczenie

V článku je porovnáváno korozní chování různých typů patinujících ocelí s novým typem oceli se zvýšeným obsahem niklu exponovaných na atmosférických stanicích v České republice a ve zrychlených laboratorních testech. Korozní úbytky po 1, 2 a 4 letech expozice v atmosférických podmínkách byl porovnán efekt obsahu SO2 a depozice chloridů s výsledky modifikovaných zrychlených korozních testů. Rovněž byly provedeny analýzy korozních produktů. Byla hodnocena ochranná účinnost vzniklých patin.

Open Access

Influence of surface state of high alloyed creep resistant steels on their oxidation resistance

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 19 - 30

Abstract

Streszczenie

Podmínky aplikace vysoce legovaných austenitických ocelí lze rozdělit podle charakteru a mechanismu tvorby ochranné vrstvy, která brání jejich intenzivnější celkové korozi. Při vzniku ochranné, pasivační vrstvy mechanismem nízkoteplotní oxidace (tj. do teplot 200-300°C) mají oceli charakter materiálů korozivzdorných. Při vyšších aplikačních teplotách, kdy ochranná oxidická vrstva má charakter oxidu vysokoteplotního (při teplotách nad 300°C), slouží tyto oceli jako materiály žárovzdorné či žáropevné. Dosažení optimální korozní odolnosti v obou aplikačních oblastech závisí mj. na stavu povrchu, avšak odlišným způsobem. Rozhodující vlivy stavu povrchu jsou diskutovány v tomto článku.

Open Access

Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior of galvanized steel

Published Online: 25 Apr 2014
Page range: 31 - 35

Abstract

Streszczenie

Přehledový článek sleduje vliv přídavku chemických látek do cementu na korozní chování žárově zinkované oceli v čerstvém betonu. Z hlediska původu je diskutován nejen vliv anorganických látek (chromanů a peroxidu vodíku), ale i skupiny organických látek (derivátů imidazolu a benzimidazolu). U jednotlivých látek je často popsán vliv jejich přídavku na soudržnost zinkované oceli s betonem v krátkých periodách jeho zrání. Probírány jsou i legislativní záležitosti spjaté s případným použitím těchto látek a jejich vliv na mechanické vlastnosti betonu.