Open Access

Influence of zirconium (IV) cations on sealing quality of anodized aluminium


Cite

Skúmala sa kvalita utesnenia na báze zirkoničitých iónov pre anodicky oxidovaný hliník. Zisťovali sa optimálne podmienky utesňovania, pričom sa skúmali parametre: teplota a čas utesňovania a čas starnutia pripravených utesnených povlakov. Skúmala sa morfológia a zloženie pripravených povlakov. Zistilo sa, že parameter významne ovplyvňujúci kvalitu utesnených povlakov anodického oxidu hlinitého je teplota utesňovania. Pripravené povlaky sa potenciodynamicky skúmali v roztoku chloridových iónov. Neutesnený povlak v úzkom intervale potenciálov sa pasivuje, naopak utesnený neprejavuje pasivačné správanie.

eISSN:
1804-1213
ISSN:
0452-599X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Industrial Chemistry, Chemical Engineering, Materials Sciences, Ceramics and Glass