Open Access

Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior of galvanized steel

   | Apr 25, 2014

Cite

Přehledový článek sleduje vliv přídavku chemických látek do cementu na korozní chování žárově zinkované oceli v čerstvém betonu. Z hlediska původu je diskutován nejen vliv anorganických látek (chromanů a peroxidu vodíku), ale i skupiny organických látek (derivátů imidazolu a benzimidazolu). U jednotlivých látek je často popsán vliv jejich přídavku na soudržnost zinkované oceli s betonem v krátkých periodách jeho zrání. Probírány jsou i legislativní záležitosti spjaté s případným použitím těchto látek a jejich vliv na mechanické vlastnosti betonu.

eISSN:
1804-1213
ISSN:
0452-599X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Industrial Chemistry, Chemical Engineering, Materials Sciences, Ceramics and Glass