Journal & Issues

Volume 66 (2022): Issue 1 (January 2022)

Volume 65 (2021): Issue 4 (December 2021)

Volume 65 (2021): Issue 3 (November 2021)

Volume 65 (2021): Issue 2 (September 2021)

Volume 65 (2021): Issue 1 (May 2021)

Volume 64 (2020): Issue 4 (December 2020)

Volume 64 (2020): Issue 3 (October 2020)

Volume 64 (2020): Issue 2 (June 2020)

Volume 64 (2020): Issue 1 (March 2020)

Volume 63 (2019): Issue 4 (December 2019)

Volume 63 (2019): Issue 3 (November 2019)

Volume 63 (2019): Issue 2 (June 2019)

Volume 63 (2019): Issue 1 (March 2019)

Volume 62 (2018): Issue 4 (December 2018)

Volume 62 (2018): Issue 3 (July 2018)

Volume 62 (2018): Issue 2 (May 2018)

Volume 62 (2018): Issue 1 (February 2018)

Volume 61 (2017): Issue 5 (December 2017)

Volume 61 (2017): Issue 4 (October 2017)

Volume 61 (2017): Issue 3 (July 2017)

Volume 61 (2017): Issue 2 (April 2017)

Volume 61 (2017): Issue 1 (March 2017)

Volume 60 (2016): Issue 5 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 4 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 3 (September 2016)

Volume 60 (2016): Issue 2 (June 2016)

Volume 60 (2016): Issue 1 (March 2016)

Volume 59 (2015): Issue 4 (December 2015)

Volume 59 (2015): Issue 3 (November 2015)

Volume 59 (2015): Issue 2 (July 2015)

Volume 59 (2015): Issue 1 (April 2015)

Volume 58 (2014): Issue 4 (December 2014)

Volume 58 (2014): Issue 3 (November 2014)

Volume 58 (2014): Issue 2 (June 2014)

Volume 58 (2014): Issue 1 (March 2014)

Volume 57 (2013): Issue 4 (December 2013)

Volume 57 (2013): Issue 3 (September 2013)

Volume 57 (2013): Issue 2 (June 2013)

Volume 57 (2013): Issue 1 (March 2013)

Volume 56 (2012): Issue 4 (December 2012)

Volume 56 (2012): Issue 3 (October 2012)

Volume 56 (2012): Issue 2 (July 2012)

Volume 56 (2012): Issue 1 (March 2012)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

Volume 58 (2014): Issue 3 (November 2014)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

5 Articles
Open Access

Vývoj Sondy Pro Kontinuální Mìøení Rosného Bodu Spalin V Energetických Kotlích / The Development of a Probe for Continuous Monitoring of the Dew Point of Combustion Products in Energy Boilers

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 65 - 70

Abstract

V důsledku poklesu teploty spalin pod teplotu rosného bodu dochází u řady energetických celků k problémům s korozí vlivem zkondenzovaných kyselin. Dochází tak k značným korozním napadením a poškozením zejména na ohřívácích vzduchu, ekonomizérech, vedeních kouřovodů, ale i v samotném komíně. Ve SVÚM se vyvíjí automatický systém pro kontinuální měření teploty rosného bodu spalin přímo ve spalovacím zařízení. V této práci jsou shrnuty výsledky z dosavadních příprav pilotního provozu v uhelné elektrárně.

Open Access

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 71 - 74

Abstract

Práce byla zaměřena na hodnocení dvou typů akrylátových laků (Paraloid B72 a B48N) z hlediska adheze k historickým kovovým materiálům. Třívrstvé povlaky byly hodnoceny pomocí odtrhového testu, scratch testu a T-bend testu. Část vzorků byla exponována 500 hodin v kondenzační komoře a následně znovu hodnocena pomocí odtrhového testu. Náchylnost rozhraní povlak/kov k hydrataci bylo ověřeno pomocí impedančních měření. Za suchých podmínek nebyl potvrzen předpoklad vyšší adheze laku B48N k podkladu než u laku B72. Lak B48N ale vykázal podstatně vyšší odolnost k hydrataci. Laky mají nejvyšší adhezi k oceli a olovu, naopak nejnižší k zinku, cínu a měděné patině.

Open Access

Zhodnocení pøíèin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 75 - 83

Abstract

Tento článek seznamuje čtenáře s problematikou galvanického pokovování polymerních materiálů typu ABS nebo ABS/PC. Zhodnocuje nejen vlastní technologii vzniku jednotlivých povlaků, tj. autokatalytických i galvanických na polymerních odlitcích, ale přibližuje čtenáři i vlastní specifi cké polymery vhodné pro povlakování. Druhá část článku studuje možné příčiny vzniku defektních povlaků na polymeru ABS poskytnutému k zhodnocení komerčním subjektem. Defekty v kovových povlacích a ve vlastním odkoveném polymerním odlitku byly zkoumány metodou rastrovací elektronové mikroskopie s využitím EDS analýzy.

Open Access

Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 84 - 87

Abstract

Článek se zabývá přehledem a technologií výroby kompozitních chromových povlaků pro pístní kroužky. Popisuje funkční podmínky pístních kroužků a způsob výroby kompozitních povrchových úprav s chromovou matricí a plnivem z tvrdých částic.

Open Access

Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 88 - 94

Abstract

Ze souboru vzorků obsahujících železo byly metodami Mössbauerovy spektroskopie a rtg difrakční analýzy získána data, na která byla aplikována faktorová analýza, díky níž bylo zjištěno, kolika faktory lze vysvětlit celkový rozptyl dat. Došlo tedy k vyčíslením faktorového skóre, k redukci počtu proměnných a vzniku faktorů, kterými byly nahrazeny původní proměnné. U Mössbauerovy spektroskopie se jedná o šest faktorů, kterým bylo přiřazeno šest původních proměnných a u rtg difrakční analýzy byly zjištěny tři faktory, kterým byly přiřazeny tři původní proměnné.

5 Articles
Open Access

Vývoj Sondy Pro Kontinuální Mìøení Rosného Bodu Spalin V Energetických Kotlích / The Development of a Probe for Continuous Monitoring of the Dew Point of Combustion Products in Energy Boilers

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 65 - 70

Abstract

V důsledku poklesu teploty spalin pod teplotu rosného bodu dochází u řady energetických celků k problémům s korozí vlivem zkondenzovaných kyselin. Dochází tak k značným korozním napadením a poškozením zejména na ohřívácích vzduchu, ekonomizérech, vedeních kouřovodů, ale i v samotném komíně. Ve SVÚM se vyvíjí automatický systém pro kontinuální měření teploty rosného bodu spalin přímo ve spalovacím zařízení. V této práci jsou shrnuty výsledky z dosavadních příprav pilotního provozu v uhelné elektrárně.

Open Access

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 71 - 74

Abstract

Práce byla zaměřena na hodnocení dvou typů akrylátových laků (Paraloid B72 a B48N) z hlediska adheze k historickým kovovým materiálům. Třívrstvé povlaky byly hodnoceny pomocí odtrhového testu, scratch testu a T-bend testu. Část vzorků byla exponována 500 hodin v kondenzační komoře a následně znovu hodnocena pomocí odtrhového testu. Náchylnost rozhraní povlak/kov k hydrataci bylo ověřeno pomocí impedančních měření. Za suchých podmínek nebyl potvrzen předpoklad vyšší adheze laku B48N k podkladu než u laku B72. Lak B48N ale vykázal podstatně vyšší odolnost k hydrataci. Laky mají nejvyšší adhezi k oceli a olovu, naopak nejnižší k zinku, cínu a měděné patině.

Open Access

Zhodnocení pøíèin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 75 - 83

Abstract

Tento článek seznamuje čtenáře s problematikou galvanického pokovování polymerních materiálů typu ABS nebo ABS/PC. Zhodnocuje nejen vlastní technologii vzniku jednotlivých povlaků, tj. autokatalytických i galvanických na polymerních odlitcích, ale přibližuje čtenáři i vlastní specifi cké polymery vhodné pro povlakování. Druhá část článku studuje možné příčiny vzniku defektních povlaků na polymeru ABS poskytnutému k zhodnocení komerčním subjektem. Defekty v kovových povlacích a ve vlastním odkoveném polymerním odlitku byly zkoumány metodou rastrovací elektronové mikroskopie s využitím EDS analýzy.

Open Access

Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 84 - 87

Abstract

Článek se zabývá přehledem a technologií výroby kompozitních chromových povlaků pro pístní kroužky. Popisuje funkční podmínky pístních kroužků a způsob výroby kompozitních povrchových úprav s chromovou matricí a plnivem z tvrdých částic.

Open Access

Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

Published Online: 20 Nov 2014
Page range: 88 - 94

Abstract

Ze souboru vzorků obsahujících železo byly metodami Mössbauerovy spektroskopie a rtg difrakční analýzy získána data, na která byla aplikována faktorová analýza, díky níž bylo zjištěno, kolika faktory lze vysvětlit celkový rozptyl dat. Došlo tedy k vyčíslením faktorového skóre, k redukci počtu proměnných a vzniku faktorů, kterými byly nahrazeny původní proměnné. U Mössbauerovy spektroskopie se jedná o šest faktorů, kterým bylo přiřazeno šest původních proměnných a u rtg difrakční analýzy byly zjištěny tři faktory, kterým byly přiřazeny tři původní proměnné.