Journal & Issues

Volume 67 (2023): Issue 1 (May 2023)

Volume 66 (2022): Issue 1 (January 2022)

Volume 65 (2021): Issue 4 (December 2021)

Volume 65 (2021): Issue 3 (November 2021)

Volume 65 (2021): Issue 2 (September 2021)

Volume 65 (2021): Issue 1 (May 2021)

Volume 64 (2020): Issue 4 (December 2020)

Volume 64 (2020): Issue 3 (October 2020)

Volume 64 (2020): Issue 2 (June 2020)

Volume 64 (2020): Issue 1 (March 2020)

Volume 63 (2019): Issue 4 (December 2019)

Volume 63 (2019): Issue 3 (November 2019)

Volume 63 (2019): Issue 2 (June 2019)

Volume 63 (2019): Issue 1 (March 2019)

Volume 62 (2018): Issue 4 (December 2018)

Volume 62 (2018): Issue 3 (July 2018)

Volume 62 (2018): Issue 2 (May 2018)

Volume 62 (2018): Issue 1 (February 2018)

Volume 61 (2017): Issue 5 (December 2017)

Volume 61 (2017): Issue 4 (October 2017)

Volume 61 (2017): Issue 3 (July 2017)

Volume 61 (2017): Issue 2 (April 2017)

Volume 61 (2017): Issue 1 (March 2017)

Volume 60 (2016): Issue 5 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 4 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 3 (September 2016)

Volume 60 (2016): Issue 2 (June 2016)

Volume 60 (2016): Issue 1 (March 2016)

Volume 59 (2015): Issue 4 (December 2015)

Volume 59 (2015): Issue 3 (November 2015)

Volume 59 (2015): Issue 2 (July 2015)

Volume 59 (2015): Issue 1 (April 2015)

Volume 58 (2014): Issue 4 (December 2014)

Volume 58 (2014): Issue 3 (November 2014)

Volume 58 (2014): Issue 2 (June 2014)

Volume 58 (2014): Issue 1 (March 2014)

Volume 57 (2013): Issue 4 (December 2013)

Volume 57 (2013): Issue 3 (September 2013)

Volume 57 (2013): Issue 2 (June 2013)

Volume 57 (2013): Issue 1 (March 2013)

Volume 56 (2012): Issue 4 (December 2012)

Volume 56 (2012): Issue 3 (October 2012)

Volume 56 (2012): Issue 2 (July 2012)

Volume 56 (2012): Issue 1 (March 2012)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

Volume 56 (2012): Issue 4 (December 2012)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

0 Articles
Open Access

Optimization of the composition of anticorrosion additives for protection of ferrous and non-ferrous metals / Optimalizace složení aditiv pro protikorozní ochranuželezných a neželezných kovů

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 88 - 99

Abstract

It is well known that nitrated petroleum products are effectivelyused as anticorrosion additives in various types of fuelsand lubricants. Due to processes of nitration and oxidation,the products obtained by us possess anodic and shielding propertiesof corrosion inhibitors for both ferrous and non-ferrousmetals. Their protective ability is enhanced as a result of intramolecularinteractions. Their particular implementations indifferent petroleum products are related both to the molecularweight and the group hydrocarbon composition of the raw material.The addition of the compounds obtained, which containamine and amide group, the cathode properties of the inhibitorsare also improved. The concentration limits at which theanodic, shielding and cathodic inhibitors to obtain maximalprotective effect were determined. A technique for productionof conservation and work-conservation oils containing thiscomplex corrosion inhibitor was developed.

Open Access

Improvement of corrosion resistance of AZ61 magnesium alloy / Zvýšení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 100 - 103

Abstract

This paper deals with investigation of corrosion resistanceof extruded AZ61 magnesium alloy. A phosphate-permanganateconversion coating was prepared on the surface ofexperimental alloy to improve corrosion resistance. This conversioncoating was prepared as an alternative to the chromatingprocess which showed great results in the case of magnesiumalloys. Nevertheless, the use of chromates is limited by theenvironmental regulations in Europe. The corrosion resistanceof extruded AZ61 magnesium alloy with or without conversioncoating was tested by means of an immersion test. The sampleswere immersed in sodium chloride solution (3.5%) with immersiontimes of 1, 8, 48 and 168 hours. The weight losses weremeasured using an analytical balance (d = 0.1 mg) and expressedas corrosion rate in [mm.year-1]. Microstructure, surfacemorphology of conversion coating and corrosion attack wereobserved by means of light and scanning electron microscope.

Open Access

Stanovenie koróznej odolnosti galvanického Ni-Co povlaku elektrochemickými metódami / Evaluation of the corrosion resistance of electroplating Ni-Co coating by electrochemical methods

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 104 - 107

Abstract

Open Access

Průzkum vlastností Pragokor Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat / Examination of Seal Fe properties on the occasion of restoration of an air-conditioning panel from the Tugendhat Villa

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 108 - 118

Abstract

Příspěvek se zaměřuje na průzkum vlastností dvou různýchnátěrových systémů v souvislosti s restaurováním ovládacíhopanelu klimatizace z vily Tugendhat, která je součástíkulturního dědictví. Předmětem zájmu je ochranné antikoroznípůsobení nátěrů a jejich přilnavost k podkladu. Koroze bylasledována na modelových vzorcích v umělé atmosféře (normaČSN ISO 7384 Korozní zkoušky v umělé atmosféře, všeobecnépožadavky) a ve volné atmosféře (norma ČSN ISO 8565 Kovya slitiny - Atmosférické korozní zkoušky, základní požadavky).Přilnavost byla sledována pomocí odtrhových zkoušek. V rámcistudie byl především sledován vliv použití přípravku PragokorSeal Fe jakožto součásti podkladové nátěrové vrstvy. Studiebyly prováděny na dvou typech modelových plíšků (s otryskanýmnebo neotryskaným povrchem), které se svým složením blížilysložení kovového materiálu, ze kterého byl vyroben ovládacípanel klimatizace. Z provedených experimentů vyplynulo, ževybraný nátěrový systém je přilnavější k otryskanému povrchua přípravek Seal Fe zlepšuje přilnavost nátěrového systému kpodkladu. Seal Fe má sám o sobě příznivé antikorozní vlastnosti.

Open Access

Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem / The influence of galvanized steel on bond strength with concrete

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 119 - 135

Abstract

Přehledový článek postihuje vztah mezi korozním chovánímžárově zinkované oceli v betonu a její soudržností. Korozníchování povlakované oceli vychází z předešlých výzkumnýchčlánků hodnotících její odolnost v modelových pórových roztocíchv rozsahu pH 11-13,5. Podle platných norem je popsánasoudržnost výztužné oceli s betonem, metodika jejího zkoušenía jsou rovněž uvedeny faktory, které ji ovlivňují, konkrétnězměna pórovitosti cementového tmelu způsobená vyloučenýmvodíkem na fázovém rozhraní a vliv vzniklých zinečnatanůna zpomalení tvrdnutí betonu. Na základě publikovanýchvýsledků je zhodnocena soudržnost žebírkované a hladké zinkovanévýztuže ve srovnání s běžnou výztužnou ocelí se stejnougeometrií povrchu. Závěrem je krátce zhodnoceno současnénahlížení na použitelnost zinkované výztuže.

0 Articles
Open Access

Optimization of the composition of anticorrosion additives for protection of ferrous and non-ferrous metals / Optimalizace složení aditiv pro protikorozní ochranuželezných a neželezných kovů

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 88 - 99

Abstract

It is well known that nitrated petroleum products are effectivelyused as anticorrosion additives in various types of fuelsand lubricants. Due to processes of nitration and oxidation,the products obtained by us possess anodic and shielding propertiesof corrosion inhibitors for both ferrous and non-ferrousmetals. Their protective ability is enhanced as a result of intramolecularinteractions. Their particular implementations indifferent petroleum products are related both to the molecularweight and the group hydrocarbon composition of the raw material.The addition of the compounds obtained, which containamine and amide group, the cathode properties of the inhibitorsare also improved. The concentration limits at which theanodic, shielding and cathodic inhibitors to obtain maximalprotective effect were determined. A technique for productionof conservation and work-conservation oils containing thiscomplex corrosion inhibitor was developed.

Open Access

Improvement of corrosion resistance of AZ61 magnesium alloy / Zvýšení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 100 - 103

Abstract

This paper deals with investigation of corrosion resistanceof extruded AZ61 magnesium alloy. A phosphate-permanganateconversion coating was prepared on the surface ofexperimental alloy to improve corrosion resistance. This conversioncoating was prepared as an alternative to the chromatingprocess which showed great results in the case of magnesiumalloys. Nevertheless, the use of chromates is limited by theenvironmental regulations in Europe. The corrosion resistanceof extruded AZ61 magnesium alloy with or without conversioncoating was tested by means of an immersion test. The sampleswere immersed in sodium chloride solution (3.5%) with immersiontimes of 1, 8, 48 and 168 hours. The weight losses weremeasured using an analytical balance (d = 0.1 mg) and expressedas corrosion rate in [mm.year-1]. Microstructure, surfacemorphology of conversion coating and corrosion attack wereobserved by means of light and scanning electron microscope.

Open Access

Stanovenie koróznej odolnosti galvanického Ni-Co povlaku elektrochemickými metódami / Evaluation of the corrosion resistance of electroplating Ni-Co coating by electrochemical methods

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 104 - 107

Abstract

Open Access

Průzkum vlastností Pragokor Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat / Examination of Seal Fe properties on the occasion of restoration of an air-conditioning panel from the Tugendhat Villa

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 108 - 118

Abstract

Příspěvek se zaměřuje na průzkum vlastností dvou různýchnátěrových systémů v souvislosti s restaurováním ovládacíhopanelu klimatizace z vily Tugendhat, která je součástíkulturního dědictví. Předmětem zájmu je ochranné antikoroznípůsobení nátěrů a jejich přilnavost k podkladu. Koroze bylasledována na modelových vzorcích v umělé atmosféře (normaČSN ISO 7384 Korozní zkoušky v umělé atmosféře, všeobecnépožadavky) a ve volné atmosféře (norma ČSN ISO 8565 Kovya slitiny - Atmosférické korozní zkoušky, základní požadavky).Přilnavost byla sledována pomocí odtrhových zkoušek. V rámcistudie byl především sledován vliv použití přípravku PragokorSeal Fe jakožto součásti podkladové nátěrové vrstvy. Studiebyly prováděny na dvou typech modelových plíšků (s otryskanýmnebo neotryskaným povrchem), které se svým složením blížilysložení kovového materiálu, ze kterého byl vyroben ovládacípanel klimatizace. Z provedených experimentů vyplynulo, ževybraný nátěrový systém je přilnavější k otryskanému povrchua přípravek Seal Fe zlepšuje přilnavost nátěrového systému kpodkladu. Seal Fe má sám o sobě příznivé antikorozní vlastnosti.

Open Access

Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem / The influence of galvanized steel on bond strength with concrete

Published Online: 17 Jan 2013
Page range: 119 - 135

Abstract

Přehledový článek postihuje vztah mezi korozním chovánímžárově zinkované oceli v betonu a její soudržností. Korozníchování povlakované oceli vychází z předešlých výzkumnýchčlánků hodnotících její odolnost v modelových pórových roztocíchv rozsahu pH 11-13,5. Podle platných norem je popsánasoudržnost výztužné oceli s betonem, metodika jejího zkoušenía jsou rovněž uvedeny faktory, které ji ovlivňují, konkrétnězměna pórovitosti cementového tmelu způsobená vyloučenýmvodíkem na fázovém rozhraní a vliv vzniklých zinečnatanůna zpomalení tvrdnutí betonu. Na základě publikovanýchvýsledků je zhodnocena soudržnost žebírkované a hladké zinkovanévýztuže ve srovnání s běžnou výztužnou ocelí se stejnougeometrií povrchu. Závěrem je krátce zhodnoceno současnénahlížení na použitelnost zinkované výztuže.