Journal & Issues

Volume 67 (2023): Issue 1 (May 2023)

Volume 66 (2022): Issue 1 (January 2022)

Volume 65 (2021): Issue 4 (December 2021)

Volume 65 (2021): Issue 3 (November 2021)

Volume 65 (2021): Issue 2 (September 2021)

Volume 65 (2021): Issue 1 (May 2021)

Volume 64 (2020): Issue 4 (December 2020)

Volume 64 (2020): Issue 3 (October 2020)

Volume 64 (2020): Issue 2 (June 2020)

Volume 64 (2020): Issue 1 (March 2020)

Volume 63 (2019): Issue 4 (December 2019)

Volume 63 (2019): Issue 3 (November 2019)

Volume 63 (2019): Issue 2 (June 2019)

Volume 63 (2019): Issue 1 (March 2019)

Volume 62 (2018): Issue 4 (December 2018)

Volume 62 (2018): Issue 3 (July 2018)

Volume 62 (2018): Issue 2 (May 2018)

Volume 62 (2018): Issue 1 (February 2018)

Volume 61 (2017): Issue 5 (December 2017)

Volume 61 (2017): Issue 4 (October 2017)

Volume 61 (2017): Issue 3 (July 2017)

Volume 61 (2017): Issue 2 (April 2017)

Volume 61 (2017): Issue 1 (March 2017)

Volume 60 (2016): Issue 5 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 4 (December 2016)

Volume 60 (2016): Issue 3 (September 2016)

Volume 60 (2016): Issue 2 (June 2016)

Volume 60 (2016): Issue 1 (March 2016)

Volume 59 (2015): Issue 4 (December 2015)

Volume 59 (2015): Issue 3 (November 2015)

Volume 59 (2015): Issue 2 (July 2015)

Volume 59 (2015): Issue 1 (April 2015)

Volume 58 (2014): Issue 4 (December 2014)

Volume 58 (2014): Issue 3 (November 2014)

Volume 58 (2014): Issue 2 (June 2014)

Volume 58 (2014): Issue 1 (March 2014)

Volume 57 (2013): Issue 4 (December 2013)

Volume 57 (2013): Issue 3 (September 2013)

Volume 57 (2013): Issue 2 (June 2013)

Volume 57 (2013): Issue 1 (March 2013)

Volume 56 (2012): Issue 4 (December 2012)

Volume 56 (2012): Issue 3 (October 2012)

Volume 56 (2012): Issue 2 (July 2012)

Volume 56 (2012): Issue 1 (March 2012)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

Volume 57 (2013): Issue 2 (June 2013)

Journal Details
Format
Journal
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
First Published
03 Apr 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Search

0 Articles
Open Access

LDX 2101 duplex steel for concrete reinforcement

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 35 - 40

Abstract

Tato práce je zaměřena na možnost využití nového typu duplexní oceli FeCr20Mn4Ni2N (LDX 2101) jako výztuže do betonu. V práci je porovnávána s ostatními materiály používanými pro výztuže betonu, a to zejména z hlediska mechanických a korozních vlastností. Z mechanických vlastností byly hodnoceny mez pevnosti, smluvní mez kluzu, tažnost a dále náchylnost ke koroznímu praskání. Odolnost vůči štěrbinové a bodové korozi byla hodnocena pomocí metody elektrochemického šumu, expozičních zkoušek v modelovém pórovém roztoku betonu a měřením korozního potenciálu, polarizačního odporu a impedanční spektroskopie v betonových cihlách, které byly vyrobeny bez obsahu chloridů a pro porovnání i s obsahem chloridů 3 hm.%/cement. Ocel FeCr20Mn4Ni2N vykazuje vysoké pevnostní charakteristiky. Z hlediska korozní odolnosti má obdobné chování jako běžná ocel FeCr18Ni8. Pouze ocel FeCr18Ni10Mo2 vykazuje pasivní chování v prostředí betonu kontaminovaného vysokým množstvím chloridů.

Open Access

Evaluation of corrosion on Czech medieval window panes

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 41 - 49

Abstract

Předmětem práce je studium vzorků okenního skla datovaných do 13.-15. století se zaměřením na zhodnocení jejich korozního poškození. Výrazné rozdíly mezi vzhledem vzorků byly pozorovány již vizuálně a jsou diskutovány v souvislosti s chemickým složením skla, což je jeden z klíčových faktorů mající vliv na jeho chemickou odolnost. Kromě tloušťky, složení a struktury korozní vrstvy byly charakterizovány i korozní produkty metodou FTIR, SEM/EDS a XRD. V neposlední řadě bylo studováno i složení malby na skle a soudržnost barevné vrstvy se sklem. Získané poznatky mohou vhodně doplňovat již publikované informace o korozi archeologického skla.

Open Access

Zn-PTFE composite coating

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 50 - 55

Abstract

Kompozitní povlaky v současnosti nacházejí stále širší využití, ať už jako funkční nebo i dekorativní. V důsledku neustále rostoucích požadavků na vlastnosti funkčních povlaků je nezbytné vyvíjet nové technologie, které vyhoví těmto nárokům. Uvedená práce shrnuje výsledky dosažené během vývoje kompozitního povlaku na bázi galvanicky nanášeného zinku se začleněnými částicemi PTFE (polytetrafluorethylen). Kombinací zinkové matrice a PTFE částic dochází ke vzniku povlaku s unikátními vlastnostmi, které jsou jednotlivými složkami samostatně nedosažitelné. Vlastnosti kompozitního povlaku byly ověřeny řadou analytických metod (např. gravimetrie, SEM, ESCA, FTIR, mikroskopie, měření tribologických vlastností, atd.), aby bylo možné zjistit, zda výsledný povlak dosahuje očekávaného složení a zejména požadovaných vlastností. Výsledky analýz odhalily, že nejvhodnější metodou pro stanovení složení a homogenity distribuce částic je FTIR, která na rozdíl od ostatních použitých postupů umožňuje kvalitativní stanovení přítomnosti PTFE částic. Měření tribologických vlastností dále prokázalo zlepšení součinitele tření u vrstev obsahujících PTFE částice ve srovnání s povlakem tvořeným pouze zinkem.

Open Access

The impact of corrosion inhibitors on the effectiveness of metallic materials corrosion protection

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 56 - 60

Abstract

Open Access

High-temperature oxidation of high-alloyed steel

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 61 - 63

Abstract

Tato práce se zabývá hodnocením oxidických vrstev vytvořených na povrchu materiálu turbogenerátoru během provozu. Oxidace materiálu je jeden ze základních druhů koroze, dělí se na nízkoteplotní oxidaci do 300°C a vysokoteplotní oxidaci nad 300 °C. Vzniklý oxid na povrchu základního materiálu je tvořen několika vrstvami v závislosti na chemickém složení oceli, provozní teplotě, době expozice a pracovním prostředí. Vysokoteplotní oxidace může vést jednak ke snížení průřezu součásti, k zanášení a usazování uvolněných částic oxidických vrstev a jejich abrazivnímu působení na vnitřní povrchy součástí při jejich unášení médiem. To je pochopitelně nežádoucí jev pro provozovatele, protože dochází ke snížení životnosti i účinnosti zařízení.

0 Articles
Open Access

LDX 2101 duplex steel for concrete reinforcement

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 35 - 40

Abstract

Tato práce je zaměřena na možnost využití nového typu duplexní oceli FeCr20Mn4Ni2N (LDX 2101) jako výztuže do betonu. V práci je porovnávána s ostatními materiály používanými pro výztuže betonu, a to zejména z hlediska mechanických a korozních vlastností. Z mechanických vlastností byly hodnoceny mez pevnosti, smluvní mez kluzu, tažnost a dále náchylnost ke koroznímu praskání. Odolnost vůči štěrbinové a bodové korozi byla hodnocena pomocí metody elektrochemického šumu, expozičních zkoušek v modelovém pórovém roztoku betonu a měřením korozního potenciálu, polarizačního odporu a impedanční spektroskopie v betonových cihlách, které byly vyrobeny bez obsahu chloridů a pro porovnání i s obsahem chloridů 3 hm.%/cement. Ocel FeCr20Mn4Ni2N vykazuje vysoké pevnostní charakteristiky. Z hlediska korozní odolnosti má obdobné chování jako běžná ocel FeCr18Ni8. Pouze ocel FeCr18Ni10Mo2 vykazuje pasivní chování v prostředí betonu kontaminovaného vysokým množstvím chloridů.

Open Access

Evaluation of corrosion on Czech medieval window panes

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 41 - 49

Abstract

Předmětem práce je studium vzorků okenního skla datovaných do 13.-15. století se zaměřením na zhodnocení jejich korozního poškození. Výrazné rozdíly mezi vzhledem vzorků byly pozorovány již vizuálně a jsou diskutovány v souvislosti s chemickým složením skla, což je jeden z klíčových faktorů mající vliv na jeho chemickou odolnost. Kromě tloušťky, složení a struktury korozní vrstvy byly charakterizovány i korozní produkty metodou FTIR, SEM/EDS a XRD. V neposlední řadě bylo studováno i složení malby na skle a soudržnost barevné vrstvy se sklem. Získané poznatky mohou vhodně doplňovat již publikované informace o korozi archeologického skla.

Open Access

Zn-PTFE composite coating

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 50 - 55

Abstract

Kompozitní povlaky v současnosti nacházejí stále širší využití, ať už jako funkční nebo i dekorativní. V důsledku neustále rostoucích požadavků na vlastnosti funkčních povlaků je nezbytné vyvíjet nové technologie, které vyhoví těmto nárokům. Uvedená práce shrnuje výsledky dosažené během vývoje kompozitního povlaku na bázi galvanicky nanášeného zinku se začleněnými částicemi PTFE (polytetrafluorethylen). Kombinací zinkové matrice a PTFE částic dochází ke vzniku povlaku s unikátními vlastnostmi, které jsou jednotlivými složkami samostatně nedosažitelné. Vlastnosti kompozitního povlaku byly ověřeny řadou analytických metod (např. gravimetrie, SEM, ESCA, FTIR, mikroskopie, měření tribologických vlastností, atd.), aby bylo možné zjistit, zda výsledný povlak dosahuje očekávaného složení a zejména požadovaných vlastností. Výsledky analýz odhalily, že nejvhodnější metodou pro stanovení složení a homogenity distribuce částic je FTIR, která na rozdíl od ostatních použitých postupů umožňuje kvalitativní stanovení přítomnosti PTFE částic. Měření tribologických vlastností dále prokázalo zlepšení součinitele tření u vrstev obsahujících PTFE částice ve srovnání s povlakem tvořeným pouze zinkem.

Open Access

The impact of corrosion inhibitors on the effectiveness of metallic materials corrosion protection

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 56 - 60

Abstract

Open Access

High-temperature oxidation of high-alloyed steel

Published Online: 09 Jul 2013
Page range: 61 - 63

Abstract

Tato práce se zabývá hodnocením oxidických vrstev vytvořených na povrchu materiálu turbogenerátoru během provozu. Oxidace materiálu je jeden ze základních druhů koroze, dělí se na nízkoteplotní oxidaci do 300°C a vysokoteplotní oxidaci nad 300 °C. Vzniklý oxid na povrchu základního materiálu je tvořen několika vrstvami v závislosti na chemickém složení oceli, provozní teplotě, době expozice a pracovním prostředí. Vysokoteplotní oxidace může vést jednak ke snížení průřezu součásti, k zanášení a usazování uvolněných částic oxidických vrstev a jejich abrazivnímu působení na vnitřní povrchy součástí při jejich unášení médiem. To je pochopitelně nežádoucí jev pro provozovatele, protože dochází ke snížení životnosti i účinnosti zařízení.