Open Access

Evaluation of corrosion resitance of weathering steel with 3 % Ni


Cite

V článku je porovnáváno korozní chování různých typů patinujících ocelí s novým typem oceli se zvýšeným obsahem niklu exponovaných na atmosférických stanicích v České republice a ve zrychlených laboratorních testech. Korozní úbytky po 1, 2 a 4 letech expozice v atmosférických podmínkách byl porovnán efekt obsahu SO2 a depozice chloridů s výsledky modifikovaných zrychlených korozních testů. Rovněž byly provedeny analýzy korozních produktů. Byla hodnocena ochranná účinnost vzniklých patin.

eISSN:
1804-1213
ISSN:
0452-599X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Industrial Chemistry, Chemical Engineering, Materials Sciences, Ceramics and Glass