International Journal of Management and Economics's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Management and Economics

Volume 53 (2017): Issue 2 (June 2017)

Pobierz okładkę
7 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie