International Journal of Management and Economics's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Management and Economics

Volume 56 (2020): Issue 4 (December 2020)

Pobierz okładkę
9 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie