Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 54 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Editorial

Research Article

Book Review

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo