International Journal of Management and Economics's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Management and Economics

Volume 48 (2015): Issue 1 (December 2015)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie