International Journal of Management and Economics's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Management and Economics

Volume 54 (2018): Issue 4 (December 2018)

Pobierz okładkę
7 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie