International Journal of Management and Economics's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Management and Economics

Volume 51 (2016): Issue 1 (September 2016)

Pobierz okładkę
8 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie