Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8492
Pierwsze wydanie
05 Apr 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 30 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8492
Pierwsze wydanie
05 Apr 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo