International Journal of Applied Mathematics and Computer Science's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Volume 25 (2015): Issue 4 (December 2015)

Special issue: Complex Problems in High-Performance Computing Systems, Editors: Mauro Iacono, Joanna Kołodziej

Pobierz okładkę
19 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2083-8492
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Mathematics, Applied Mathematics