International Journal of Applied Mathematics and Computer Science's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Volume 32 (2022): Issue 2 (June 2022)

Towards Self-Healing Systems through Diagnostics, Fault-Tolerance and Design (Special section, pp. 171-269), Marcin Witczak and Ralf Stetter (Eds.)

Pobierz okładkę
12 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2083-8492
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Mathematics, Applied Mathematics