International Journal of Applied Mathematics and Computer Science's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Volume 19 (2009): Issue 3 (September 2009)

Verified Methods: Applications in Medicine and Engineering (special issue), Andreas Rauh, Ekaterina Auer, Eberhard P. Hofer and Wolfram Luther (Eds.)

Pobierz okładkę
10 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2083-8492
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Mathematics, Applied Mathematics