Open Access

Vývoj Sondy Pro Kontinuální Mìøení Rosného Bodu Spalin V Energetických Kotlích / The Development of a Probe for Continuous Monitoring of the Dew Point of Combustion Products in Energy Boilers


Cite

V důsledku poklesu teploty spalin pod teplotu rosného bodu dochází u řady energetických celků k problémům s korozí vlivem zkondenzovaných kyselin. Dochází tak k značným korozním napadením a poškozením zejména na ohřívácích vzduchu, ekonomizérech, vedeních kouřovodů, ale i v samotném komíně. Ve SVÚM se vyvíjí automatický systém pro kontinuální měření teploty rosného bodu spalin přímo ve spalovacím zařízení. V této práci jsou shrnuty výsledky z dosavadních příprav pilotního provozu v uhelné elektrárně.

eISSN:
1804-1213
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Industrial Chemistry, Chemical Engineering, Materials Sciences, Ceramics and Glass