Rivista e Edizione

Volume 66 (2022): Edizione 1 (January 2022)

Volume 65 (2021): Edizione 4 (December 2021)

Volume 65 (2021): Edizione 3 (November 2021)

Volume 65 (2021): Edizione 2 (September 2021)

Volume 65 (2021): Edizione 1 (May 2021)

Volume 64 (2020): Edizione 4 (December 2020)

Volume 64 (2020): Edizione 3 (October 2020)

Volume 64 (2020): Edizione 2 (June 2020)

Volume 64 (2020): Edizione 1 (March 2020)

Volume 63 (2019): Edizione 4 (December 2019)

Volume 63 (2019): Edizione 3 (November 2019)

Volume 63 (2019): Edizione 2 (June 2019)

Volume 63 (2019): Edizione 1 (March 2019)

Volume 62 (2018): Edizione 4 (December 2018)

Volume 62 (2018): Edizione 3 (July 2018)

Volume 62 (2018): Edizione 2 (May 2018)

Volume 62 (2018): Edizione 1 (February 2018)

Volume 61 (2017): Edizione 5 (December 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 4 (October 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 3 (July 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 2 (April 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 1 (March 2017)

Volume 60 (2016): Edizione 5 (December 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 4 (December 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 3 (September 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 2 (June 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 1 (March 2016)

Volume 59 (2015): Edizione 4 (December 2015)

Volume 59 (2015): Edizione 3 (November 2015)

Volume 59 (2015): Edizione 2 (July 2015)

Volume 59 (2015): Edizione 1 (April 2015)

Volume 58 (2014): Edizione 4 (December 2014)

Volume 58 (2014): Edizione 3 (November 2014)

Volume 58 (2014): Edizione 2 (June 2014)

Volume 58 (2014): Edizione 1 (March 2014)

Volume 57 (2013): Edizione 4 (December 2013)

Volume 57 (2013): Edizione 3 (September 2013)

Volume 57 (2013): Edizione 2 (June 2013)

Volume 57 (2013): Edizione 1 (March 2013)

Volume 56 (2012): Edizione 4 (December 2012)

Volume 56 (2012): Edizione 3 (October 2012)

Volume 56 (2012): Edizione 2 (July 2012)

Volume 56 (2012): Edizione 1 (March 2012)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Pubblicato per la prima volta
03 Apr 2012
Periodo di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

Volume 58 (2014): Edizione 3 (November 2014)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
Pubblicato per la prima volta
03 Apr 2012
Periodo di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

5 Articoli
Accesso libero

Vývoj Sondy Pro Kontinuální Mìøení Rosného Bodu Spalin V Energetických Kotlích / The Development of a Probe for Continuous Monitoring of the Dew Point of Combustion Products in Energy Boilers

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 65 - 70

Astratto

Accesso libero

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 71 - 74

Astratto

Accesso libero

Zhodnocení pøíèin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 75 - 83

Astratto

Accesso libero

Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 84 - 87

Astratto

Accesso libero

Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 88 - 94

Astratto

5 Articoli
Accesso libero

Vývoj Sondy Pro Kontinuální Mìøení Rosného Bodu Spalin V Energetických Kotlích / The Development of a Probe for Continuous Monitoring of the Dew Point of Combustion Products in Energy Boilers

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 65 - 70

Astratto

Accesso libero

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 71 - 74

Astratto

Accesso libero

Zhodnocení pøíèin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 75 - 83

Astratto

Accesso libero

Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 84 - 87

Astratto

Accesso libero

Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

Pubblicato online: 20 Nov 2014
Pagine: 88 - 94

Astratto

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo