Perichoresis's Cover Image
Otwarty dostęp

Perichoresis

Volume 19 (2021): Issue 3 (July 2021)

Islam and Islamism. The Challenge for Modern Liberal Democracies. Issue Editors: Raphael Lataster, Rumy Hasan

Pobierz okładkę
7 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2284-7308
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Teologia i religia, Tematy ogólne i odbiór Biblii