Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7308
Pierwsze wydanie
20 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 16 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Tome huitième: Celebrating 500 Years since the Reformation, 1518-2018. Contemporary Perspectives on History and Theology in British Baptist Thought. Scottish and English Baptists on Salvation, Politics, and the End of Times. Zeszyt editor: Alasdair Black

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7308
Pierwsze wydanie
20 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo