Perichoresis's Cover Image
Otwarty dostęp

Perichoresis

Volume 15 (2017): Issue 2 (July 2017)

Special Issue: : Celebrating 500 Years since the Reformation, 1517-2017. ‘On the Soul’ through the History of Ideas. Views of the Soul in Philosophy, Literature & Relivion by Ramona Simuț

Pobierz okładkę
6 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2284-7308
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception