Perichoresis's Cover Image
Otwarty dostęp

Perichoresis

Volume 20 (2022): Issue 2 (June 2022)

Reform according to Right Law: the Use of Legal Tradition in Reformation Theology. Issue Editor: André A. Gazal

Pobierz okładkę
7 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2284-7308
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception