Zeszyty czasopisma

Tom 66 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)

Tom 65 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 65 (2021): Zeszyt 3 (November 2021)

Tom 65 (2021): Zeszyt 2 (September 2021)

Tom 65 (2021): Zeszyt 1 (May 2021)

Tom 64 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 64 (2020): Zeszyt 3 (October 2020)

Tom 64 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)

Tom 64 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 63 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)

Tom 63 (2019): Zeszyt 3 (November 2019)

Tom 63 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)

Tom 63 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)

Tom 62 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)

Tom 62 (2018): Zeszyt 3 (July 2018)

Tom 62 (2018): Zeszyt 2 (May 2018)

Tom 62 (2018): Zeszyt 1 (February 2018)

Tom 61 (2017): Zeszyt 5 (December 2017)

Tom 61 (2017): Zeszyt 4 (October 2017)

Tom 61 (2017): Zeszyt 3 (July 2017)

Tom 61 (2017): Zeszyt 2 (April 2017)

Tom 61 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 60 (2016): Zeszyt 5 (December 2016)

Tom 60 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)

Tom 60 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)

Tom 60 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)

Tom 60 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 59 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)

Tom 59 (2015): Zeszyt 3 (November 2015)

Tom 59 (2015): Zeszyt 2 (July 2015)

Tom 59 (2015): Zeszyt 1 (April 2015)

Tom 58 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)

Tom 58 (2014): Zeszyt 3 (November 2014)

Tom 58 (2014): Zeszyt 2 (June 2014)

Tom 58 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Tom 57 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)

Tom 57 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 57 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)

Tom 57 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Tom 56 (2012): Zeszyt 4 (December 2012)

Tom 56 (2012): Zeszyt 3 (October 2012)

Tom 56 (2012): Zeszyt 2 (July 2012)

Tom 56 (2012): Zeszyt 1 (March 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 58 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

5 Artykułów
Otwarty dostęp

Koroze slitin zirkonia v prostøedí vyšších koncentrací lithia/ Corrosion of zirconium alloys in the environments with elevated concentration of lithium

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 95 - 99

Abstrakt

Otwarty dostęp

Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 100 - 106

Abstrakt

Otwarty dostęp

Modifikace døeva silikony jako potenciálnì perspektivní technologie ochrany døevìných stavebních konstrukcí proti korozi/ Wooden modification by silanols a potentially promising technology to timber protection

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 107 - 112

Abstrakt

Otwarty dostęp

Hodnocení vlivu pøipravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlakù/ Assessment of the impact of polyaniline salts on corrosion properties of organic coatings

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 113 - 119

Abstrakt

Otwarty dostęp

Složení a degradace omítek historického objektu Kláštera Želiv/ Composition and degradation of plasters from the historical Želiv monastery

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 120 - 124

Abstrakt

5 Artykułów
Otwarty dostęp

Koroze slitin zirkonia v prostøedí vyšších koncentrací lithia/ Corrosion of zirconium alloys in the environments with elevated concentration of lithium

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 95 - 99

Abstrakt

Otwarty dostęp

Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 100 - 106

Abstrakt

Otwarty dostęp

Modifikace døeva silikony jako potenciálnì perspektivní technologie ochrany døevìných stavebních konstrukcí proti korozi/ Wooden modification by silanols a potentially promising technology to timber protection

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 107 - 112

Abstrakt

Otwarty dostęp

Hodnocení vlivu pøipravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlakù/ Assessment of the impact of polyaniline salts on corrosion properties of organic coatings

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 113 - 119

Abstrakt

Otwarty dostęp

Složení a degradace omítek historického objektu Kláštera Želiv/ Composition and degradation of plasters from the historical Želiv monastery

Data publikacji: 27 Jan 2015
Zakres stron: 120 - 124

Abstrakt

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo