KOM – Corrosion and Material Protection Journal's Cover Image
Otwarty dostęp

KOM – Corrosion and Material Protection Journal

Volume 60 (2016): Issue 3 (September 2016)

Pobierz okładkę
5 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1804-1213
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Industrial Chemistry, Chemical Engineering, Materials Sciences, Ceramics and Glass