Magazine et Edition

Volume 66 (2022): Edition 1 (January 2022)

Volume 65 (2021): Edition 4 (December 2021)

Volume 65 (2021): Edition 3 (November 2021)

Volume 65 (2021): Edition 2 (September 2021)

Volume 65 (2021): Edition 1 (May 2021)

Volume 64 (2020): Edition 4 (December 2020)

Volume 64 (2020): Edition 3 (October 2020)

Volume 64 (2020): Edition 2 (June 2020)

Volume 64 (2020): Edition 1 (March 2020)

Volume 63 (2019): Edition 4 (December 2019)

Volume 63 (2019): Edition 3 (November 2019)

Volume 63 (2019): Edition 2 (June 2019)

Volume 63 (2019): Edition 1 (March 2019)

Volume 62 (2018): Edition 4 (December 2018)

Volume 62 (2018): Edition 3 (July 2018)

Volume 62 (2018): Edition 2 (May 2018)

Volume 62 (2018): Edition 1 (February 2018)

Volume 61 (2017): Edition 5 (December 2017)

Volume 61 (2017): Edition 4 (October 2017)

Volume 61 (2017): Edition 3 (July 2017)

Volume 61 (2017): Edition 2 (April 2017)

Volume 61 (2017): Edition 1 (March 2017)

Volume 60 (2016): Edition 5 (December 2016)

Volume 60 (2016): Edition 4 (December 2016)

Volume 60 (2016): Edition 3 (September 2016)

Volume 60 (2016): Edition 2 (June 2016)

Volume 60 (2016): Edition 1 (March 2016)

Volume 59 (2015): Edition 4 (December 2015)

Volume 59 (2015): Edition 3 (November 2015)

Volume 59 (2015): Edition 2 (July 2015)

Volume 59 (2015): Edition 1 (April 2015)

Volume 58 (2014): Edition 4 (December 2014)

Volume 58 (2014): Edition 3 (November 2014)

Volume 58 (2014): Edition 2 (June 2014)

Volume 58 (2014): Edition 1 (March 2014)

Volume 57 (2013): Edition 4 (December 2013)

Volume 57 (2013): Edition 3 (September 2013)

Volume 57 (2013): Edition 2 (June 2013)

Volume 57 (2013): Edition 1 (March 2013)

Volume 56 (2012): Edition 4 (December 2012)

Volume 56 (2012): Edition 3 (October 2012)

Volume 56 (2012): Edition 2 (July 2012)

Volume 56 (2012): Edition 1 (March 2012)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
Première publication
03 Apr 2012
Période de publication
4 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

Volume 58 (2014): Edition 4 (December 2014)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
Première publication
03 Apr 2012
Période de publication
4 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

5 Articles
Accès libre

Koroze slitin zirkonia v prostøedí vyšších koncentrací lithia/ Corrosion of zirconium alloys in the environments with elevated concentration of lithium

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 95 - 99

Résumé

Accès libre

Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 100 - 106

Résumé

Accès libre

Modifikace døeva silikony jako potenciálnì perspektivní technologie ochrany døevìných stavebních konstrukcí proti korozi/ Wooden modification by silanols a potentially promising technology to timber protection

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 107 - 112

Résumé

Accès libre

Hodnocení vlivu pøipravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlakù/ Assessment of the impact of polyaniline salts on corrosion properties of organic coatings

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 113 - 119

Résumé

Accès libre

Složení a degradace omítek historického objektu Kláštera Želiv/ Composition and degradation of plasters from the historical Želiv monastery

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 120 - 124

Résumé

5 Articles
Accès libre

Koroze slitin zirkonia v prostøedí vyšších koncentrací lithia/ Corrosion of zirconium alloys in the environments with elevated concentration of lithium

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 95 - 99

Résumé

Accès libre

Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 100 - 106

Résumé

Accès libre

Modifikace døeva silikony jako potenciálnì perspektivní technologie ochrany døevìných stavebních konstrukcí proti korozi/ Wooden modification by silanols a potentially promising technology to timber protection

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 107 - 112

Résumé

Accès libre

Hodnocení vlivu pøipravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlakù/ Assessment of the impact of polyaniline salts on corrosion properties of organic coatings

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 113 - 119

Résumé

Accès libre

Složení a degradace omítek historického objektu Kláštera Želiv/ Composition and degradation of plasters from the historical Želiv monastery

Publié en ligne: 27 Jan 2015
Pages: 120 - 124

Résumé

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo