Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 59 (2015): Zeszyt 2 (July 2015)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo