Zeitschriften und Ausgaben

Volumen 66 (2022): Heft 1 (January 2022)

Volumen 65 (2021): Heft 4 (December 2021)

Volumen 65 (2021): Heft 3 (November 2021)

Volumen 65 (2021): Heft 2 (September 2021)

Volumen 65 (2021): Heft 1 (May 2021)

Volumen 64 (2020): Heft 4 (December 2020)

Volumen 64 (2020): Heft 3 (October 2020)

Volumen 64 (2020): Heft 2 (June 2020)

Volumen 64 (2020): Heft 1 (March 2020)

Volumen 63 (2019): Heft 4 (December 2019)

Volumen 63 (2019): Heft 3 (November 2019)

Volumen 63 (2019): Heft 2 (June 2019)

Volumen 63 (2019): Heft 1 (March 2019)

Volumen 62 (2018): Heft 4 (December 2018)

Volumen 62 (2018): Heft 3 (July 2018)

Volumen 62 (2018): Heft 2 (May 2018)

Volumen 62 (2018): Heft 1 (February 2018)

Volumen 61 (2017): Heft 5 (December 2017)

Volumen 61 (2017): Heft 4 (October 2017)

Volumen 61 (2017): Heft 3 (July 2017)

Volumen 61 (2017): Heft 2 (April 2017)

Volumen 61 (2017): Heft 1 (March 2017)

Volumen 60 (2016): Heft 5 (December 2016)

Volumen 60 (2016): Heft 4 (December 2016)

Volumen 60 (2016): Heft 3 (September 2016)

Volumen 60 (2016): Heft 2 (June 2016)

Volumen 60 (2016): Heft 1 (March 2016)

Volumen 59 (2015): Heft 4 (December 2015)

Volumen 59 (2015): Heft 3 (November 2015)

Volumen 59 (2015): Heft 2 (July 2015)

Volumen 59 (2015): Heft 1 (April 2015)

Volumen 58 (2014): Heft 4 (December 2014)

Volumen 58 (2014): Heft 3 (November 2014)

Volumen 58 (2014): Heft 2 (June 2014)

Volumen 58 (2014): Heft 1 (March 2014)

Volumen 57 (2013): Heft 4 (December 2013)

Volumen 57 (2013): Heft 3 (September 2013)

Volumen 57 (2013): Heft 2 (June 2013)

Volumen 57 (2013): Heft 1 (March 2013)

Volumen 56 (2012): Heft 4 (December 2012)

Volumen 56 (2012): Heft 3 (October 2012)

Volumen 56 (2012): Heft 2 (July 2012)

Volumen 56 (2012): Heft 1 (March 2012)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

Volumen 58 (2014): Heft 4 (December 2014)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

5 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Koroze slitin zirkonia v prostøedí vyšších koncentrací lithia/ Corrosion of zirconium alloys in the environments with elevated concentration of lithium

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 95 - 99

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 100 - 106

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Modifikace døeva silikony jako potenciálnì perspektivní technologie ochrany døevìných stavebních konstrukcí proti korozi/ Wooden modification by silanols a potentially promising technology to timber protection

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 107 - 112

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Hodnocení vlivu pøipravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlakù/ Assessment of the impact of polyaniline salts on corrosion properties of organic coatings

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 113 - 119

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Složení a degradace omítek historického objektu Kláštera Želiv/ Composition and degradation of plasters from the historical Želiv monastery

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 120 - 124

Zusammenfassung

5 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Koroze slitin zirkonia v prostøedí vyšších koncentrací lithia/ Corrosion of zirconium alloys in the environments with elevated concentration of lithium

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 95 - 99

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 100 - 106

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Modifikace døeva silikony jako potenciálnì perspektivní technologie ochrany døevìných stavebních konstrukcí proti korozi/ Wooden modification by silanols a potentially promising technology to timber protection

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 107 - 112

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Hodnocení vlivu pøipravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlakù/ Assessment of the impact of polyaniline salts on corrosion properties of organic coatings

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 113 - 119

Zusammenfassung

Uneingeschränkter Zugang

Složení a degradace omítek historického objektu Kláštera Želiv/ Composition and degradation of plasters from the historical Želiv monastery

Online veröffentlicht: 27 Jan 2015
Seitenbereich: 120 - 124

Zusammenfassung

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo